Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Mieczysław Makowski,

kompozytor, pianista, teoretyk muzyki i pedagog; ur. 17 grudnia 1933, Zaręby; zm. 16 grudnia 2014, Poznań. Studiował kompozycję pod kierunkiem Floriana Dąbrowskiego (dyplom w 1958), grę na fortepianie w klasie Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej (dyplom w 1961) oraz teorię muzyki u Floriana Dąbrowskiego (dyplom w 1962) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1967-69 odbył studia doktoranckie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

W latach 1963-72 był asystentem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, a następnie pracował jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Odbył wiele podróży artystycznych do krajów Europy i Azji.

Mieczysław Makowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in. w 1970 za Confronti na skrzypce i zespół kameralny (1970), a w 1971 za Concerto no. 2 per arpa e orchestra da camera (1970) na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, w 1975 oraz w 1977 na konkursach w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, w 1982 na Konkursie Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie, w 1985 na Konkursie Kompozytorskim im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, w 1988 za Wierchową fletnię na flet i smyczki (1988), a w 1992 za Six pièces caractéristiques na gitarę (1992) na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w 1988 na konkursie w Las Palmas oraz w 1990 na Konkursie Kompozytorskim im. Toli Korian w Londynie. Ponadto w 1980 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży.

aktualizacja: grudzień 2014 (ai)

kompozycje

Sonatina klasyczna na fortepian * (1954)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1956)
Muzyka na instrumenty smyczkowe (1959)
Tracja na skrzypce i fortepian (1963)
Tryptyk dziecięcy na sopran i orkiestrę (1964)
Barkarola na chór mieszany (1964)
Strofy polskie na chór mieszany * (1964)
Bal na szachownicy, suita na trąbkę i orkiestrę smyczkową (1964)
Poème quasi ancien na skrzypce i zespół kameralny (1965)
Koncert fortepianowy nr 1 (1966)
Hommage à J. S. Bach na chór męski (1967)
Symfonia nr 1 „Rok 1918” na głos recytujący i orkiestrę (1968)
Concerto per arpa e orchestra da camera (1969)
Controversion III or Variations on the Theme of Sound-zone na orkiestrę (1970)
Confronti na skrzypce i zespół kameralny (1970)
Concerto no. 2 per arpa e orchestra da camera (1970)
Kosmiczne swawole na zespół kameralny (1971)
Kwintet obojowy (1971)
Fêtes champêtres na obój i kwartet smyczkowy (1972)
Koncert fortepianowy nr 2 (1973)
Sonata na skrzypce i wiolonczelę * (1973)
Trzy pieśni kopernikańskie na chór męski (1973)
Mity halne na baryton, głos recytujący, chór męski i kapelę góralską (1973)
Echo na 12-osobową grupę wokalną i chór mieszany (1975)
Symfonia nr 2 „Fromborska” (1976)
Sonata na skrzypce solo nr 1 (1976)
Sonata na skrzypce solo nr 2 (1976)
Koncert skrzypcowy nr 1 (1978)
Swinging Variations na gitarę i orkiestrę (1978)
Variazioni barocco na gitarę (1978)
Pieśni morskiej fali na flet i fortepian * (1979)
Koncert na gitarę i orkiestrę kameralną (1980)
Contesti sonori na flet, wibrafon i gitarę (1980)
Sonata na skrzypce solo nr 3 (1980)
Sonata na skrzypce solo nr 4 (1980)
Suita góralska na chór męski (1980)
Kantata „Ojczysta ziemia” na baryton, chór mieszany i orkiestrę dętą (1980)
Initiation na orkiestrę (1981)
Turkot na orkiestrę dziecięcą (1981)
Fantasia e Toccata na gitarę (1981)
Variazioni all’Antico sulla Folías de España na gitarę (1981)
Quartetto per fiati * (1982)
Music without Ending na zespół kameralny (1982)
Les actions punctiformes et linéaires na zespół instrumentów dętych i wibrafon (1983)
Koncert na gitarę i orkiestrę nr 2 „In modo polonico” (1984)
Sonatina na flet i gitarę (1984)
Sonatina na skrzypce i fortepian (1985)
The Human Environment na orkiestrę (1985)
Elevazione per organo * (1985)
Passacaglia in statu nascendi na kotły i orkiestrę (1986)
Sonata na skrzypce solo nr 5 (1986)
Sonata na skrzypce solo nr 6 (1986)
Alea variazioni III na trio smyczkowe (1986)
Trio concentrico na obój, klarnet i fagot (1987)
Elevazione na organy (1987)
Wierchowa fletnia na flet i smyczki (1988)
Correlazione na flet i organy (1988)
Fantasia geometrica na organy (1988)
Salve Porta Coeli na organy (1989)
Koncert skrzypcowy nr 2 (1989)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1989)
Gloria Tibi Trinitas na organy (1989)
Summae Triumphum Gloriae na organy (1989)
Intarsio na orkiestre (1991)
Gioconda na orkiestrę smyczkową (1992)
Six pièces caractéristiques na gitarę (1992)
Toccata brillante na gitarę * (1993)
Scherzi popolari per corno e banda (1993)
The Birds’ Wedding na fortepian (1994)
Symfonia nr 3 „Festiva” (1996)
Suita tańców polskich na fortepian (1996)
Koncert fortepianowy nr 3 „Hommage à Chopin du Nord” (1997)
Vesper in Assumptione B. M. V. na chór mieszny (1997)
Carmen sollemne de Gedania na chór i orkiestrę (1997)
Symfonia nr 4 „Scenografia natury” (1998)
Pastorale na organy (1998)
Iluminacje na skrzypce i fortepian (1999)
Pastorałki ekumeniczne na 2 chóry mieszane (1999)
Christus natus est nobis na 2 chóry mieszane (1999)
Mosaici per violoncello e pianoforte (2000)
Circolo vizioso per violino e pianoforte (2000)
Din don campanon na chór dziecięcy, żeński lub męski (2000)
Capriccio na skrzypce i marimbę (2001)
Kwintet na instrumenty dęte (2001)
Polso kwartet na instrumenty dęte (2002)
Musica in libro stylo per violoncello e pianoforte (2002)
Ubi concordia, ibi victoria na 2 chóry mieszane (2003)
Ecce Salvator Tuus na 2 chóry mieszane (2003)
Audentes deus ipse iuvat na chór mieszany (2003)
Felicitas (kanon kołowy) na chór mieszany (2003)
Bacchatio na chór mieszany (2003)
Exercitatis vocalis (Lene subit animum) na chór mieszany (2003)
O esca viatorum na chór mieszany (2003)
Ego sum panis vivus na chór mieszany (2003)
Ecce Dominus veniet na chór mieszany (2003)
Omni die dic Mariae na chór mieszany (2003)
Ave mundi spes Maria na chór mieszany (2003)
Ave Maria na chór mieszany (2003)
Sermone in monte na chór mieszany (2003)
Psalmus David XXII na chór mieszany (2003)

literatura wybrana

Tatarska Janina Makowski Mieczysław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000