Polmic - FB

wykonawcy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Ewa Bogusz-Moore, menadżer kultury, wiolonczelistka; ur. 24 czerwca 1975, Wrocław. Jest absolwentką klasy wiolonczeli Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2005 roku ukończyła również studia w zakresie zarządzania kulturą (City University of London) i była stypendystką prestiżowego Clore Leadership Programme (UK, 2009) i Leadership Academy of Poland (2017).

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w City University London objęła stanowisko koordynatora międzynarodowego projektu kompozytorskiego, realizowanego w ramach Sounds New Contemporary Music Festival. W trakcie trzyletniej współpracy z SNCMF w latach 2005–2008 odpowiadała za program, strategię marketingową i rozwój festiwalu, a także pozyskiwanie funduszy – uzyskując w 2007 roku nominację na stanowisko menedżera generalnego festiwalu. Równolegle pełniła funkcje konsultanta projektów realizowanych przez Kent Music.

W latach 2009–2010 pracowała w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie jako specjalista ds. muzyki i teatru, odpowiadając za kwestie repertuarowe oraz promocji polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Koordynowała obchody Roku Chopina w Wielkiej Brytanii.

Od 2010 roku jest związana Instytutem Adama Mickiewicza, w którym zarządzała programem Polska Music oraz projektem I, CULTURE Orchestra, a także projektem Campusy. Opracowany przez nią model działania programu Polska Music doprowadził do współpracy z wieloma międzynarodowymi instytucjami, m.in.: London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, English National Opera, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Royal Opera House czy Cite de la Musique. W latach 2012–2013 koordynowała międzynarodowe obchody Roku Witolda Lutosławskiego. Równolegle, w 2012 roku objęła stanowisko menadżera I, CULTURE Orchestra – projektu edukacyjnego wspierającego zmiany w rozwoju kulturalnym i społecznym krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu, z sukcesem budując wizerunek orkiestry na arenie międzynarodowej. W latach 2014–2017 zarządzała projektem Kampusy, gdzie współpracując z wybranymi prestiżowymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialna była za budowanie relacji USA i Polski na pograniczu kultury, idei i nauki. Pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

W 2016 roku otrzymała Nagrodę honorową Związku Kompozytorów Polskich „za konsekwentną pracę na rzecz obecności muzyki polskiej na estradach Europy i świata, a w szczególności za nawiązanie współpracy z renomowanym Huddersfield Contemporary Music Festival”.

Od września 2018 roku pełni funkcję dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

aktualizacja: 2018 (wa)