Polmic - FB

wykonawcy (O)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Magdalena Oliferko-Storck,

muzykolog i organistka. Jest absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Otrzymała nagrodę im. Zofii Lissy za pracę magisterską nt. koncertów organowych J.S. Bacha. Odbyła studia organowe w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, uzyskując dyplom koncertowy i pedagogiczny w klasie prof. Wolfganga Zerera (2010) oraz solistyczne studia w Hochschule für Alte Musik w Bazylei na wydziale historycznych instrumentów klawiszowych (2011), doskonaląc swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa historycznego, improwizacji, gry zespołowej, basso continuo i dyrygentury. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich na instrumentach historycznych w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Austrii i Hiszpanii. Uczęszczała na zajęcia prof. Lorenza Ghielmi (klasa organów), Andrei Marcona (maestro al cembalo), Menno van Delfta (klasa klawesynu), Rudolfa Lutza (klasa improwizacji) i Andrzeja Banasiewicza (klasa dyrygentury).

Po obronie dysertacji (z wyróżnieniem) uzyskała stopień doktora muzykologii na Université de Genève oraz Uniwersytecie Warszawskim (co-tutelle de thèse, 2019). Za swoją rozprawę doktorską Julian Fontana – niedoceniony artysta z najbliższego otoczenia Chopina otrzymała wyróżnienia w ramach konkursu zorganizowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na prace naukowe o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego (2020) oraz Konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta 2021.

Otrzymała stypendia Swissuniversities, Société Académique de Genève, Oskar und Vera Ritter Stiftung Hamburg, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Występuje jako solistka, dyrygentka i kameralistka. Jej repertuar koncertowy obejmuje muzykę od średniowiecza do współczesności; bierze m.in. udział w prawykonaniach muzyki najnowszej. Od 2012 roku pełni stanowisko organistki tytularnej w kościele reformowanym św. Jana w Bernie.

Zainteresowania badawcze Magdaleny Oliferko-Storck koncentrują się wokół kultury muzycznej XIX wieku, historycznej praktyki wykonawczej, w szczególności tematyki chopinowskiej oraz muzyki klawiszowej. Od 2007 roku jako muzykolog współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. W swoim dorobku ma ponad 50 publikacji naukowych, w tym książki Fontana i Chopin w listach (2009, tłum. ang. 2013), Julian Fontana. Wirtuoz w cieniu Chopina (2023, w druku), artykuły, hasła encyklopedyczne i recenzje.

Magdalena Oliferko-Storck stworzyła również spektakl słowno-muzyczny Julian Fontana – W cieniu Chopina oparty na listach i utworach Fontany i Chopina, wystawiany m.in. w Warszawie (Łazienki Królewskie, Bazylika św. Krzyża, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Pałac w Radziejowicach), w Hamburgu (Ernst Barlach Haus), w Paryżu (Salon Artistique Fibert) oraz w Nicosii na Cyprze (Castelliotissa Hall).

Wygłaszała referaty w wielu krajach Europy i na Kubie. Jest również autorką ekspertyz naukowych.

Od 2012 roku należy do Związku Pedagogów Szwajcarskich (SMPV) i Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów).

Strona internetowa: https://magdalenaoliferko.com/ 

aktualizacja: 2023

WYBRANE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

M. Oliferko-Storck, Julian Fontana. Wirtuoz w cieniu Chopina, Warszawa: NIFC 2023 (w przygotowaniu do druku)

 M. Oliferko, Fontana and Chopin in Letters, wydanie rozszerzone, tłum. John Comber, Warszawa: NIFC 2013, ISBN: 978-83-61142-97-3, ss. 222

 M. Oliferko, Fontana i Chopin w listach, Warszawa: NIFC 2009, ISBN: 978-83-61142-02-7, ss. 207

ARTYKUŁY I ESEJE

 M. Oliferko-Storck, Feminization and Masculinization of Musical Means as a Tool of Dialogue Between the Composers and Audience in the First Half of the 19th Century, w: Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century, red. Jeffrey Kallberg, Jim Samson, Warszawa: NIFC 2023 (w przygotowaniu do druku) 

M. Oliferko-Storck, The Napoleonic Warsaw: The Soundscape of the Capital of Poland before Chopin Era, in: The Sound of Empire: Soundscape, Aesthetics and Performance between Ancien Régime and Restoration, red. Federico Gon and Emmanuel Reibel, Turnhout: Brepols 2023 (w przygotowaniu do druku)

 M. Oliferko-Storck, Cosmopolitan and National Dance Elements in the Nineteenth-Century Music as Sociological Phenomena, w: The Element of Dance in Music of the First Half of the Nineteenth Century, red. Grzegorz Zieziula, Warszawa: NIFC 2023 (w przygotowaniu do druku)

M. Oliferko-Storck, Between Brillante Style and Exalted ‘di Bravoura’ Virtuosity: The Integration of Musical Form in the Output of Composers from Chopin’s Circle, tłum. John Comber, w: The Integration of a Work: From Miniature to Large Scale, red. Zofia Chechlińska, Jim Samson, Warszawa: NIFC 2022, s. 163–209

 M. Oliferko, Recepcja Chopina oraz kompozytorów z jego artystycznego milieu jako świadectwo życia społecznego w XIX wieku, w: Długi wiek XIX w muzyce. Pytania – problemy – interpretacje, red. Grzegorz Zieziula, Małgorzata Sułek, Warszawa: NIFC/PAN 2021, s. 255–275

 M. Oliferko, Hexaméron – an Instrumental di Bravura Song or a Musical Study of Character Psychology, tłum. John Comber, w: The Lyric and the Vocal Element in Instrumental Music of the Nineteenth Century, red. Kamila Stępień-Kutera, Warszawa: NIFC 2017, s. 213–249

M. Oliferko, Chopin – Liszt – Fontana: Intertextuelle Verbindungen, w: Chopin 1810–2010: Ideas – Interpretations – Influences, red. Irena Poniatowska, Zofia Chechlińska, Warszawa: NIFC 2017, s. 485–502

M. Oliferko, Historyczne organy dla Gdańska, „Ruch Muzyczny” 60 (2016) nr 2, s. 92–94

M. Oliferko, „Moje życie, gdzie mieszka B[r]zowski?” – glosa do datowania korespondencji Chopina, „Muzyka” 60 (2015) nr 2, s. 107–113

M. Oliferko, Z drugiej strony Chopinowskiego zwierciadła – paryski świat Juliana Fontany, „Muzyka” 60 (2015) nr 1, s. 3–51

M. Oliferko, Zapomniane dzieła organowe Händla, "Liturgia Sacra" 20 (2014), nr 2, s. 479–491

M. Oliferko, Nieznane listy Chopina, „Ruch Muzyczny” 58 (2014) nr 8, s. 84–87

M. Oliferko, Fryderyk Chopin i Towarzystwo Politechniczne Polskie w Paryżu – nieznana korespondencja oraz aspekty emigracyjnej aktywności Chopina, „Muzyka” 59 (2014) nr 2, s. 37–60

M. Oliferko, Chopin and Liszt in Fontanas Cuban Episode, w: «Grandeur et finesse». Chopin, Liszt and the Parisian Musical Scene, red. Luca Sala, Turnhout 2013 (Speculum Musicae, 20), s. 311–326

M. Oliferko, Julian Fontana. Wirtuoz czy poeta fortepianu?, w: Jan Ekier – artysta stulecia w darze Chopinowi, red. Irena Poniatowska, Warszawa: NIFC 2013, s. 348–362

M. Oliferko, Nieznane karty genealogii Juliana Fontany, „Ruch Muzyczny” 57 (2013) nr 18, s. 38–40

M. Oliferko, Julian Fontana: Between Individuality and Imitation, w: After Chopin: Influence of Chopin's Music on European Composers till the First World War, red. Artur Szklener, Warszawa: NIFC 2012, s. 45–65

M. Oliferko, Improwizacja i inegalizacja a zapis muzyczny baroku, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 10 (2012), s. 93–111

M. Oliferko, Archiwum Ludwika Bronarskiego. Zapomniana skarbnica chopinowska, „Ruch Muzyczny”  56 (2012) nr 4, s. 30–31

M. Oliferko, Julian Fontana na Kubie, „Ruch Muzyczny” 55 (2011) nr 14, s. 32–36

M. Oliferko, Koncert Fontany w sali Erarda. Sukces czy porażka?, „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 13, s. 36–39

M. Oliferko, Przyjaźń czy animozja? Nieznane aspekty relacji Fontany i Chopina, „Ruch Muzyczny” 54 (2010) nr 2, s. 30–34

 

RECENZJE KSIĄŻKOWE

 

M. Oliferko, Listy Chopina à l’anglaise [recenzja książki Chopin’s Polish Letters, tłum. Prof. David Frick,

red. John Comber, Warszawa 2016], „Ruch Muzyczny” 2017 nr 5, s. 82–84

M. Oliferko, Warszawa Chopina [recenzja książki Prof. Haliny Goldberg O muzyce w Warszawie Chopina, Nowy Jork 2008, Warszawa 2016], „Ruch Muzyczny” 2017 nr 1, s. 78–80 

M. Oliferko, Korespondencja sztuk w muzyce fortepianowej Liszta [recenzja książki Dr hab. Malgorzaty Gamrat Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei «correspondance d’arts», Warszawa 2014], „Ruch Muzyczny” 2016 nr 10, s. 78–79

M. Oliferko, Chopin w salonie Rothschildów [recenzja książki Prof. Jeana-Jacquesa Eigeldingera Chopin i baronowa Nathanielowa de Rothschild, Warszawa 2016], „Ruch Muzyczny” 2016 nr 5, s. 78–79

 M. Oliferko, Chopinowskich autografów ciąg dalszy [recenzja najnowszych tomów wydania faksymilowego rękopisów muzycznych Chopina: Polonezy op. 40  | Mazurek As-dur op.posth | Polonez As-dur op. 53, Warszawa 2015], „Ruch Muzyczny” 2016 nr 3, s. 86–87

 M. Oliferko, Czy Chopin był hemafrodytą? [recenzja książki Prof. Jeffrey’a Kallberga Granice poznania Chopina. Płeć, historia, gatunki muzyczne, Cambridge 1996, Warszawa 2013], „Ruch Muzyczny” 2015 nr 6, s. 80–81

 M. Oliferko, Tellefsen w muzycznej kulturze XIX wieku [recenzja książki Dr Ingrid Loe Dalaker Thomas Tellefsen w norweskiej i francuskiej kulturze muzycznej, Warszawa 2014], „Ruch Muzyczny” 2014 nr 11, s. 86–87

 M. Oliferko, Bach à la polonaise [recenzja książki Dr hab. Szymona Paczkowskiego Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha, Lublin 2011], „Ruch Muzyczny” 2014 nr 9, s. 85–86

M. Oliferko, Chopin i jego muzyczny kosmos [recenzja książki Prof. Jeana-Jacquesa Eigeldingera Świat muzyczny Chopina, Paryż 2000, Kraków 2010], „Ruch Muzyczny” 2013 nr 12, s. 37–38

M. Oliferko, Feliks Nowowiejski w nowej odsłonie [recenzja książki Dr Ireneusza Wyrwy Problematyka wykonawcza utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego w świetle poglądów estetycznych kompozytora, Lublin 2011], „Ruch Muzyczny” 2013 nr 10, s. 38

M. Oliferko, Händel. Niewolnik sławy [recenzja książki Prof. Christophera Hogwooda, Händel, Londyn 1984, Kraków 2010], „Ruch Muzyczny” 2011 nr 20, s. 36–37

M. Oliferko, Listy Chopina na nowo odczytane [recenzja książki Korespondencja Fryderyka Chopina, tom 1 (1816–1831), red. Prof. Zofia Helman, Prof. Zbigniew Skowron i Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa 2009], „Ruch Muzyczny” 2010 nr 23, s. 34–35

 M. Oliferko, Dwa oblicza Chopina [recenzja książki Prof. Mieczysława Tomaszewskiego Chopin. Fenomen i paradoks, Lublin 2009], „Ruch Muzyczny” 2011 nr 13, s. 39

M. Oliferko, Jak słuchamy Chopina [recenzja książki Prof. Ireny Poniatowskiej W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie, Warszawa 2008], „Ruch Muzyczny” 2010 nr 15, s. 33–34