Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Iwona Kisiel,

kompozytorka, ur. w 1972 w Warszawie. Ukończyła klasę wiolonczeli prof. Mariana Raczaka w PSSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie, a następnie klasę kompozycji prof. Zbigniewa Rudzińskiego w warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).

W jej dorobku kompozytorskim znajduje się muzyka kameralna, symfoniczna, utwory na orkiestrę smyczkową, ponad 20 pieśni na głos i fortepian do wierszy między innymi Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Joanny Janiszewskiej, Krystyny Królikowskiej, Bolesława Leśmiana oraz Zbigniewa Herberta. Jej utwory wykonywane były wielokrotnie podczas Warszawskich Spotkań Muzycznych, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, w Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica oraz na wielu koncertach w warszawskiej Akademii Muzycznej.

Jej twórczość znana jest również za granicą – m.in. na Ukrainie i w Rosji, gdzie w roku 2019, w Filharmonii Kaliningradzkiej, odbyła się światowa premiera utworu Plejady na dwa flety i organy; grali znakomici artyści: Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz – flety oraz Roman Perucki – organy. W lutym 2020 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas wydarzenia Zaślubiam Cię… Stulecie powrotu Polski nad Bałtyk odbyła się światowa premiera jej najnowszego utworu Once Upon the Sea... na dwa flety i fortepian, ponownie w wykonaniu Agaty Kielar-Długosz i Łukasza Długosza, z pianistą Andrzejem Jungiewiczem. Koncert zostanie wydany na specjalnej płycie CD, upamiętniającej obchody.

Szczególne miejsce w jej twórczości zajmuje muzyka rozrywkowa. Jest autorką ponad 60 piosenek do słów m. in. Olgi Bończyk (piosenki wydane na płycie O. Bończyk Piąta rano), Asji Łamtiuginy (piosenka Zdradził mnie znalazła się w autorskim spektaklu poetki pt. Zakochaj się na śmierć), Roberta Bernatowicza, Doroty Czupkiewicz, Wojciecha Darda-Ledziona, Krystyny Królikowskiej-Waś, Domana Nowakowskiego, Andrzeja Podulki oraz Marka Waszkiewicza.

Iwona Kisiel jest też autorką muzyki dla dzieci, w tym dwóch sztuczek teatralnych pt. Ratuj Raku Szczypacy (do tekstu Marka Waszkiewicza) i O dobrej Pani Wróżce i Mamie, która nie umiała opowiadać bajek (do tekstu Krystyny Królikowskiej-Waś), oraz piosenek dla dzieci.

Jest dwukrotną beneficjentką programu „Zamówienia Kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały dofinansowane Dwie pieśni na mezzosopran i fortepian (2016) i Trzy pieśni na sopran i trio fortepianowe do poezji Zbigniewa Herberta (2018). Jest także kilkukrotną stypendystką Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od Prezydenta m.st. Warszawy otrzymała „Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie na 2019 rok”.

Od 2002 prowadzi biuro Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, w tym koordynuje liczne przedzięcia artystyczne realizowane przez PTMW.

Jest obdarzona zdolnością chromestezji (słyszenia w kolorach).

 

Strona internetowa kompozytorki: iwonakisiel.pl
Facebook: iwonakisielkompozytor

aktualizacja: 2020 (iz)

kompozycje

Kwartet na flet, obój, klarnet, fagot (1992)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1992)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1993)
Zagadka na dwie harfy (1993)
Dwie miniatury na flet solo (1993)
Jesienne kanony na cztery puzony (1993)
Scherzo na dwa klarnety i dwa fagoty (1993)
Impresja I, Impresja III na flet, obój, klarnet, fagot (1994)
Trio na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1994)
Aquarius na orkiestrę smyczkową (1995)
Trzy pieśni na mezzosopran i fortepian do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Inkub, Świt, Oknem wyglądało) (1995)
Liściu, osłoń mnie zielenią..., pieśń do słów Haliny Poświatowskiej na mezzosopran i fortepian [wersja I] (1996)
Trzy pieśni na mezzosopran i fortepian do słów Jarosława Iwaszkiewicza (Często śni mi się, Kiedy deszcz chłodny pada, Tymczasem wspomnij lato...) (1996)
Dwie pieśni na mezzosopran i fortepian do słów Joanny Janiszewskiej (Śpiż dzwonów wibruje; Nie odchodź, nie teraz...) (1997)
Dwie pieśni na mezzosopran i fortepian do słów Iwony Kisiel (Naturalna piosenka, Już ranek się budzi) (1997)
The Turning Point II na kwartet saksofonowy (1997)
Liściu, osłoń mnie zielenią..., pieśń do słów Haliny Poświatowskiej na mezzosopran i orkiestrę symfoniczną [wersja II] (1998)
Ptaku mojego serca, cykl pięciu pieśni na głos i orkiestrę symfoniczną (1998)
Telefon smutasów, Brązowe oczy syrenki, piosenki dla dzieci do słów Wojciecha Dardy-Ledziona (1999)
Ratuj Raku Szczypacy, sztuczka dla dzieci do słów Marka Waszkiewicza (2000)
Dwie miniatury na fortepian solo (Walc in B, Sen) na fortepian solo (2001)
Sześć pieśni na sopran i fortepian do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Erotyk, Gdy pochylisz nade mną twe usta, Kochana lotnika, Spadła gwiazda przez niebo, Miłosny uścisk, Zanurzcie mnie w Niego...) (2009-2010)
Jaipur na orkiestrę symfoniczną (2011)
Bajka o dobrej Pani wróżce i Mamie, która nie umiała opowiadać bajek do słów Krystyny Królikowskiej-Waś (2013)
Kołysanka dla Poli na fortepian solo (2016)
Pamięci moc, pieśń na mezzosopran i fortepian do słów Krystyny Królikowskiej-Waś (2016)
Kiedy umrę kochanie..., pieśń na mezzosopran i fortepian do słów Haliny Poświatowskiej (2016)
Scherzo na cztery smyczki na kwartet smyczkowy (2017)
Trzy pieśni do słów Bolesława Leśmiana (Wieczorem, Tajemnica, Piosenka) (2017)
Scherzo for Aga na skrzypce i fortepian (2017)
love&hate na trio fortepianowe (2017)
Migotanie na kwartet skrzypcowy (2018)
Bajka Agaty na flet i harfę (2018)
Trzy pieśni na sopran i trio fortepianowe do poezji Zbigniewa Herberta: Opuszczony, Kamyk, Ballada o tym, że nie giniemy (2018)
Plejady na dwa flety i organy (2018)
Star Waltz na kwartet skrzypcowy (2019)
313 na trio fortepianowe (2019)
Usłyszeć tęczę na orkiestrę smyczkową; projekt stypendialny jest finansowany przez m.st. Warszawę (2019)
Once Upon the Sea... na dwa flety i fortepian (2019)
Christe Salvator na chór mieszany (2020)
Love spell na dwa flety i fortepian (2020)
Koncert "Hollywoodzki" na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2020)
heart-to-heart na dwa flety (2020)
Miniatura bałkańska na skrzypce i fortepian (2020)
Autumn affair na altówkę solo (2020)
Persian romance na saksofon sopranowy i fortepian (2020)
Friday, the 13th... na skrzypce solo (2020)
Ponad 60 piosenek do słów Asji Łamtiuginy, Doroty Czupkiewicz, Krystyny Królikowskiej-Waś, Roberta Bernatowicza, Marka Waszkiewicza, Wojciecha Darda-Ledzion, Andrzeja Podulki, Domana Nowakowskiego, Jerzego Roszkowskiego, Iwony Kisiel (i in.)