Polmic - FB

muzykolodzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Izabella Grzenkowicz, muzykolog; ur. 30 czerwca 1933, Warszawa; zm. 10 stycznia 2019, Józefów. Uczęszczała do Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej nr 1 do klasy fortepianu i rytmiki. W latach 1954–1963 była studentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom UW uzyskała w 1967 roku.

Od 1959 roku do wczesnych lat 1990-tych pracowała w Polskim Radiu. Rozpoczęła pracę w Zespole Programu dla Zagranicy na stanowisku kierownika Kartoteki Muzycznej. Dwa lata później przeniosła się do Działu Muzycznego Polskiej Agencji Artystycznej „Pagart”, gdzie pracowała do 1967. Pisała audycje radiowe, opracowała od strony muzycznej szereg słuchowisk, audycji słownych. Na zamówienie Biura ds. Badania Opinii Publicznej Polskiego Radia pisała referaty opiniodawcze na temat programów muzycznych. Zajmowała się promocją muzyki polskiej, a jako redaktor muzyczny przygotowała i przeprowadziła cykl wywiadów ze znanymi polskimi twórcami, m. in. ze Stefanem Kisielewskiem i Krzysztofem Pendereckim. Jako redaktor muzyczny współpracowała również z Telewizją Polską (m. in. program „Estrady Poetyckie”).

Napisała ponad 100 artykułów, opublikowanych w prasie krajowej i zagranicznej, w Biuletynie PRiTV, Biuletynie PAP, w tym recenzji, relacji, wywiadów, esejów. Od 1961 roku w czasopiśmie „Ruch Muzyczny” redagowała kroniki wymiany zagranicznej artystów, publikowała recenzje i cykl obszernych wywiadów z kompozytorami polskimi. W latach 1967–1971 pełniła funkcję kierownika Polskiego Centrum Muzycznego przy Polskiej Radzie Muzycznej. W 1971 roku została członkiem Zespołu ds. Teatru i Muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

W 1973 roku otrzymała specjalne stypendium British Counsil w celu przeprowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych w Wielkiej Brytanii. Opracowała ponad siedemdziesiąt haseł do Encyklopedii Muzycznej PWM, w tym o kompozytorach i wykonawcach angielskich XIX i XX w. Jest autorką haseł w Słowniku muzyków polskich (Kraków, PWM, 1964–1967, pod nazwiskiem Dybowska), recenzji książek w kwartalniku „Muzyka”.W tymże kwartalniku ukazał się jej artykuł O rytmice w koncertach Prokofiewa („Muzyka” 1968 nr 1).

Od 1973 roku była członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

W latach 1977–1981 (formalnie do 1982) pełniła funkcję kierownika działu muzycznego tygodnika „Kultura”. Współpracowała ponadto z czasopismami: „Wychowanie Muzyczne”, „Miesięcznik Literacki”, „Polska” (edycja zagraniczna), „Uroda” (edycja zagraniczna), „Polskie Perspektywy” (wydawane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), „Sowietskaja Muzyka”, „Litieraturnaja Gazieta”, „Polish Music” i „Opus Musicum” (wyd. w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej).

Była współautorem (redakcja całości, komentarze) książki Rozmowy, szkice, refleksje (PWM), która zawiera cykl rozmów, pełnych głębokich refleksji z jednym z najsławniejszych polskich kompozytorów naszych czasów – Tadeuszem Bairdem (wyd. I – 1982, wyd. II – 1998).

aktualizacja: 2019 (wa)