kompozytorzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Alicja Gronau,

kompozytorka, teoretyk muzyki i pedagog; ur. 7 grudnia 1957, Warszawa. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie studiowała teorię muzyki u Witolda Rudzińskiego oraz kompozycję pod kierunkiem Mariana Borkowskiego. W latach 1974-86 uczestniczyła w pracach naukowo-badawczych i artystycznych Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (Instytut Pedagogiki Muzycznej Akademii Muzycznej w Warszawie), współpracując z tak wybitnymi osobistościami, jak Barbara Turska i Szabolcs Esztényi. W 2000 ukończyła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki AMFC.

Alicja Gronau wielokrotnie brała udział w Wakacyjnych Kursach dla Młodych Kompozytorów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (w latach 1982–1995), była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (dwukrotnie), laureatką nagrody specjalnej Ministra Kultury i Sztuki oraz laureatką Stypendium im. Wawrzyńca Żuławskiego, przyznawanego przez ZAiKS. W 1991 była stypendystką Instytutu Dalcroze’a w Genewie (Szwajcaria).

Jest laureatką szeregu nagród kompozytorskich. W 1987 otrzymała wyróżnienie na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za utwór Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową (1987), w 1992 – IV nagrodę na Konkursie Kompozytorskim w Gdańsku zorganizowanym przez Scholę Cantorum Gedanensis za utwór Mironczarnie II na chór mieszany a cappella (1992) oraz I nagrodę na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za Okna na 23 instrumenty smyczkowe (1992), w 2001 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogrodowa” zorganizowanym przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego za Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną (2001) oraz I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Ivana Spassova w Płowdiw w Bułgarii za Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (1998), zaś w 2002 jej opera kameralna I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella (2002) zwyciężyła podczas Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego ogłoszonego przez Operę na Zamku z okazji 45-lecia polskiej sceny muzycznej w Szczecinie. Film z premiery tej opery został rekomendowany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego i reprezentował Polskę na przeglądzie filmów operowych podczas VIII Inter­na­tio­nal Music Theatre Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Mo­na­chium (Niemcy), organizowany przez Germany Centre of International Theatre Institute.

W 1983 rozpoczęła działalność pedagogiczną. Obecnie wykłada na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wykładała ponadto na Podyplomowych Studiach Sztuki w Pomorskiej Akademii Peda­go­gicznej w Słupsku (2000-2001), podczas kilku edycji Szko­ły Matematyki Poglądowej organizowanej przez Akademię Podlaską w Siedlcach oraz na Uniwersytecie Warszawskim (2003–2005). W 2004 dwukrotnie gościła jako wykładowca na Uniwersytecie Zie­lonogórskim oraz w International Theater Institute w Monachium (Niemcy). W 2005 w ramach pro­gra­mu Sokrates-Erasmus poprowadziła wykłady w University of Arts im. George Enescu w Iasi (Rumunia) na Wydziale Kompozycji, Mu­zy­­­ko­logii, Pe­da­go­giki Muzycznej i Teatru. Ponadto była gościnnym wykładowcą Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile), Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) oraz Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo”, Sevilla (Hiszpania). a także oraz szeregu kursów i warsztatów na terenie Polski. W 1997 przeprowadziła przewód artystyczny I stopnia w dziedzinie kompozycji na podstawie kantaty kameralnej na sopran, mezzosopran, alt, 2 chóry mieszane i orkiestrę kameralną Afirmacje (1995). W 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki. W latach 1993-99 pełniła funkcję sekretarza Katedry Teorii Muzyki, od 1998 była sekretarzem Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki, zaś od 2000 także Podyplomowych Studiów Kompozycji warszawskiej uczelni. W roku 2008 została kierownikiem PSTM i PSK, a w roku 2009 Studiów Doktoranckich. Od 2012 pełni funkcję kierownika Katedry Teorii Muzyki UMFC. Od 2001 kieruje Pracownią Muzyki Polskiej XX i XXI wieku w Katedrze Kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Organizuje sesje artystyczno-naukowe. 

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Aktywnie działa w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Ponadto od 2002 jest członkiem Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk”, od 2003 — Research Board of Advisors, American Biographical Institut, Inc. Raleigh, North Karolina, USA. Od 2006 jest członkiem Rady Naukowej „Musica Sacra Nova” – pisma poświęconego muzyce sakralnej i myśli humanistycznej.

Kompozycje Alicji Gronau wykonywane były wielokrotnie w ramach takich cyklów i festiwali, jak Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom (1983), Międzynarodowe Forum Młodych Kompozytorów (1983, 1985, 1987), Warszawskie Dni Muzyki (1983), Zamojskie Dni Muzyki (1985), Warszawska Jesień – koncerty Koła Młodych (1985, 1988), Bydgoski Festiwal Muzyczny (1987), Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów (1987, 1994), Laboratorium Muzyki Współczesnej (1986, 1987, 1994, 2005, 2006), Portrety Kompozytorów (2005), Musica Moderna (2005), Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per arte ad astra” (2006), Warszawskie Spotkania Muzyczne (2006), Muzyczne pory roku (2007, 2008) oraz za granicą: VII European Youth Music Festival (Bern, Szwajcaria, 2002), Divertimento Chamber Youth Orchestra Presents (Ottawa, Kanada, 2006), Universitatea de Arte “George Enescu” (Iasi, Rumunia, 2006), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009 (Viñia del Mar, Valparaiso, Chile), Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica (Valparaiso, Chile), Música Polaca Contemporánea (Sewilla, Hiszpania), XVI Word Saxophone Congress (St. Andrews, Wlk. Brytania), Florida State University, College of Music (Tallahassee, USA), Mansfield University (USA), Infinity Arts Café (Jamestown, USA), 61. Europees Muziek Festival voor de jeugd Neerpelt, Neerpelt (Belgia).

Utwory Alicji Gronau zostały wydane na płytach CD. W 1998 płyta XXIth Century Polish Choral Music z utworem Błogosławiony na trzy chóry mie­szane, wydana przez Acte Prealable uzyskała nominację do nagrody „Fryderyk 2001”.

W swoim dorobku ma wiele artykułów, referatów i pokazów poświęconych zagadnieniom kreatywnego nauczania, analizie muzycznej i muzyczno-ruchowej oraz technice kompozytorskiej. Jest też redaktorem ponad 20 książek, w tym Almanachu kompozytorów AMFC (Warszawa 2004).

W 2011 została laureatką nagrody MKiDN „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Została uhonorowana Medalem Filca (I nagroda) podczas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

aktualizacja: 2003, 2011 (mk), 2020 (wa)

Kontakt
e-mail:
agronau@wp.pl
tel. komórkowy: (+48) 608 291 505
skype: Alicja Gronau lub agronau

kompozycje

Trzy pieśni na mezzosopran i fortepian (1980)
Przenikanie na klarnet solo * (1981-83)
Gioco per voci e batteria * (1982)
In tre parte na orkiestrę kameralną (1982)
Mironczarnie I na sekstet wokalny a cappella (1982)
Flowing na 2 orkiestry (1983)
Open per clarinetto, viola e corno (1983)
Kwartet smyczkowy * (1984)
Versioni na 24 wykonawców * (1984)
Hiob na chóry i orkiestrę (1986)
Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową (1987)
Passaggio per batteria (1987)
Scena na perkusistę solo (1987)
Wyliczanki na 6-głosowy chór dziecięcy (1991)
Okna na 23 instrumenty smyczkowe (1992)
Mironczarnie II na chór mieszany a cappella (1992)
Paralele na dwa zespoły orkiestrowe (1993)
Progres na flet solo (1994)
Afirmacje, kantata kameralna na sopran, mezzosopran, alt, 2 chóry mieszane i orkiestrę kameralną (1995)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1996-97)
Progres II na klarnet solo (1997)
Invocazione, sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (1998)
Błogosławiony na 3 chóry mieszane (1999)
Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną (2001)
Divertimento na orkiestrę kameralną (2001)
Re-Garden Music na sekstet dęty (2001)
Sei canti latini per il coro femminile (2001)
Hejnał Gdański na trąbkę solo lub na kwintet dęty blaszany i kotły (2001)
Aletheia per orchestra (2002)
Offrande pour orchestre des flutes (2002)
I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella, opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (2002)
Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na improwizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę (2003)
Naprawdę „Ciało jako instrument” na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego (2003)
Rytm swobody na dowolny improwizujący zespół (2003)
Veni. Illumina. Gloria per il coro a cappella (2003)
Marianiana. Selection for Four for improvising ensemble (2004)
Trzy kotwice: Nadzieja – Miłość – Wiara, cykl pieśni do słów Stanisławy Gronau na sopran, flet, fortepian i perkusję (2005)
Improwizacjo! Ty nad poziomy na solistę muzyczno-ruchowego (2005)
Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną * (2005-2006)
Agnezioni na flet solo (per Agnes) (2006)
Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolon­czelę i orkiestrę smyczkową [wersja I] (2007)
Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolon­czelę i orkiestrę smyczkową [wersja II] (2007)
Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce [wersja I] (2007)
Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy, skrzypce oraz improwizujący zespół ruchowy [wersja II] (2007)
7 Walców minutowych na flet i fortepian (2009)
Trzy pieśni na sopran, mezzosopran, alt i kwartet smyczkowy do tekstów psalmów: O Panie (Psalm 8), Niech błogosławi (Psalm 67), Dziękczynienie (Psalm 100 i 29) (2009)
Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia, duet perkusyjny na 2 ksylofony (2009)
Miłe – miłego początki na zespół improwizujący i ścieżkę dźwiękową [wspólnie z Małgorzatą Krawczak i Aldoną Nawrocką; układ ruchu: Magdalena Wajzner] (2009)
Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne (2010)
Last of February for String Quartet (2010)
Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją do słów własnych (2010)
Quartango na marimbę (2010)
Sambattro na 4 perkusistów (2010)
Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny i dwie perkusje (2010)
Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki (2010)
Drzewo życia, utwór kolektywny z Anną Ignatowicz-Glińską, Magdaleną Wajzner, Małgorzatą Lewandowską, Agatą Chodyrą; multimedialny: muzyka, film, ruch (2010)
Agnezioni II per flauto solo (2010)
Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki (2011)
Winter is icumen na 7 saksofonów (2011)
Winter is icumen in II na saksofon altowy i fortepian (2012)
Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego (2012)
Drabiną do …?, 5 wariacji dla 3 perkusistów (2012)
Dwojakość – wspomnie-nie, audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora (wspólnie z Aleksandrą Dziurosz) (2012)
Sześć spojrzeń na Paulę, widowisko muzyczno-plastyczno-ruchowe na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych (2013)
Zwei selbsverfasste Lieder na mezzosopran i fortepian: 1. Bedauern 2. Schmerz (2013)
Most transbałtycki na zespół kameralny (2013)
The Struggle Between Winter and Summer na 12-głosowy chór mieszany (2014)
The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet  (2014)
Wędrówka na harfę i kontrabas  (2015)
Lapidaria II (Alicja, Canto, Chorale, Dorota, Alicja i Dorota) na saksofon sopranowy i altowy  (2015)
Ogniwa, utwór kolektywny na 2 fortepiany i 2 perkusje  (2015)
Apologia krytyczna, utwór kolektywny na recytatora solo  (2015)
Ze Szwecji do Polski, 6 miniatur na fortepian solo  (2016)
Impresje lapidarne na 2 saksofony i wizualizację (wspólnie z Paulą Jaszczyk) (2016)
Na / Alicję / symfoniczną / Poemat / Gronau, kolaż audiowizualny (wspólnie z Mateuszem Kajmą, Jakubem Tscherse)  (2016)
Pięć myślowych prowokacji na sopran i kwartet smyczkowy do słów Krzysztofa Bilicy (2016)
Dźwiękopole na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy  (2016)
Trois fresques maritimes sur le paroles originales de l’auteur (Trzy freski nadmorskie do słów własnych) na 2 soprany, 2 skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz) (2016)
Multidramma nelle parole dell’autore con l'improvvisazione nello stile della commedia dell'arte (Multidram do słów własnych z improwizacją w stylu komedii dell'arte) per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d'archi e contrabbasso (2016)
Dedykacja na sopran, flet i kwartet smyczkowy (2017)
Winter is icumen in IV for soprano saxophone and piano  (2017)
Accipe animam meam (Weź duszę mą) na organy solo  (2017)
Non-existent street na kwartet saksofonowy  (2017)
Suita Krasnobrodzka II na flet, skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową (2017)
Pięć studiów minutowych na kwintet dęty (2017)
Pejzaż osobisty na trąbkę solo (2017)
Plac Lotników na kwintet dęty  (2018)
Sierpc we mgle na orkiestrę smyczkową  (2018)
Splątanie z cyklu Meandry na kwartet smyczkowy i figurę przestrzenną z wizualizacją (wspólnie z Paulą Jaszczyk) (2018)
Lapidaria Moniuszkowskie na saksofon altowy i fortepian  (2019)

literatura wybrana

Łukaszewski Marcin Tadeusz Gronau Alicja Dorota w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004

publikacje

książki

Poemat – Requiem. Forma znacząca, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2007
Rytmika w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie t. I: lata 1974–1988, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Lucjan Kaszycki. Kompozytorzy Uniwersytetu Muzycznego [wspólnie z Aldoną Nawrocką, Wacławem Pankiem, Bartłomiejem Walusiem], UMFC, Warszawa 2012
Gronau Alicja, Kazem-Bek Jan, Stowpiec Mariusz Nowe pokolenie kompozytorów polskich – Almanach, „Pomorze”, Bydgoszcz 1988
Gronau Alicja, Turska Barbara Podstawy metody rytmiki – wybrane zagadnienia i doświadczenia, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1992
rozprawy

Analiza "Polichromii" Zygmunta Krauzego na podstawie tez Umberto Eco w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Zeszyt Naukowy nr 52, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2001
Był improwizatorem – intuicjonistą. Rozmowa Alicja Gronau-Osińskiej z Marcinem. T. Łukaszewskim w: Marian Sawa in memoriam. Wspomnienia, rozmowy, refleksje (pod red. Marcina T. Łukaszewskiego), Towarzystwo im. Mariana Sawy, Warszawa 2010
Finał "VII Symfonii C-dur" Franciszka Schuberta jako autorskie rozwiązanie inte­gracji formy allegra sonatowego w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2000
Forma znacząca w warsztacie kompozytora współczesnego  w: Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis, red. Anna Granat-Janki, t. IV, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2016
Integracja formy w 'Poemacie-Requiem' na orkiestrę symfoniczną w: Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2009
Klasyczna technika muzyczna: polifonia – dawniej i dziś w: Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie nr 34, Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej, Siedlce 2005
The intergration of Form in The 'Poem-Requiem' for Symphony Orchestra w: Revista Artes vol. 9-10, Centrul de Cercetari „Stiinta Muzisii”, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iasi 2010
Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Piotra Perkowskiego – typologia i idio­matyka w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2003
Wielowarstwowość / Poliwarstwowość / Multiwarstwowość w: I Sympozjum Kompo­zy­torskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Zeszyt Naukowy nr 42, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 1999
Wołanie w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedem­dzie­sięciolecie urodzin (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Wpływ rozwiązań technologiczno-formalnych i estetycznych Iannisa Xenakisa na moją twórczość  w: Dzieło muzyczne. Rezonans (pod red. Anny Nowak), Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008
Chwytanie wrażeń. Dwojakie ujęcie przez kompozytorkę i plastyczkę w: Pulchritudo delectans. Korespondencja na styku sztuk, red. Karol Klauza, Joanna Cieślik-Klauza, [wspólnie z Paulą Jaszczyk], Białystok 2017
Echa innych kultur w muzyce współczesnej w: Muzyka i pedagogika pomiędzy kulturami. Okcydent i orient (pod red. Jarosława Chacińskiego), Pomorska Akademia Pedago­gicz­na, Słupsk 2005
Indywidualny horyzont postrzegania w: Spotkania z Mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, Musica Sacra, Warszawa 2014
Marian Borkowski jako mistrz pedagogiki twórczości w: Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, red. Alicja Gronau-Osińska, Chopin University Press, Warszawa 2019
Miałem dużo szczęścia i satysfakcji. Z Lucjanem Kaszyckim rozmawiają Aldona Nawrocka i Alicja Gronau-Osińska w: Lucjan Kaszycki. Kompozytorzy Uniwersytetu Muzycznego, UMFC, Warszawa 2012
Próba podsumowania doświadczeń Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki w: Instytut Pedagogiki Muzycznej PWSM/AMFC w Warszawie (1974-1992), red. Mirosława Jankowska, Wojciech Jankowski, Chopin University Press, Warszawa 2016
Próba typologii ciszy w muzyce na przykładzie własnej twórczości w: Barwy ciszy, red. Tomira Rogala, Warszawa 2019
Przestrzeń w myśleniu kompozytorskim w: Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie, nr 30, Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej, Siedlce 2003
Ruch – bezruch. Inspiracje obrazem i dźwiękiem w poszukiwaniu syntezy w: Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk [wspólnie z Paulą Jaszczyk], UMFC, Warszawa 2015
Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Witolda Rudzińskiego w: Wokół tw­órczości Witolda Rudzińskiego (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Wybrane problemy techniki kompozytorskiej w „Enantiodromii” Jani Christou w: Teksty o muzyce współczesnej. Zeszyt Naukowy nr 59 (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Zanurzony w kulturze. Narodowy czy uniwersalny? w: Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne, red. Anna Nowak, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019
Zawartość fresku w "3 Freskach nadmorskich" -  autoanaliza w: Ars inter disciplinis. Korespondencja na styku sztuk, red. Joanna Cieslik-Klauza, Magdalena Gajl, Tomasz Baranowski, Białystok 2018
artykuły

Działalność pedagogiczna Mariana Borkowskiego, „Musica Sacra Nova” 2008 nr 2, s. 111–175,
Uniwersalizm przekazu w indywidualnej formie, „Musica Sacra Nova” 2007 nr 1, s. 180-203,
Sześć obrazów polskiej współczesnej muzyki kameralnej z teki kompozytorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Chopin University Press, „Musica Intellectualis” nr 2, 2018
Zakorzenieni w tradycji, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2004 nr 2, s. 58-63