Polmic - FB

wykonawcy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Marian Chyżyński,

artysta muzyk; ur. 15 grudnia 1936, Lublin. W 1962 r ukończył studia
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i powrócił do Lublina. Od 1967 do 1989 był nauczycielem przedmiotów ogólnomuzycznych 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, 
a od września 1979 r. do grudnia 1981 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły. W latach 
1972 - 1975 był wykładowcą w Instytucie Muzyki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Opracowywał 
i kierował nagraniami muzyki do spektakli w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie m. in. Matka Courage Bertolta Brechta i Wielki Bobby Krzysztofa Gruszczyńskiego. Pełnił funkcję kierownika muzycznego spektakli Krakowiacy i Górale Jana Nepomucena Kamińskiego w reżyserii Jerzego Rakowieckiego oraz Dom Otwarty Michała Bałuckiego w reżyserii Józefa Słotwińskiego.
Od 1967 współpracuje z Wojewódzkim Domem Kultury (obecnie Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury) w Lublinie jako konsultant zespołów muzycznych i wokalnych oraz juror wojewódzkich przeglądów tych zespołów. Od 1977 jest członkiem stałego składu jurorów Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz prelegentem i uczestnikiem seminariów naukowych towarzyszących festiwalowi.
Marian Chyżyński jest autorem następujących publikacji pieśni ludowych:
"Wyryki - Śladem zapomnianych pieśni", "Tradycyjne pieśni ludowe Gminy Nielisz", "Wokół tradycyjnych pieśni. Dziedzictwo kulturowe gminy Ostrówek", "Tradycyjne pieśni polskie z obu stron Bugu. Repertuar zespołu śpiewaczego Sielanki z Sielca w gminie Leśniowice", "Przechowane w pamięci. Nadbużańskie pieśni pogranicza", "Mała Ojczyzna – Łukowa. Pieśni korzeni".

 

aktualizacja: styczeń 2017

(mkk)