Polmic - FB

muzykolodzy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Regina Chłopicka, teoretyk muzyki; ur. 19 sierpnia 1934, Jaryczów Nowy (k. Lwowa); zm. 25 października 2021, Kraków. Ukończyła PWSM w Krakowie, gdzie w latach 1957–1959 studiowała grę na fortepianie, a następnie w talach 1959–1965 – teorię muzyki. W 1998 uzyskała I stopień kwalifikacyjny na podstawie pracy Twórczość K. Pendereckiego. Między sacrum a profanum i mimo braku przewodu kwalifikacyjnego II stopnia (do 2003 r. odpowiednika habilitacji), po uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, została mianowana profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 1999–2004 pełniła funkcję dziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej tejże Akademii.

Ponadto wykładała gościnnie na uczelniach polskich i zagranicznych, m. in. w Centre National de la Recherche Scientifique i École Normale Supérieure w Paryżu (1998), na Universite F. Rabelais w Tours (1996 i 1998), International Bach Academy w Eugene w USA (1998), National University (Seul). W 2003 roku została laureatką nagrody Excellence in Teaching Award.

Była członkiem rozmaitych polskich i zagranicznych Towarzystw Naukowych: Związku Kompozytorów Polskich (od 1981), Societe Francaise d'Analyse Musicale (od 1990), Societe Internationale d'Histoire Comparee du Theatre, de l'Opere et du Ballet (od 1991). Z jej inicjatywy od 1998 zaczęła się ukazywać w USA (Princeton) publikacja zbiorowa „Studies in Penderecki”, którą współredagowała z R. Robinsonem.

Uczestniczyła w wielu sympozjach i konferencjach naukowych o randze międzynarodowej, m.in. w Paryżu, Tours, Londynie, Chemnitz, Lublanie, Aarhus.

Należała do zespołu realizującego międzynarodowy program badawczy pt. Musical Life in Europe 1600 – 1900: Circulation, Institutions, Representation pod auspicjami The European Science foundation in strasbourg.

W obszarze jej zainteresowań znajdowały się polska muzyka XX i XXI wieku (w szczególności twórczość Krzysztofa Pendereckiego i Witolda Lutosławskiego), topos śmierci w muzyce (gatunki pasji i requiem), teatr muzyczny XX wieku.

Otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II st. (1978), Złoty Krzyż Zasługi (1984), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ( 2014), Doroczną Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki (2021).

aktualizacja: 2021 (wa)