Polmic - FB

muzykolodzy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Daniel Cichy,

muzykolog; ur. 12 października 1979. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Doktorat uzyskał na podstawie pracy nt. życia i twórczości Witolda Szalonka pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ. Był asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wykładał w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika „Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku.

Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadził działalność jako krytyk i publicysta muzyczny, współpracując z „Tygodnikiem Powszechnym", „Ruchem Muzycznym", Programem Drugim Polskiego Radia i Radiem Kraków. Jego eseje i teksty krytyczne ukazywały się w prasie polskiej („Glissando”, „Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für Musik”).

Od 2013 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od maja 2016 roku zastępcy dyrektora – redaktora naczelnego. W dniu 7 stycznia 2017 roku objął stanowisko dyrektora, zachowując jednocześnie funkcję redaktora naczelnego PWM. Odpowiada m.in. za realizację projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, przygotowywanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Daniel Cichy jest również współautorem założeń programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”, którego celem jest upowszechnianie muzyki polskiej XIX wieku, oraz współtwórcą koncepcji przedsięwzięć wydawniczych, fonograficznych, edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych, realizowanych przez Oficynę. Jest ponadto członkiem Rady Polskiej Izby Książki (od 2020). W maju 2021 roku objął stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Ruch Muzyczny”, które od 2018 roku wydawane jest przez PWM.

aktualizacja: 2015, 2017, 2022 (wa)