Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Wojciech Widłak,

kompozytor, organista i krytyk muzyczny; ur. 8 sierpnia 1971, Kraków. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie: od 1990 do 1995 grę na organach u Jana Jargonia (dyplom z wyróżnieniem) oraz w latach 1990-96 kompozycję w klasie Marka Stachowskiego, którą ukończył z notą celującą. W latach 1998-99 odbył studia uzupełniające w duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze pod kierunkiem Hansa Abrahamsena. W 1999 roku uzyskał stopień doktora, w 2004 – stopień doktora habilitowanego, a w 2012 – tytuł profesora sztuki (w zakresie kompozycji i teorii muzyki).

Uczestniczył w wielu kursach i warsztatach kompozycji, prowadzonych m.in. przez Franco Donatoniego, Goce Kolarovskiego, Roberta Saxtona. Konsultacji udzielał mu również Per Nørgård.

Jest laureatem konkursów kompozytorskich: w 1992 – za Kamienie ciszy na mezzosopran i orkiestrę smyczkową (1991-92) na I Konkursie Młodych Kompozytorów im. Adama Didura w Sanoku, w 1996 – wyróżnienia za Concerto laudativo na organy, chór chłopięcy i orkiestrę symfoniczną (1996) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na koncert organowy w Krakowie (rozpisanego przez Filharmonię Krakowską) oraz II nagrody i wyróżnienia za Psalmus CL na chór mieszany (1996) i Pieśń wigilijną na chór mieszany (1993-94) na II Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w Warszawie/Częstochowie, w 1998 – wyróżnienia za Mszę uroczystą na sopran, chór mieszany i organy z udziałem ludu (1998) na Konkursie Kompozytorskim „Msza Bogucka” w Katowicach oraz I nagrody za Sonatę minore per organo (1998) na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie, w 2003 – Międzynarodowego Konkursu SZSU na utwór na chór męski a cappella w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), 2005 – II nagrody w kategorii utworów na chór mieszany na VIème Concours Européen de Composition pour Chœurs et Maîtrises de Cathédrales, Amiens (Francja). W czerwcu 2006 jego Wziemięwzięcie na orkiestrę symfoniczną i organy (2003) otrzymało rekomendację na 53. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu. Ponadto otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (1997), Stypendium Accademia Musicale Chigiana (1997), Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki RP oraz Rządu Duńskiego (1998-99), Stypendium Twórcze Ministra Kultury (2006) i Stypendium Robert Anderson Research Charitable Trust (2008).

Utwory Wojciecha Widłąka prezentowano na całym świecie, w tym w Europie, w Turcji, USA, Japonii, Azerbejdżanie. Niektóre z nich zamawiane były przez wyróżniających się artystów, zespoły i instytucje (m.in. Fundację Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni“ i Ernst von Siemens Musikstiftung). Jego dzieła regularnie są wydawane drukiem w Polsce (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo DO-RE-MI), Francji (Edition Reson Anches), Niemczech (Edition Ferrimontana), nagrywane w Polsce (DUX, Acte Préalable i in.) i we Włoszech (Taukay Edizioni Musicali). Muzyka Wojciecha Widłaka była prezentowana w ramach m.in. takich festiwali, jak: „Gothenburg Art Sounds”, „Moskiewska Jesień”, „Macedonian Music Days”, „Mińska Wiosna”, „European Composers’ Informal Meeting”, „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, „Portrety Kompozytorów" w Warszawie, „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, „Śląskie Dni Muzyki Współczesnej” w Katowicach, „Gaude Mater” w Częstochowie, „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich”, „Dni Muzyki Organowej” w Krakowie, „ALKAGRAN” w Czechowicach-Dziedzicach, „Muzyka w Starym Krakowie”.

Od 1987 działał także jako organista w kilku świątyniach Archidiecezji Krakowskiej. W latach 1998-2003 sprawował funkcję kierownika Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Był członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, uczestnicząc również w pracach Komisji ds. Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej.

Był jurorem w licznych konkursach kompozytorskich w Polsce i we Włoszech.

Od 1995 roku związany jest jako nauczyciel akademicki z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie prowadzi klasę kompozycji dla studentów z Polski i zagranicy. W latach 2005-2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Kompozycji, w latach 2012-20 - dziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej tej uczelni. Ponadto wykładał gościnnie i prowadził kursy kompozycji w Izraelu, USA, Turcji, Włoszech, na Węgrzech, Litwie i Słowacji. W 2020 został wybrany na rektora krakowskiej Akademii Muzycznej. Za jego kadencji 1 stycznia 2021 uczelni nadana została nazwa „Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie”.

Wojciech Widłak jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1997-2002 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego ZKP. Jako członek grupy European Composers’ Informal Meeting od jej początku w 1998 był pomysłodawcą i organizatorem spotkania-festiwalu European Composers’ Informal Meeting – Kraków 2001.

aktualizacja: 2003 (mk), 2014 (ai), 2021 (wa)


Strona internetowa kompozytora: www.widlak.art.pl

twórczość

W utworach z lat 90‘ Wojciech Widłak skupił się na środkach warsztatowych, stosując tradycyjne techniki kontrapunktyczne i polifoniczne, wyrazistą harmonię, ekspresyjny rytm i obsesyjną powtarzalność. Od 2000 roku zwrócił się ku bardziej radykalnemu brzmieniu, efektom sonorystycznym, wielowarstwowej strukturze, grze muzycznych idiomów oraz idei integracji utworu.

kompozycje

Trzy wizje (dla młodzieży) na fortepian (1985-86)
Kamienie ciszy na mezzosopran i orkiestrę smyczkową * (1992)
Toccata na organy (1992)
Toccata e fuga na dwa fortepiany (1992)
Capriccio na małą perkusję i orkiestrę smyczkową * (1993)
Pieśń wigilijna na chór mieszany (1993-1996)
Kwartet smyczkowy (1994)
Three Sketches ma cztery instrumenty - wersja I: flet, klarnet, altówka i klawesyn, wersja II: flet, klarnet basowy, wiolonczela i organy * (1994)
When the Water-Elves Cut Capers na orkiestrę kameralną * (1994)
Orgelfantasie mit einem bekannten Motiv * (1995)
SottoVoce [wersja I] na mezzosopran i kwartet smyczkowy * (1995)
SottoVoce [wersja II] na mezzosopran i orkiestrę smyczkową (1995)
Concerto for 9 na flet, klarnet, fagot, trąbkę, harfę, fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę * (1995-97)
Psalmus CL na chór mieszany * (1996)
Słone kropelki, miniatura dziecięca na fortepian (1996)
Concerto laudativo na organy, chór chłopięcy i orkiestrę symfoniczną * (1996)
Dwa obrazki bez wystawy na wiolonczelę, perkusję i fortepian * (1996)
Exclamatio (Psalm 88) na perkusję * (1996)
Sonatina per oboe solo dla młodzieży * (1996)
Rebesque na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (1997)
Musica-dona-toni na obój (rożek angielski) i perkusję (1997)
Sienacello na wiolonczelę (1997)
Invocation pour orchestre symphonique (1997)
En attendant quelqu’un qui vient na orkiestrę symfoniczną (1997)
Sonata minore per organo * (1998)
Msza Bogucka (Mała Msza Uroczysta) na sopran, chór mieszany i organy (1998)
Mirabesque na 9 instrumentów stroikowych (1999)
Słowiańska duszo moja... na sopran, chór mieszany i orkiestrę dętą (1999)
Pozdrowienia z Krakowa na puzon solo (cz. I Little Music from Three Places) (1999)
Little Music from Three Places na trąbkę, fagot i harfę (1999)
Trio minore (wersja Sonata minore) na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1999)
Aria e danza (wersja cz. II i III Sonata minore) na wiolonczelę i fortepian (1999)
Sonata na kontrabas i akordeon chromatyczny (wersja Sonata minore) (1999)
Kolędy na flet, skrzypce i fortepian w różnych układach (1999)
Reflected Art Gallery. Room # 6a na flet (altowy, piccolo), klarnet (klarnet basowy), perkusję, fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2000)
Reflected Art Gallery. Room # 6b dla jednego pianisty * (2000)
Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe [wersja I] na chór mieszany, instrumenty dęte blaszane, perkusję i kontrabasy (2000)
Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe [wersja II] na chór mieszany (2000)
Canzona da augurare na klarnet, fortepian i akoredon (2001)
Shortly on Line na flet (piccolo), klarnet (klarnet basowy), fortepian, skrzypce i kontrabas * (2001)
In a Deformed Circle na saksofon barytonowy (altowy) i orkiestrę smyczkową (2001)
Psalmy dla dzieci małych i dużych [wersja I] na chór chłopięcy (żeński), perkusję i organy (2002)
Psalmy dla dzieci małych i dużych [wersja II] na cztery głosy żeńskie lub męskie a cappella (2002)
Psalmi hominis egentis – Psalmi laudibus efferrentes na 4-głosowy chór męski (2002-2003)
Chromatic Fantasy (The Son is Scrumptious) na klawesyn (2003)
Psalmi latini [wersja I] na chór męski (2003)
K.P-rys urodzinowy żart muzyczny na klarnet z udziałem skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu (2003)
Wziemięwzięcie na orkiestrę symfoniczną i organy * (2003/04)
Felix Randal – Short Elegy na 8-głosowy chór mieszany i 2 perkusje, do słów G.M.Hopkinsa (2004)
Salve Regina, alegoria na obój, klarnet i fagot (2004)
Psalmi latini [wersja II] na chór mieszany (2005)
Stabat Mater na głos żeński, chór mieszany, harfę i organy (2005)
Interludium na harfę (cz. V Stabat Mater) (2005)
Daniel, dramat muzyczny w 1 akcie według libretta St. Wyspiańskiego na głosy męskie, chór męski, balet i orkiestrę kameralną (2006)
PostScriptum na orkiestrę symfoniczną (2006)
Shortly on Line wersja II - na orkiestrę kameralną (2007)
Fanfara na 2 waltornie * (2008)
Po jesieni wersja na altówkę solo (2009)
Po jesieni wersja na skrzypce (2010)
Festivalente na orkiestrę symfoniczną (2010)
Kyrie na 8-głosowy chór mieszany (2010)
Bombardiery krakowskie, cykl 4 miniatur na fortepian (2010)
Idillio, 3 pieśni na sopran i fortepian, do słów P. Cappello (2011)
Etiuda-obraz na fortepian (2011)
...Fa caldo... na organy i 2 akordeony (2012)
Pieśń do Boga Miłosiernego na 5-głosowy chór mieszany a cappella (2012)
Misericordias Domini na 6-głosowy chór mieszany a cappella (2012-2019)
Wszystkie złości moje na wiolonczelę i fortepian (2013)
Szemkel (Anioł nr 7) na cymbały koncertowe (2013)
Añoranza. Fase inicial dla 15 instrumentalistów (2015)
Figury w kolorze tła, rapsodia na skrzypce solo i kameralną orkiestrę smyczkową (2016)
Widnokręgi na 2 flety i fortepian (2017)
Conductus na kwartet smyczkowy (2018)
Fanfara jubileuszowa Akademii Muzycznej w Krakowie na zespół dęty blaszany (2018)
Strzępy pamięci na fortepian (2018-2019)

dyskografia

Psalmus CL na chór mieszany (1996) - Acte Préalable AP0096 (2001)
Wziemięwzięcie (Earthsumption) na orkiestrę symfoniczną i organy (2003) - Akademia Muzyczna w Krakowie (2005)
Chromatic Fantasy "The Son is Scrumptious" na klawesyn (2003), wyk. Gośka Isphording - DUX 0605 / PWM 10926 (2008)
Wziemięwzięcie (Earthsumption) na orkiestrę symfoniczną i organy (2003) - Kronika Dźwiękowa 51. MFMW „Warszawska Jesień” (2008)
SottoVoce na mezzosopran i kwartet smyczkowy (1995), wyk. Agata Zubel, Kwartet Śląski - FMPB CD 003 (2008)
Misericordias Domini na 5-głosowy chór mieszany (2012), wyk. chór „Musica ex anima”, dyr. Krzysztof Michałek - CD Miłosierdzie Boże w muzyce
Idillio
na sopran i fortepian (2011), wyk. Alessandra Schettino, Neva Klanjšček - Taukay 149 (2014)
Wszystkie złości moje na wiolonczelę i fortepian (2013), wyk. Jan Kalinowski, Marek Szlezer - DUX 0986 Dedykacje (2014)

literatura wybrana

Partret Kampazitora – Wojciech Widłak, "Litaratura i Mastactwa", Minsk (Białoruś), 27.07.2001
Bergflödt Tornbjörn „Ich will mir meine eigene musikalische Welt erschaffen”, "Aargauer Zeitung / Magazin Live" nr 31, 19-25.08.2004
Chmielowska Magdalena Klawesyn w nowej twórczości polskich kompozytorów praca dyplomowa, Akademia Muzyczna w Krakowie – Wydział Instrumentalny, Kraków 2005 (niepublikowana)
Chłopecki Andrzej Utwór Wojciecha Widłaka rekomendowany w Paryżu, "Ruch Muzyczny" 2006 nr 14, s.12
Cichy Daniel Wyłom w murze. Twórczość Wojciecha Widłaka, "Ha art" nr 9-10 (4.2001-1.2002)
Peliszko Ewelina Muzyka do każdego tekstu (wywiad z Wojciechem Widłakiem i Marcelem Chyrzyńskim), "Dziennik Polski" IV 1997