Polmic - FB

kompozytorzy (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Rafał Augustyn,

kompozytor, krytyk muzyczny i polonista; ur. 28 sierpnia 1951, Wrocław. W latach 1971-74 studiował kompozycję u Ryszarda Bukowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, a następnie – w latach 1975-78 – u Henryka Mikołaja Góreckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Równocześnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (1969-74). Od 1973 jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej tegoż Uniwersytetu i wykłada w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych. W latach 1979-80 wykładał język polski w State University of New York at Stony Brook, Department of Germanic and Slavic Languages. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk filologicznych, zaś w 2014 - stopień doktora habilitowanego.

Rafał Augustyn jest stypendystą Stichting Eduard von Beinum, Foundation Acanthes, MacDowell Foundation, dwukrotnie Salzburg Seminar, Stiftung Kulturfonds. Jest laureatem konkursów kompozytorskich: w 1972 otrzymał I nagrodę na Festiwalu „Jazz nad Odrą” za Rozmowę na big-band, w 1973 – wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Szczecinie za Laudes na organy (1973), w 1979 – II nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Atlantydę I na wielką orkiestrę (1979). Obecnie sam jest członkiem jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego.

Jego kompozycje wykonywano wielokrotnie na „Warszawskiej Jesieni” i innych polskich festiwalach, a także w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie. W 2001 z inicjatywy Christine Pryn odbyła się w Danii seria koncertów „Rafał Augustyn i Danmark” z udziałem muzyków zespołu „Nordlys”. Powstanie dwóch jego utworów SPHAE.RA – Utwór cykliczny nr 3.2 (2014) oraz Kwartet smyczkowy nr 3 (2015) dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

W 2010 roku wytwórnia CD Accord wydała jego pierwszą płytę monograficzną Do ut des, która otrzymała trzy nominacje do nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk oraz Nagrodę Muzyczną Wrocławia (2011) . W 2016 CD Accord wydał drugą płytę monograficzną Sub Iove z muzyką chóralną.

Rafał Augustyn uprawia również krytykę muzyczną na łamach prasy muzycznej i literackiej oraz w Polskim Radiu i Telewizji. W 2014 Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało (po ponad 25 latach) jego przekład fundamentalnej monografii Charlesa Rosena Styl klasyczny.

Augustyn w ciągu wielu lat (do czerwca 2015) pełnił funkcję prezesu Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1984-94 wraz z Markiem Pijarowskim kierował Festiwalem Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu. W latach 1980-98 był członkiem Komisji Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Był współzałożycielem Wydawnictwa Muzycznego „Brevis”.

W 2005 uhonorowany został Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz programowe kreacje festiwalowe, a także Brązowym Medalem "Gloria Artis". W roku 2015 uhonorowano go srebrnym medalem "Gloria Artis" oraz Nagrodą Fundacji MEAKULTURA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej w ramach Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA.


aktualizacja: czerwiec 2016 (wa)

Kontakt
e-mail:
raffaau@interia.pl

kompozycje

Cztery pieśni śląskie na chór mieszany * (1970-71)
Utwory podróżne na fortepian (1971-82)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1973)
Monosonata na fortepian * (1976)
Trzy kaligramy Apollinaire’a na sopran lub mezzosopran i fortepian (1976)
Ballada na smyczki (1977)
Klangfarbenmelodie na kwartet perkusyjny (1979)
Romans na puzon, kontrabas, kotły i dwa fortepiany (1979)
Atlantyda I na wielką orkiestrę (1979)
Dedykacja na sopran i kwartet smyczkowy (1979)
En blanc et noir [wersja II] na klawesyn i orkiestrę kameralną (1979-87)
Carmina de tempore na sopran, fortepian i altówkę do słów dawnych poetów polskich (1981)
Kwartet smyczkowy nr 2 z fletem ad libitum * (1981)
A Life’s Parallels na głos wysoki i orkiestrę (1983)
Atlantyda II na wielką orkiestrę i chór (1983)
Long Island Rail Road from Pennsylvania Station, N.Y.C. to Port Jefferson, Suffolk, L.I. (eastbound), Change at Huntington; or From Nathan Milstein to Paul Zukofsky, for Solo Violin, for Lasrom Tychy for violin and accompanying objects (1984)
Zeszłego roku w Elsynorze, dwa szkice na trąbkę i fortepian (1984)
Symfonia hymnów na dwa soprany, trąbkę, elektronikę, chór i orkiestrę (1984-2004)
Figle szatana, balet w jednym akcie wg Adama Münchheimera i Stanisława Moniuszki (1984-85)
Sub Iove, nokturn na chór mieszany * (1986)
Utwór cykliczny nr 1 na skrzypce solo lub zespół skrzypcowy * (1986)
Trzy nokturny rzymskie na chór mieszany * (1986-91)
Varesiana na flet solo * (1987)
Stela [wersja I] na skrzypce solo (1987)
Wariacje na temat Paganiniego na fortepian * (1987-89)
Stela [wersja II] na orkiestrę smyczkową * (1987-91)
Król siedmiodniowy, pantomima (1988)
Król siedmiodniowy. Suita pantomimiczna wg Henryka Tomaszewskiego na orkiestrę (1988, 2011)
Auftakt na orkiestrę (1989)
Utwór cykliczny nr 2 na amplifikowany kontrabas solo (1990)
Pięć kaligramów Apollinaire’a na sopran i fortepian * (1990)
Szczebrzeszyn, pięć łamańców językowych na trzygłosowy chór dziecięcy * (1991)
SPHAE.RA (Utwór cykliczny nr 3), muzyka w 24 częściach na taśmy i solistów (1992)
Cantus puerorum, Sacra rappresentazione, pantomima (1993)
A linea, 14 wariacji na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1994-95)
In partibus, colloquium na chór męski i fortepian (1995)
Grand jeté. Kwartet nr 2 1/2 z elektroniką (1995-2005)
Cinque pezzi diversi [wersja I] per violino e pianoforte * (1996)
Toccata festiva na orkiestrę symfoniczną (1997)
Per Sawa, minisłuchowisko na taśmę (1997)
Miroirs dla pięciu wykonawców (1997)
Do ut des na kwartet smyczkowy (1998)
Missa na sopran, alt, organy i chór (1998)
Osobne, 4 wiersze Mirona Białoszewskiego na sopran, flet i harfę (1999)
IMAGE/ILLUSION, kolekcja dźwiękowa (instalacja audiowizualna, wspólnie z Jerzym Olkiem i Tadeuszem Sawą-Borysławskim) (1999)
Nie ma nic, madrygał na wiele głosów do słów własnych na chór mieszany (2000)
Wariacje na temat Marii Zduniak na taśmę lub komputer (2000)
Au pair na skrzypce i fortepian (2001)
Itinerarium, concertino na orkiestrę i fortepian (2001)
Tam / Tu. Koncert na skrzypce, głosy i instrumenty  (2002/13/18)
Małe narracje na zespół instrumentalny, dwa głosy recytujące i elektronikę (2003)
Against Method na skrzypce solo (2004)
Od Sasa. Dźwięki-pauzy-zdarzenia na chór mieszany i przedmioty znalezione (2004-2005)
Shadow, Inc. A parable for four players after H. Ch. Andersen na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2005)
A 4. Impresja podróżna na wiolonczelę i fortepian (2005)
Rękopis znaleziony w Saragossie, akcja choreograficzna w 1 akcie według Jana Potockiego (2006-2007)
Vagor ergo sum. Mała kantata do słów Zbigniewa Herberta, cesarza Hadriana i Włoskich Kolei Państwowych na chór mieszany i gongi (2008-2011)
Hinta-palinta dla trzech wykonawców (2009)
Acqua alta. Utwór cykliczny nr 4 na saksofon z elektroniką (2011)
SPHAE.RA – Utwór cykliczny nr 3.2, muzyka w 24 częściach na elektronikę i solistów (2014)
Rondeau na kwintet dęty (2015)
Kwartet smyczkowy nr 3 „Monadologia“ (2015)
Venta Quemada, suita z baletu Rękopis znaleziony w Saragossie na małą orkiestrę z elektroniką (2015)
Ricercar sopra il corale Es ist genug na klawikord i fortepian (2016)
Pierwsze czytanie. Rapsodia (nie)parlamentarna dla dwóch grup wykonawców, kompozycja improwizowana (2016)
Cinque pezzi diversi (Pięć różnych utworów) [wersja II] na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2016)
Krupówki. Utwór cykliczny nr 5 na zespół smyczkowy (2016)
Droning_Holm na altówkę i akordeon  (2017)
Krótka rozprawa (studium z retoryki stosowanej dla trzech wykonawców) na flet, skrzypce i wiolonczelę  (2017)
Matrimonium. Utwór cykliczny nr 6 na 2 flety i fortepian  (2017)
Przedtakt, muzyka elektroniczna skomponowana wspólnie z Cezarym Duchnowskim  (2018)
Un moment éternel na zespół kameralny (2018)
Kamyki z Proszowej. Muzyka konkretna. Video: Alicja i Mariusz Jodko (2019)
Fantom Adama. Wokół nienapisanej historii (przyszłości). Instalacja-kompozycja zbiorowa wspólnie z Cezarym Duchnowskim, Pawłem Romańczukiem i Jackiem Sotomskim (2019)

dyskografia

Rafał Augustyn, Stela, w: Muzyka polska poprzez wieki, DUX (2002)
Rafał Augustyn, Utwór cykliczny nr 1, w: Polskie duety skrzypcowe, DUX (2002)
Do Ut Des - Music For And With Quartet, CD Accord (2010)
Rafał Augustyn, Utwór cykliczny nr 1, w: Christine Pryn – Signature, Danacord 762, Dania (2015)
Sub Iove. Music for and with choir, CD Accord (2016)

literatura wybrana

Jestem typem przerabiacza ... [wywiad, rozmawiała Monika Pasiecznik], "Odra" (Wrocław) 2008 nr 2
Unieść nieważność [wywiad, rozmawiali Alicja Zalewska, Milan Lesiak], "Notatnik Teatralny" 2013 nr 72/73
Bauman Jolanta Charakterystyka sylwetki twórczej Rafała Augustyna w: Sesja naukowa na temat "Twórczość kompozytorów wrocławskich (1945-1985)" (pod red. Walentyny Węgrzyn-Klisowskiej i Marii Passelli), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990
Pasiecznik Monika Kwartety smyczkowe Rafała Augustyna, "Odra" 2011 nr 3
Szulakowska-Kulawik Jolanta Symbolika, barwa i humanizm obrazów dźwiękowych Rafała Augustyna - ekfraza "gatunków zmąconych", Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2008
Thomas Adrian Augustyn Rafał w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 2, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Zduniak Maria Augustyn Rafał w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab – suplement”, PWM, Kraków 1998

publikacje

rozprawy

Lista ważniejszych publikacji Rafała Augustyna jest dostępna na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/rafal-augustyn

,