Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Miłosz Magin,

pianista i kompozytor; ur. 6 lipca 1929, Łódź; zm. 4 marca 1999, Bora Bora (Polinezja Francuska). Krótko studiował w Łodzi, następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie: grę na fortepianie w klasie Margerity Trombini-Kazuro (dyplom w 1953) oraz kompozycję pod kierunkiem Jana Adama Maklakiewicza i Kazimierza Sikorskiego (dyplom w 1957).

W 1955 otrzymał wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 1957 został laureatem konkursów: im. Marguerite Long i Jacques Thibaud w Paryżu (VI nagroda) oraz im. José Vianna da Motta w Lizbonie (III nagroda). Od 1957 do 1959 mieszkał w Londynie, zaś w 1960 osiedlił się w Paryżu, gdzie w latach 1963-73 prowadził klasę fortepianu w Konserwatorium im. Sergiusza Rachmaninowa, a w latach 1975-80 na Międzynarodowym Uniwersytecie Muzycznym.

Koncertował w wielu krajach świata, w tym wielokrotnie w Polsce. Nagrał komplet dzieł Fryderyka Chopina dla firmy Decca, zaś w 1992 płytę CD m.in. ze swoim Koncertem nr 3 na fortepian, orkiestrę smyczkową i perkusję z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Łódzkiej od dyrekcją Wojciecha Czepiela (Polskie Nagrania).Prowadził pianistyczne kursy mistrzowskie w Akademii Muzycznej w Łodzi, a w 1992 i 1997 zasiadł w jury Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi.

W 1985 Miłosz Magin powołał do życia w Paryżu Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny swego imienia, który odbywa się co 2 lata i zawiera w programie jako pozycje obowiązkowe dzieła kompozytorów francuskich i polskich, m.in. Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Juliusza Zarębskiego oraz patrona konkursu.

aktualizacja: 2004

kompozycje

Scherzo na fortepian (1948)
Polka na fortepian (1948)
Danse de la sorcière na fortepian (1948)
Bazyliszek balet (1948-90)
Cracovienne na fortepian i orkiestrę (1950)
Images d’enfantes na fortepian (1952)
Koncert fortepianowy nr 1 (1954)
Toccata, chorał i fuga na fortepian (1955)
Rapsodia polska na orkiestrę (1963)
Andante na skrzypce i fortepian (1963)
Pięć preludiów na fortepian * (1963)
Koncert nr 2 na fortepian, orkiestrę smyczkową i kotły (1964)
Musique des morts na orkiestrę smyczkową i perkusję (1965)
Suita polska na orkiestrę (1966)
Triptyque polonais na fortepian (1967)
Sonata na fortepian nr 1 (1968)
Symfonia nr 1 na orkiestrę smyczkową (1969)
Koncert nr 3 na fortepian, orkiestrę smyczkową i perkusję (1970)
Stabat Mater na orkiestrę smyczkową i kotły (1972)
Petite suite polonaise na fortepian (1974)
Concerto rustico pour violon (1975)
Concerto pour violoncelle (1977)
Concerto no. 2 pour violon (1980)
Adagio na orkiestrę smyczkową (1980)
Sonata na fortepian nr 2 * (1981)
Sonatine pour piano (1982)
Images de Pologne na fortepian (1982)
Miniatures polonaises na fortepian (1982)
Divertimento na dwa fortepiany (1984)
Cztery wokalizy na sopran i fortepian (1985)
Cztery wokalizy, transkrypcja na klarnet i fortepian (1985)
Petites danses polonaises na fortepian (1987)
Rondes enfantines na fortepian (1987)
Symfonia nr 2 na orkiestrę smyczkową i kotły (1988)
Concerto pour clarinette (1990)
Carnaval des poupées na fortepian (1990)
Sonata na fortepian nr 3 (1990)
Danses polonaises [wersja I] na skrzypce i fortepian (1994)
Danses polonaises [wersja II] na klarnet i fortepian (1994)
Soirée dansante na fortepian (1995)
Les jouets enchantés na fortepian (1996)
Sonata na fortepian nr 4 (1997)
Tango na fortepian (1997)
Kaprys polski na klarnet (1997)
Koncert nr 4 na fortepian, orkiestrę smyczkową i kotły (1998)

literatura wybrana

Bęben Aleksandra Magin Miłosz w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001
Dybowski Stanisław Magin Miłosz w: Słownik pianistów polskich, Selene, Warszawa 2003
Polony Leszek Magin Miłosz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000