Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Anna Borucka-Szotkowska,

muzykolog, publicystka; ur. 30 września 1947, Sosnowiec. W 1973 ukończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła pracę w Polskim Radiu, od 1974 w Redakcji Muzyki Ludowej. W latach 1994-2007 pełniła funkcję zastępcy kierownika Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
Zajmuje się dokumentowaniem i promocją polskiej kultury tradycyjnej, kultury mniejszości narodowych i etnicznych na obszarze Polski, jak również kultury polskiej na obczyźnie. Popularyzuje wiedzę na temat kultur innych krajów. Jest autorką licznych audycji słowno-muzycznych i publicystycznych o zwyczajach i obrzędach ludowych oraz ich przemianach na przestrzeni czasu, reportaży o twórcach ludowych, śpiewakach i muzykach. Specjalizuje się w reportażach dokumentalnych, spośród których na szczególną uwagę zasługują: seria reportaży „U Polaków na Grodzieńszczyźnie” (1994-1995) zrealizowanych podczas wyprawy etnograficzno-radiowej na Białoruś, cykl audycji o muzyce żydowskiej dawnej Łodzi „Majera Bogdańskiego świat odnaleziony” (2000) oraz wiele innych przedstawiających polskich muzyków i twórców ludowych.
Jako współtwórczyni Archiwum Polskiego Radia Anna Borucka-Szotkowska przez ponad czterdzieści lat pracy radiowej dokonała tysięcy nagrań archiwalnych polskiej muzyki ludowej.
Jest współautorką serii płytowej Radia i Ministerstwa Kultury i Sztuki, będącej efektem wieloletniej pracy dokumentacyjnej prowadzonej przez Polskie Radio- Redakcję Muzyki Ludowej, a od 1994 roku przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
W 2003 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za działalność radiową, w 2004 została laureatką nagrody radiowej „Złoty Mikrofon”, w 2007 nagrody im. Oskara Kolberga, a w 2014 nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Jest jurorem konkursów polskiej muzyki ludowej m.in. konkursu kapel, instrumentalistów i grup śpiewaczych na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Mazowieckiego Przeglądu Folkloru w Przysusze, Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

 

 

aktualizacja: styczeń 2017

(mkk)