Polmic - FB

muzykolodzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Katarzyna Morawska, muzykolog; ur. 25 listopada 1933, Węgrzynów; zm. 7 kwietnia 2020, Warszawa. W latach 1951-1956 odbyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1966 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych.

Przez całe swoje zawodowe życie była związana z Instytutem Sztuki PAN (1954–1995). Od 1956 do 1967 roku była sekretarzem redakcji „Słownika Muzyków Polskich”. W latach 1972–1993 pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a następnie (1993–1995) redaktora naczelnego kwartalnika „Muzyka”.

Jej prace naukowe poświęcone były muzyce XIV–XVI w., polskiej i powszechnej, zwłaszcza organowej, oraz dziejom historiografii muzycznej w Polsce dotyczącym badań nad muzyką dawną. Katarzyna Morawska była autorką opracowań źródłowo-dokumentacyjnych i leksykograficznych. Dokonała m. in. transkrypcji tabulatury organowej Jana z Lublina. W serii „Historia Muzyki Polskiej” ukazały się dwa tomy jej autorstwa: Renesans. 1500–1600 (1994) i Średniowiecze. 1320–1500 (1998).

Wykładała na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie (1970-1979) i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1972-1979).

Była członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1965 roku. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działach Kultury.

aktualizacja: 2020 (wa)