Polmic - FB

kompozytorzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Katarzyna Stępniewska,

z d. Piątek, ur. 1960, Kraków; kompozytorka i teoretyk muzyki. Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w zakresie teorii muzyki (dyplom w 1985) i kompozycji w klasie prof. Bogusława Schaeffera (dyplom z wyróżnieniem w 1987).

Kilkakrotnie uczestniczyła w kursach kompozytorskich w Polsce (Kazimierz Dolny) oraz na Węgrzech (Szombathely, 1990), gdzie jednym z wykładowców był Roman Haubenstock-Ramati. Uzyskała II nagrodę (I nie przyznano) w Konkursie Młodych Kompozytorów zorganizowanym przez ZKP w roku 1989 za Sceny taneczne na flet, wiolonczelę i perkusję z udziałem (lub bez) tancerza. W roku 1999 uzyskała kwalifikacje I stopnia w zakresie kompozycji w Akademii Muzycznej w Krakowie na podstawie utworu Psalmy na głos altowy, harfę i fortepian solo, chór i orkiestrę.

Jest członkiem zwyczajnym ZKP; w latach 1991-1995 była członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego ZKP (funkcja sekretarza). Uczestniczyła w organizacji koncertów organizowanych przez ZKP i poświęconych pamięci Barbary Buczek - w drugą (1995) i trzecią (1996) rocznicę śmierci kompozytorki.

Od roku 1985 pracuje w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia w Krakowie, gdzie uczy teorii muzyki, improwizacji fortepianowej i kompozycji; w latach 1989-1992 prowadziła także zespół muzyki współczesnej. W latach 1985-2000 pracowała również w Akademii Muzycznej w Krakowie, do 1994 w Katedrze Teorii Muzyki, później w Katedrze Kompozycji.

Utwory Katarzyny Stępniewskiej wykonywano m.in. w Warszawie (koncert Koła Młodych podczas Warszawskiej Jesieni 1989), Krakowie (m.in. Międzynarodowe Festiwale Kompozytorów Krakowskich), a także w Tokio, Kioto, Edmonton, Bratysławie i Witebsku.

Jest również autorką prac teoretycznych i artykułów z zakresu muzyki współczesnej.

 

Aktualizacja: styczeń 2018 (Iz)

kompozycje

Kontrasty i ewolucje na orkiestrę (1987)
Psalmy na głos altowy, harfę i fortepian solo, chór i orkiestrę (1991)
4 impresje na orkiestrę smyczkową (1991)
Semplice na flet i perkusję (2002)
Lot nad doliną na flet i akordeon (2005)
Mikrowalce na fortepian (2007)
Dzwony biją cały rok na fortepian (2011)
Cwał na waltornię i harfę (2012)
Szkice na 3 flety (2013)
Chorał na obój solo (2015)

publikacje

artykuły

Hölderlin w pieśni XIX i XX wieku w: Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Ingerencje sztuk wizualnych w świat kompozytorski Józefa Rychlika w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. Rocznicę urodzin, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Symfonie Krzysztofa Meyera w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888–1988, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1992
hasła encyklopedyczne

Hasło Barbara Buczek w Encyklopedii Muzycznej PWM – Suplement ab, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1998