Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Janusz Krzysztof Michał Korczak,

kompozytor, dyrygent, organista, animator muzyczny; ur. w 1994, Kraków. Regularną edukację muzyczną rozpoczął w wieku 18 lat w Szkole Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie w klasie śpiewu Katarzyny Słoty-Marciniec. Wcześniej pobierał pierwsze nauki w Prywatnym Centrum Kształcenia Muzycznego Lucky Greg pod okiem mgr. Grzegorza Łuckiego, równolegle będąc uczestnikiem kursu animatora muzycznego katolickiego Ruchu Światło-Życie, co wpłynęło na Jego zafascynowanie się muzyką sakralną, a także chóralną.

Ukończywszy IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, w 2013 podjął studia I stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Muzyka Kościelna w klasie organów dr. hab. S. Susi Ferfoglii, zaś w roku 2017 obronił pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Roberta Tyrały, prof. UPJP II zatytułowaną Sposoby wykorzystania śpiewu gregoriańskiego w muzyce chóralnej przełomu XX i XXI wieku, w której podjął się analizy współczesnych dzieł muzyki sakralnej przede wszystkim autorstwa najmłodszego pokolenia kompozytorów polskich. Pierwsze nauki kompozycji odbierał od dr. hab. Macieja Jabłońskiego, a następnie w roku 2016 podjął studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Kompozycja w klasie prof. dr hab. Anny Zawadzkiej-Gołosz.

Jan Krzysztof Korczak jest również dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym krakowskiego zespołu wokalnego Accordo, nadto angażuje się w działalność kół naukowych w ramach podjętych kierunków studiów. Oprócz kompozycji, interesuje go muzyczna i liturgiczna Tradycja Kościoła Rzymskokatolickiego.

aktualizacja: czerwiec 2017 (wa)

kompozycje

Caritas omnia mihi explicavit na 2 głosy solowe i chór żeński  (2014)
Passacaglia na skrzypce i live electronics (2015)
Tenebrae Factae Sunt na 4 zespoły żeńskie w siedmiu wariantach rozstawienia  (2015-2016)
Wariacje na 2 fortepiany i audio playback (2015-2017)
Vos estis lux mundi na chór 6-głosowy  (2016)
Capriccio per cinque na zespół kameralny  (2016)
Trio sonata na trójkąt (2016)
De Profundis na organy elektroniczne i wiolonczelę (2016)
Da Mihi Bibere na chór 8-głosowy (2016)
..Cum enim quietum silentium contineret omnia.. na 4 chóry 4-głosowe w rozstawieniu przestrzennym  (2016-2017)
Missa Sancti Josephi na chór mieszany a cappella (2017)
…Pulvis es et in pulverem reverteris na perkusję i 2 fortepiany  (2017)
Postcommunio/Adoratio na 4 zespoły żeńskie w rozstawieniu przestrzennym (2017)
A-ego na flet i fagot  (2017)