Polmic - FB

wykonawcy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Michał Szostak, organista i improwizator; ur. 26 lutego 1980, Wołomin. Naukę gry na organach rozpoczął w wieku lat siedemnastu w Warszawie pod kierunkiem Pawła Gindy; jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie organów prof. Romana Szlaużysa (improwizacja organowa w klasie prof. Mariana Sawy). Studiował grę na organach w ramach stażu artystycznego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego, a także improwizację organową w Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra w Mediolanie w klasie maestro Davide Paleari.

Regularnie bierze udział w kursach mistrzowskich dotyczących problematyki wykonawczej, prowadzonych przez znanych organistów, takich jak Ullrich Böhme, Pieter van Dijk, Bernhard Gfrerer, Oliver Penin, Louis Robilliard, Daniel Roth, Jean-Claude Zehnder. Brał udział w warsztatach improwizacji organowej (m.in. Frédérica Blanca, Thierry’ego Escaicha, Samuela Liégeona, Baptiste-Floriana Marle-Ouvrarda, Wolfganga Seifena, Sietze de Vriesa), muzyki liturgicznej (rzymsko-katolickiej i anglikańskiej), a także w konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących tematyki organowej i muzyki sakralnej, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Prowadzi działalność koncertową jako solista, kameralista i akompaniator.

W latach 2002–2011 był organistą kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie; w 2004 napisał monografię nt. historii organów tego kościoła, a w 2005 nagrał płytę kompaktową, która jest jedyną rejestracją brzmienia tego nieistniejącego już instrumentu; w tym czasie był współautorem cyklu audycji nt. warszawsko-praskich organów w Radio Warszawa 106,2. Od 2011 roku piastuje stanowisko organisty Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, gdzie gra na największych w Polsce 157-głosowych organach znajdujących się w licheńskiej Bazylice. W 2017 napisał książkę Licheńskie Organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata.

Od 2013 roku jest członkiem The Royal College of Organists z siedzibą w Londynie, a od 2014 (jako pierwszy Polak) posiada certyfikat (certRCO) tego prestiżowego królewskiego towarzystwa.

Ponadto ukończył studia magisterskie i doktoranckie (dysertacja w toku) w zakresie nauk ekonomicznych na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest założycielem i prezesem zarządu Fundacji im. Jana Drzewoskiego, zajmującej się szeroko rozumianą tematyką organową.

Oficjalna strona wykonawcy: www.michalszostak.org 

aktualizacja: październik 2017 (wa)