Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tomasz Marut,

pianista; ur. 18 sierpnia 1996, Wrocław. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2015. Swój warsztat doskonalił w klasie mgr Alicji Błachno-Kisiel, a w szkole muzycznej II stopnia – pod kierunkiem prof. AM dra hab. Pawła Zawadzkiego.Swoją edukację kontynuuje w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. AM dr. hab. Pawła Zawadzkiego. Obecnie jest studentem studiów magisterskich. 

Swoje zainteresowania zawsze kierował w stronę pianistyki, co zaowocowało sukcesami jeszcze w trakcie nauki w szkole muzycznej. Do najważniejszych osiągnięć pianisty w tym okresie należą m.in.: I nagroda na VI Niemiecko-Polskim Konkursie Pianistycznym Johanna Hillera (Görlitz, 2007), I nagroda na VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego (Warszawa, 2008), I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie (2014), II nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Duetów Fortepianowych organizowanego przez CEA w Warszawie (2015). Lata studiów to czas kolejnych sukcesów na polu artystycznym, w tym nagród przyznawanych przez międzynarodowych jurorów konkursów pianistycznych i kameralnych. Do osiągnięć konkursowych artysty w okresie studiów należą m.in.: I nagroda na IV Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla Duetów Instrumentalnych i Wokalnych organizowanym przez AM im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (etap I – uczelniany), I nagroda na IV Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla Duetów Instrumentalnych i Wokalnych – również organizowanym przez AM we Wrocławiu, przy współudziale wyselekcjonowanych do konkursu formacji kameralnych reprezentujących Akademie Muzyczne we Wrocławiu, w Katowicach, Łodzi oraz Krakowie (etap II – międzyuczelniany) – obie nagrody pianista uzyskał z Magdaleną Miziołek (klasa śpiewu prof. dr hab. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej); duet wokalny pracował pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Bożek-Woty, III nagroda na Concours Internatio nal de Piano Ville de Gagny (Paryż), II nagroda na 11. Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów Arthur Rubinstein in memoriam (Bydgoszcz) należąca do nagród spektakularnych, zwracających uwagę środowisk artystycznych – wśród laureatów poprzednich edycji konkursu znaleźli się m.in. Rafał Blechacz, Julianna Awdiejewa, Szymon Nehring. 

Jego występy solowe, kameralne, a także z towarzyszeniem orkiestry przyjmowane są z dużym entuzjazmem tak przez gremia specjalistów czy krytyków, jak i publiczność koncertową. Artysta został objęty opieką artystyczną Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach programu Młode Talenty – projektu, którego główną koncepcją jest promocja utalentowanych, młodych, polskich pianistów poprzez szerszą prezentację w ramach wydarzeń artystycznych Instytutu.

Za dotychczasowe dokonania artystyczne otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), Stypendium Rektora AM we Wrocławiu (2017) i (sześciokrotnie) Stypendium Prezydenta Wrocławia w zakresie twórczości i edukacji artystycznej dla młodych utalentowanych wrocławian (2007,2008,2009,2014,2015,2017). 30 września 2017 roku w Radiowej Dwójce dokonał nagrania Toccaty C-dur op. 7 Roberta Schumanna.

 

aktualizacja: 2018 (wa)