Polmic - FB

kompozytorzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Stefan Behr, kompozytor i pianista; ur. 10 kwietnia 1919, Warszawa; zm. 24 października 1974, tamże. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie grę na fortepianie w klasie Jerzego Lefelda (dyplom z odznaczeniem w 1949) oraz kompozycję pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego (dyplom z odznaczeniem w 1959). Ponadto odbył studia filologiczne – kształcił się w zakresie filologii polskiej, angielskiej i niemieckiej. Będąc jeszcze studentem pracował jako pianista w Polskim Radiu w zespole Jana Cajmera (1946-48) oraz w charakterze akompaniatora w warszawskim Teatrze Narodowym (1951-53). Uczył również gry na fortepianie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Warszawie. Był pierwszym organizatorem redakcji muzycznej działu dziecięcego w Telewizji Polskiej. W latach 1954-74 pracował na stanowisku akompaniatora w Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej. Pod koniec życia wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (1973-74).
Jego kompozycje były wielokrotnie nagradzane; m.in. w 1960 na Konkursie Kompozytorskim „Grunwald” w Olsztynie dwie pierwsze pieśni z cyklu Cztery pieśni warmijsko-mazurskie na chór mieszany a cappella (1960) otrzymały I nagrodę, w 1961 na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich Utwór w 5 częściach na wielką orkiestrę symfoniczną (1961) zdobył II nagrodę, w tym samym roku na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga został wyróżniony Epitaphe pour quelqu’un na wielką orkiestrę symfoniczną (1961), w 1962 na tym samym Konkursie wyróżnienie otrzymał utwór Noctiflore na wielką orkiestrę symfoniczną (1962), w 1966 na Konkursie Kompozytorskim im. Artura Malawskiego w Krakowie Five Ostinato Structures na orkiestrę (1965) zostało wyróżnionych, w tym samym roku Cztery pieśni do słów Joanny Kulmowej na chór mieszany a cappella (1966) zdobyły III nagrodę na Konkursie na pieśń chóralną zorganizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu, natomiast w 1968 Osiem utworów na fortepian (1968) otrzymało II nagrodę (pierwszej nie przyznano) na konkursie kompozytorskim w Koszalinie.

aktualizacja: marzec 2004

kompozycje

Muzyka na orkiestrę (1959)
Oktaedr na smyczki, 7 instrumentów dętych i perkusję (1960)
Cztery pieśni warmijsko-mazurskie na chór mieszany a cappella (1960)
Dwie pieśni do słów Juliana Tuwima na chór żeński (lub chłopięcy) a cappella (1961)
Utwór w 5 częściach na wielką orkiestrę symfoniczną (1961)
Epitaphe pour quelqu’un na wielką orkiestrę symfoniczną (1961)
Noctiflore na wielką orkiestrę symfoniczną * (1962)
Prelude and Fugue for large symphony orchestra and jazz group (1962)
Interludium na orkiestrę (1962)
Pantomima na zespół kameralny (1962)
Dwie pieśni do słów Ludwika Jerzego Kerna na chór mieszany a cappella (1963)
Simple Music na małą orkiestrę symfoniczną (1964)
Abstraction in MI, muzyka do pantomimy na fortepian (1964)
Dziewięć utworów na fortepian (1964)
Dziesięć utworów na fortepian (1965)
Five Ostinato Structures na orkiestrę (1965)
Dziewięć miniatur na orkiestrę kameralną (1965)
Siedem utworów na 5 instrumentów (1966)
Pięć utworów na 2 fortepiany (1966)
Cztery pieśni do słów Joanny Kulmowej na chór mieszany a cappella (1966)
Sześć utworów na klarnet i fortepian (1966)
Szesnaście utworów na 9 instrumentów (1967)
Sześć utworów na fortepian (1967)
Jedenaście utworów na 7 instrumentów (1967)
Osiem utworów na fortepian (1968)
Somnifère na wielką orkiestrę symfoniczną (1968)
Simple Music, 3 utwory dla dzieci na trąbkę, 2 klarnety, 2 fortepiany i perkusję (1968)
Pięć utworów na 5 instrumentów * (1968)
Dwanaście utworów na fortepian (1969)
Dziesięć utworów na fortepian (1970)
Osiem utworów na fortepian (1970)
Sześć utworów na orkiestrę * (1971)
Wiersz ostatni, piosenka na głos z fortepianem (1971)
Dwie pieśni do słów Władysława Broniewskiego na chór mieszany a cappella (1971)
Dziesięć utworów na fortepian (1972)
Dziewięć piosenek dziecięcych na sopran z fortepianem (1972)
Osiem utworów na fortepian (1973)

literatura wybrana

Perkowska Małgorzata Behr Stefan w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab”, PWM, Kraków 1979