Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tadeusz Wielecki,

kompozytor i kontrabasista; ur. 5 lipca 1954, Warszawa. Studiował grę na kontrabasie u Alfreda Wieczorka i Andrzeja Mysińskiego oraz kompozycję u Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 1986 otrzymał stypendium Witolda Lutosławskiego. W latach 1986-87 kontynuował studia kompozytorskie u Isanga Yuna w Berlinie Zachodnim i Klausa Hubera we Fryburgu Bryzgowijskim.

Jako kontrabasista koncertował w wielu krajach Europy, a także w Azji i w Stanach Zjednoczonych, prezentując współczesny repertuar solowy. Uprawia również muzykę improwizowaną, grając z zespołami Kawalerowie Błotni i Laterna.

W 1995 r. jego Historia bardzo prawdziwa na taśmę uzyskała najwyższą lokatę na konkursie radiowym EAR w Budapeszcie, a w roku 1999 Koncert à rebours na skrzypce i orkiestrę otrzymał rekomendację Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Paryżu.

Komponował na zamówienie Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki w Darmstadcie, Warszawskiej Jesieni, Filharmonii Poznańskiej, Polskiego Radia i Polskiej Orkiestry Radiowej, festiwalu Klangspuren w Schwaz (Austria), Orkiestry Symfonicznej w Hiroshimie, Klangforum Wien, Orkiestry Muzyki Nowej w Katowicach, Forbidden City Chamber Orchestra w Pekinie, Plural Ensemble w Madrycie, holenderskiej Orkest De Ereprijs oraz dla Intercontemporain, Warsztatu Muzycznego, Kwartetu Śląskiego i in. zespołów i instytucji. Brał udział w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie”,  w ramach którego powstały m.in. następujące utwory: Czytanie na orkiestrę (2014), Kompozycja dynamistyczna (2015) oraz Obraz wielokrotny (2016).

Kompozytor zajmuje się także propagowaniem muzyki współczesnej i edukacją artystyczną. W Polskim Radiu prowadził cykle autorskich audycji dla dzieci i młodzieży poświęcone nowej muzyce: Przeboje muzyki współczesnej, Coś z niczego i Dźwiękowdzięki. Współpracował z poznańskim Ośrodkiem Sztuki dla Dziecka oraz ze Stowarzyszeniem Kultury i Edukacji w Warszawie.

Przewodniczył Komitetowi Artystycznemu festiwalu ISCM – Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej „Światowe Dni Muzyki”, który w 1992 odbywał się w Warszawie. W 2004 został zaproszony jako wykładowca na Międzynarodowe Wakacyjne Kursy Nowej Muzyki w Darmstadcie. W 2005 na Uniwersytecie Stanowym Florydy (Tallahassee) prezentował swoją muzykę (wykłady, koncert) oraz demonstrował możliwości współczesnego kontrabasu, w tym własną, specyficzną technikę gry na tym instrumencie.

Tadeusz Wielecki był wieloletnim (1999-2016) dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Uhonorowany Nagrodą Doroczną Związku Kompozytorów Polskich (2008) oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005, brązowy; 2007, srebrny) przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2013 w serii wydawniczej Związku Kompozytorów Polskich / Polskiego Centrum Informacji Muzycznej (wydanej we współpracy z Polskim Radiem i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) "Muzyka Polska Dzisiaj – Portrety Współczesnych Kompozytorów Polskich" ukazała się jego autorska płyta CD.


aktualizacja: grudzień 2016 (wa), marzec 2017, maj 2017 (iz)


Kontakt
e-mail:
wielecki@tlen.pl

twórczość

Tadeusz Wielecki jest jednym z najciekawszych kompozytorów polskich średniego pokolenia. Jego postawę twórczą charakteryzuje z jednej strony duża wyrazistość emocjonalna, z drugiej zaś intelektualne podejście do procesu komponowania. Wiele utworów Wieleckiego ma znamiona intelektualnego eksperymentu. Z pewnością istotne znaczenie dla jego kompozytorskiej formacji ma doświadczenie koncertującego kontrabasisty. Wielecki jest szczególnie zainteresowany modyfikacją tradycyjnej techniki gry na instrumentach smyczkowych. W Koncercie à rebours na skrzypce i orkiestrę z 1998 roku rozwija swoistą metodę gry, którą można by określić jako „ślizgową”. Polega ona na ciągłym ruchu, ślizganiu się palców po strunach, w przeciwieństwie do techniki tradycyjnej, której istotą jest statyczne stawianie palców na chwytni instrumentu. Ta techniczna innowacja ma mieć - według kompozytora - konsekwencje muzyczne, wpływa bowiem na brzmienie muzyki.
Szczególną kategorią teoretyczną, ale również istonym elementem techniki kompozytorskiej jest dla Wieleckiego „gest muzyczny”. Mówi o nim: „Jego istotą jest niepodzielność dramaturgiczna jakiegoś motywu, całostki muzycznej. Jest to więc rodzaj muzycznego zdarzenia, którego nie da się zredukować do jakiejś bardziej prostej postaci bez uszczerbku dla zasadniczej jego funkcji, to jest funkcji elementu muzycznej akcji. A dalej jest to coś takiego, co powinno mieć charakter znaku. Nie będzie gestem po prostu motyw, czy jakaś abstrakcyjna komórka dźwiękowa. W gruncie rzeczy chodzi o przeniesienie na teren muzycznego dyskursu zasady gestu, jako odruchu ciała. Odruchu zawierającego przekaz, choć obywajacego się bez słów. Człowiek wykonuje jakiś gest, za pomocą którego komunikuje własne odczucie rzeczy, jakąś swoją wewnętrzna prawdę. Lecz taki gest ma walor muzyczny: posiada własną energię, rytm, tempo, określony czas trwania. Przeniesienie tych cech na dźwięki jest do zrobienia. Lecz dodatkowo - i tu dotykamy istoty sprawy - te elementy są nośnikiem wyrazu i znaczenia. A ponieważ zasadniczym wymogiem muzycznego gestu jest jego odrębność, charakterystyczność, widzę w metodzie komponowania posługującej się gestami możliwość muzyki, która gra wyrazami, różnorodną energią. A też możliwość uzyskania większej plastyczności muzycznej materii oraz - niezależnie - nadania dźwiękom humanistycznego sensu w stopniu większym, niż one mają, gdy traktowane są jako czysta konstrukcja.” Praktyczną realizacją ideii gestu muzycznego są w szczególności takie jego utwory, jak Melodia z akompaniamentem na zespół kameralny (1981), Dukt na małą orkiestrę smyczkową i klawesyn (1986), Ballada dziadowska na zespół kameralny (1994), jak również trzy kompozycje zatytułowane Studium gestu i przeznaczone kolejno na klarnet, fortepian i wiolonczelę (1995), na fortepian (1997) oraz na klarnet, puzon, fortepian, wiolonczelę i kontrabas (2000). W ostatnim okresie swoją technikę kompozytorską rozszerzył o tzw. technikę komponowanego trylu – Tafle na orkiestrę symfoniczną (2002), Czas kamieni na kontrabas amplifikowany i orkiestrę kameralną (2002), Kwartet smyczkowy (2003-2004), Szmer półtonów na kontrabas i zespół (2004).
W planie generalnym Wielecki formułuje przesłanie swojej twórczości następująco: „Moim celem jest odwoływanie się do głębokich, wewnętrznych pokładów psychiki. W czasie obcowania z muzyką stajemy wobec świata nieograniczonego, wobec tego, co transcendentne. Działanie muzyczne, artystyczne wynika z komunikacji z innym człowiekiem, ale wobec Boga, Absolutu.”

kompozycje

Trio na trąbkę, róg i puzon (1978)
Nokturn na chór mieszany a cappella (1979)
Muzyka na klarnet (1979)
Tango na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1980)
Misterioso dla perkusisty-aktora (1980)
Tydzień na flet prosty, perkusję, fortepian i kontrabas (1980)
Kaczuszka [wersja I] na akordeon, fortepian, perkusję, kontrabas i recytatora (1980-1988)
Kaczuszka [wersja II] dla kontrabasisty-recytatora (1980-1988)
Muzyka poważna na skrzypce, puzon i perkusję (1981)
Melodia z akompaniamentem na zespół kameralny (1981)
Grań na orkiestrę kameralną (1981)
Trio na skrzypce, kontrabas i fortepian * (1985)
Muzyka recytatywna na perkusję, fortepian, skrzypce, altówkę i kontrabas (1985)
Collage-Tango na fortepian * (1985)
Dukt na małą orkiestrę smyczkową i klawesyn * (1986)
Poemat kameralny na dwoje skrzypiec, kontrabas i fortepian * (1986)
Liczne odnogi rozgałęzionych splotów na klarnet, fortepian i wiolonczelę * (1987-1988)
Badrulbudura dla perkusisty i aktora (1988)
Opened Series V na kontrabas solo (1988)
Gesty duszy na organy, akordeon, syntezator, gitarę i perkusję (1989)
Ballada metafizyczna na orkiestrę kameralną * (1990)
Przędzie się nić... na wiolonczelę solo (1991)
Tchnął nań... na fagot solo, smyczki i mima * (1992)
Przędzie się nić... III na kontrabas solo (1992)
Two Questions and One Guess na orkiestrę kameralną (1992)
Opened Series VI na kontrabas solo (1993)
Ballada dziadowska na zespół kameralny * (1994)
Poemat egocentryczny na fortepian amplifikowany i taśmę (1994-1995)
Collage-Tango na orkiestrę kameralną (1995)
Studium gestu I na klarnet, fortepian i wiolonczelę (1995)
Id na orkiestrę (1995-1996)
Studium gestu III na klarnet, puzon, fortepian, wiolonczelę i kontrabas (2000)
Thesis na flet solo (2000)
Grań na orkiestrę (2000)
Credo, quia absurdum na taśmę i tancerkę (2001)
Czas kamieni na kontrabas amplifikowany i orkiestrę kameralną * (2002)
Kwartet smyczkowy (2004)
Szmer półtonów na kontrabas i zespół (2004)
Ławice na orkiestrę symfoniczną (2005)
Rycerze okrągłego stołu, opera dokumentalna na sopran, tubę, zespół instrumentalny i media elektroniczne (2006)
Konieczność i przypadek na kwartet smyczkowy i media elektroniczne (2006)
Dolina Suchej Wody na orkiestrę kameralną (2007)
Muzyka do sztuki Obrock (2008)
Drżenie strun na klawesyn (2008)
Koncert fortepianowy (2008-2009)
Na początku było… na slamera, sampler i zespół kameralny (2009)
Ćwierćtony i półcienie na kontrabas, dwie perkusje i trąbkę ad libitum (2009)
Opera dokumentalna o Okrągłym Stole (nowa wersja opery dokumentalnej Rycerze Okrągłego Stołu) (2009)
Koła zębate, sprężynki i tryby na skrzypce i gitarę (2010)
Krzyki na śpiew tradycyjny, mima i orkiestrę kameralną (2011)
Przędzie się nić… IV na kontrabas i zespół kameralny (2012)
Model subiektywny. Forma dramatyzowana na altówkę, tubę, taśmę i nieformalną grupę wykonawców (2012)
Punkty słyszenia na zespół kameralny (2012)
Sen o Podlasiu, intuicyjna kompozycja audiowizualna do fotografii M. Wideryńskiego we współautorstwie z M. Litwińskim, K. Knittlem, R. Lateckim, T. Sudnikiem (2012)
Łagodne kołysanie, forma dramatyzowana na klarnet basowy, skrzypce, taśmę i nieformalną grupę wykonawców (wersja utworu Model subiektywny) (2012)
O szewczyku i fałszywym królu, opera kameralna dla dzieci i dorosłych (2013)
Czytanie na orkiestrę (2014)
Romania Mea, intuicyjna kompozycja audiowizualna do fotografii V. Dumitrescu - wersja dla 4 improwizujących wykonawców: 3 muzyków i realizatora akcji wizualnej (2014)
Kompozycja dynamistatyczna na orkiestrę kameralną (2015)
Sfinks na kontrabas solo (2015)
Chybotliwość, kompozycja dynamistatyczna II na chińskie instrumenty tradycyjne (2015)
Studium gestu IV na trio smyczkowe i instrumenty perkusyjne (2015)
Haiku from Romania we współautorstwie z S. Esztényi, R. Lateckim, H. Zemlerem (2016)
Obraz wielokrotny na zespół kameralny i tykające zegary (2016)
Wyrazy na fortepian i ukulele (2016-2017)
Dźwięczę, więc jestem na dwa akordeony (2017)
Dźwięczypsoty na dźwięki, gesty i miny - dla dzieci i dorosłych (2017)
Nieuchwytność na fortepian, harfę i perkusję (2018)
Drgnienia na akordeon i orkiestrę (2019)
Byli raz sobie dziad i baba... na mówiącego kontrabasistę (2019)
Anamnesis na orkiestrę symfoniczną i elektronikę (2019)

literatura wybrana

Brak mi odrobiny nieśmiertelności. Tadeusz Wielecki odpowiada na pytania Ewy Gajkowskiej, "Ruch Muzyczny" 1994 nr 19, s. 1, 8
Moc elektroniki [wywiad przeprowadziła Zofia Zaleska], "Gazeta Wyborcza" dod. "Warszawska Jesień" 2009 nr 218, s. 2
Muzyka to rodzaj spektaklu [wywiad], "Ruch Muzyczny” 1988 nr 22, s. 16-17
Nie tylko Zimerman [wywiad przeprowadziłą Anna S. Dębowska], "Gazeta Wyborcza" dod. "Gazeta Stołeczna" 2013 nr 218, s. 6
Pięćdziesiąta Warszawska Jesień [z dyrektorem 50. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", Tadeuszem Wieleckim, rozmawia Eugeniusz Ratajczyk], "Glissando" 2006 nr 8, s.118-121
Warszawska Jesień - atrakcyjna pięćdziesiątka [wywiad przeprowadziła Anna S. Dębowska], "Gazeta Wyborcza" dod. "Gazeta Stołeczna" 2007 nr 220, s. 2-3
Wielecki [wywiad], "Glissando" nr 8, marzec 2006, s.118-121
Baculewski Krzysztof "Warszawska Jesień" ma nowego dyrektora, "Polish Culture" 1998 nr 4, s. 42
Mądro Andrzej O muzyce Tadeusza Wieleckiego w: Teoria muzyki, Studia - Interpretacje - Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, Rocznik I, nr 1, 2012
Mądro Andrzej Poetyka muzyczna Tadeusza Wieleckiego Praca magisterska napisana pod kierunkiem Krzysztofa Droby w Akademii Muzycznej w Krakowie, 2008
Thomas Adrian Wielecki Tadeusz w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 27, Macmillan Publishers Limited, London 2001