Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Joachim Kołpanowicz,

dyrygent, pianista; ur. 14 grudnia 1991, Kraków. Ukończył dyrygenturę symfoniczną w klasie prof. Tadeusza Strugały na studiach pierwszego stopnia krakowskiej Akademii Muzycznej, a obecnie kontynuuje naukę pod kierunkiem dr hab. Pawła Przytockiego na studiach magisterskich. Jest również absolwentem teorii muzyki, którą ukończył pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Tomaszewskiego. Równolegle ze studiami dyrygenckimi Joachim Kołpanowicz kształci się na wydziale instrumentalnym w klasie fortepianu dr hab. Janusza Skowrona na Akademii Muzycznej w Krakowie. Oprócz pianistyki w obszarze jego zainteresowań artystycznych znajduje się gitara klasyczna. Swoje umiejętności w tym zakresie doskonalił pod okiem mgr Adama Zalasa w krakowskiej PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, której jest absolwentem. Jako pianista koncentruje się na kameralistyce wokalnej kształcąc się w tym zakresie pod kierunkiem dr Lecha Napierały. Stale współpracuje i koncertuje ze znakomitymi artystami m.in. z Agnieszką Kuk i Tomaszem Kukiem. Brał udział w wielu mistrzowskich kursach zarówno dyrygenckich, pianistycznych jak i z zakresu kameralistyki wokalnej prowadzonych m.in. przez: prof. Vladimira Kiradjieva, prof. dr hab. Rafała Jacka Delektę, prof. Paula Badurę-Skodę, Ewę Podleś, prof. Jerzego Marchwińskiego, Olgę Pasiecznik czy prof. Davida Lutza.

Jako dyrygent zadebiutował w maju 2015 roku prowadząc Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest asystentem dr hab. Tomasza Chmiela, dyrygenta Krakowskiej Młodej Filharmonii. Współpracował z Filharmonią Częstochowską im. Bronisława Hubermana.

Interesuje się także wykonawstwem muzyki nowej prezentując utwory takich kompozytorów jak: Estera Wityńska, Jarosław Płonka, Cinar Timur.

Joachim Kołpanowicz występował na międzynarodowych festiwalach m.in. na Festiwalu "Warszawska Jesień" (2015). Artysta ma również na koncie wiele nagród w konkursach teoretycznych i pianistycznych. Był wielokrotnym stypendystą Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso. Joachim Kołpanowicz łączy działalność muzyka-wykonawcy i teoretyka muzyki wygłaszając referaty podczas konferencji naukowych oraz publikując teksty o tematyce muzycznej. W ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent - rezydent” współpracuje w sezonie artystycznym 2016/2017 z Operą Krakowską.

aktualizacja: grudzień 2016 (wa)