Polmic - FB

kompozytorzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Tadeusz Wojciech Maklakiewicz, kompozytor, pedagog, działacz muzyczny i prawnik; ur. 20 października 1922, Mszczonów; zm. 24 marca 1996, Warszawa. Brata Jana Adama i Franciszka Maklakiewiczów. W latach 1945-49 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie w latach 1954-58 odbył studia z zakresu kompozycji pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
W latach 1945-47 pracował w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, w latach 1950-54 w biurze koncertowym ARTOS, w latach 1959-62 w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w 1963 w Polskim Radiu w Warszawie. Z warszawską uczelnią muzyczną był związany ponad 40 lat: w latach 1950-54 był dyrektorem administracyjnym, w latach 1963-93 pedagogiem Wydziału Wychowania Muzycznego. Specjalizował się w przedmiotach teoretycznych (harmonia, kontrapunkt, propedeutyka kompozycji). W Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej sprawował funkcje kierownicze: w latach 1968-69 był dziekanem, w latach 1973-78 i 1991-93 kierownikiem Katedry Wychowania Muzycznego, w latach 1969-72 prorektorem, 1975-78 rektorem.
Tadeusz Wojciech Maklakiewicz w latach 1968-71 i 1993-96 był prezesem, zaś w latach 1971-84 wiceprezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od 1985 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Agencji Autorskiej. W latach 1975-78 przewodniczył sekcji muzycznej w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, w latach 1982-83 był sekretarzem generalnym Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Członek prezydium Association Européenne des Conservatoires, wiceprzewodniczący Zarządu sekcji polskiej Société Européenne de Culture. Przez 15 lat przewodniczący jury Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, juror Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie i Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Medalem Edukacji Narodowej (1986). Otrzymał także nagrodę na konkursie Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (1959), Nagrodę Ministra Obrony Narodowej III stopnia (1970), trzykrotnie Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1972, 1977, 1990).

aktualizacja: marzec 2004

kompozycje

Wariacje fortepianowe na temat Beethovena (1954)
Wariacje fortepianowe na temat Schuberta (1954)
Wariacje na temat własny na orkiestrę smyczkową (1954)
Impresja dodekafoniczna na fortepian (1955)
Suita kurpiowska na sopran i chór mieszany a cappella * (1955)
Suita na temat chorału J. S. Bacha na wiolonczelę (1955)
Listy miłosne, temat z wariacjami na orkiestrę smyczkową * (1955)
Kwartet smyczkowy (1956)
Humoreska na chór i orkiestrę symfoniczną (1957)
Rondo na klarnet z towarzyszeniem fortepianu (1958)
Symfonia nr 1 na wielką orkiestrę symfoniczną (1958)
Septet na instrumenty dęte drewniane z harfą (1958)
Pokój, Przyjaźń, Praca, kantata na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1959)
Koncert na klarnet i orkiestrę symfoniczną (1960)
Tryptyk biblijny na 2 klarnety i fagot * (1961)
Wokaliza wiedeńska na sopran z orkiestrą (1961)
Epitaphium in memoriam Tadeusz Szeligowski na orkiestrę symfoniczną (1964)
Uwertura na orkiestrę symfoniczną (1965)
Kwintet na instrumenty dęte drewniane z harfą (1966)
Salvum fac na chór a cappella (1981)
Fugi kolędowe na organy (1981)
Msza góralska na sopran, baryton, chór mieszany i organy * (1981)
Koncert skrzypcowy dla dzieci * (1982)
Suita na temat chorału J. S. Bacha „Ach, wie flichtig, ach wie nichtig” na wiolonczelę solo * (1982)
Pieśni tęsknoty, 3 pieśni na baryton lub mezzosopran i fortepian * (1983)
Łuk tryumfalny na kwintet instrumentów dętych drewnianych (1984)
Chryzea phorminx, oda na 4 puzony * (1984)
Groteska na 6 głosów i chór dziecięcy (1985)
Humoreska na 4 głosy i chór dziecięcy (1985)
W Żelazowej Woli na głos solo, flet, altówkę, róg i harfę (1985)
Dłonie dłoniom przyjazne na 4-głosowy chór żeński (1986)
Credo, motet na chór a cappella (1992)
Ave Maria na sopran i organy (1993)
Aria na sopran i orkiestrę (1995)

literatura wybrana

Demska Mieczysława Maklakiewicz Tadeusz Wojciech w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000