Polmic - FB

kompozytorzy (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Jacek Wiktor Ajdinović,

kompozytor i wiolonczelista; ur. 1 marca 1985, Kraków. Jego pierwszymi nauczycielami muzyki byli dziadek – Stanisław Stefański oraz Krystyna Muszańska, a naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem matki. W wieku siedmiu lat zaczął kształcić się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w klasie wiolonczeli Andrzeja Palla. Naukę kontynuował u Zdzisława Łapińskiego i ukończył ją w 2004. W zakresie kompozycji od 2001 do 2004 znajdował się pod opieką artystyczną Marka Stachowskiego, która polegała na stałych konsultacjach. Jako wiolonczelista uczestniczył w kursach mistrzowskich, pracując pod kierunkiem Barbary Marcinkowskiej i Ulfa Tischbirka, a także brał udział w Seminarium Kompozytorów i Teoretyków w Rycerce. W 2005 otrzymał Stypendium Twórcze miasta Krakowa w dziedzinie muzyki, w 2006 – stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszu Promocji Twórczości.
Od najmłodszych lat improwizował na fortepianie. Mając osiem lat wystąpił dwukrotnie w Kabarecie Loch Camelot z autorskimi piosenkami. Koncerty te były transmitowane przez Telewizję Kraków. W 2001 jego trio na flet, wiolonczelę i ksylofon Saros I op. 39 (2001) zdobyło III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Crescendo” w Tarnowie, a w roku następnym na tym samym konkursie również III miejsce zajął utwór Fantasmagoria op. 46 na flet, klarnet, waltornię, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2002). Został również dwukrotnie nagrodzony na Konkursie Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich: w 2004 za Dialogo per violoncello solo (2002), w 2006 za II Kwartet smyczkowy „Futurum” (2002).
Utwory Jacka Wiktora Ajdonivića były wykonywane w Polsce (m.in. podczas koncertów Koła Młodych ZKP w ramach Festiwalu „Warszawska Jesień”, Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, I Międzynarodowego Festiwalu Młodych Kompozytorów i Wykonawców „New Music – New Faces” w Krakowie, Festiwalu „Probaltica” w Toruniu, Europejskich Spotkań Artystycznych w Toruniu), jak również w Niemczech (Lubeka), na Ukrainie (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Muzyczne Premiery Sezonu” w Kijowie), Białorusi  (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Dialogi” w Mińsku, nazwanym tak od utworu kompozytora) i we Francji.
Jako kameralista występował w kraju, grając m.in. dzieła muzyki współczesnej, w tym swoje własne, oraz nagrywał dla Telewizji Polskiej. Jako improwizator grał w duecie z Justyną Kowalską-Lasoń (flet) w kraju i za granicą.
Jacek Wiktor Ajdinović w latach 2003-2012 był członkiem Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, pełniąc w latach 2004-2006 fukcję sekretarza, a od 2006 do 2008 funkcję przewodniczącego. Zainicjował i kieruje „New Music New Faces” Międzynarodowym Festiwalem Młodych Kompozytorów w Krakowie, którego pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2006. Ponadto przyczynił się do organizacji wielu koncertów w Polsce i poza jej granicami, na których wykonano ponad 50 utworów młodych polskich i zagranicznych kompozytorów. W 2005 został członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Od 2007 jest prezesem Stowarzyszenia Artystów Polskich.
Jego Notturno e corale per archi (2010) zostało zarejestrowane przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus w ramach nagrań archiwalnych Polskiego Radia. Wcześniej jego utwory były rejestrowane live w wykonaniu takich zespołów, jak m. in. Kwartet Camerata, Kwartet Akademos, Kwartet i Trio Archi, i ukazały się na trzech płytach Kroniki Dźwiękowej Warszawskiej Jesieni. Były również nagrywane dla Radia Białoruskiego.

aktualizacja: marzec 2016 (ac)

Strona internetowa kompozytora: www.ajdinovic.eu

kompozycje

Preludium jesienne na klarnet (lub obój), wiolonczelę i fortepian (1998)
Uwertura do poematu „W Palmiarni” na orkiestrę smyczkową (1999)
Poemat „W Palmiarni” op. 1 na flet, obój, puzon, waltornię, kotły i orkiestrę smyczkową (1999)
Arco-Pizzicato op. 2, mała fantazja na skrzypce i wiolonczelę (1999)
Nocturn de November op. 3 na obój, wiolonczelę i klawesyn (1999)
Etude a fin de jour op. 4 na obój solo (1999)
Etiuda „Ab ovo” op. 5 na fortepian (1999)
Primo concerto rinascimento 2000 op. 6 na wiolonczelę, klawesyn i orkiestrę smyczkową (2000)
Rapsodia „Ab ovo” op. 7 na dwie wiolonczele i orkiestrę symfoniczną (2000)
Po burzy op. 8 na flet i fortepian (2000)
For Cello Solo op. 9 (2000)
Zachód słońca op. 10 na obój i kwartet smyczkowy (2000)
Przed burzą op. 11 na flet, obój i wiolonczelę (2000)
For Cello Solo op. 12 (2000)
Po burzy op. 13 na flet, obój i wiolonczelę (2000)
Na Świętego Maurycego op. 15 na obój i wiolonczelę (2000)
Concertino „Fantaisie d’Automne” op. 16 na wiolonczelę, flet, obój, kwartet smyczkowy i kotły (2000)
For Two Cellos op. 17 (2000)
Od-cienie pewnego koloru op. 18 na wiolonczelę i orkiestrę kameralną (2000)
Errata op. 19 na wiolonczelę i fortepian (2000)
Serio solo op. 20 na marimbę (2000)
...na wietrze op. 21 na obój i wiolonczelę (2000)
Dwadzieścia-dwadzieścia jeden op. 22 na flet, obój, wiolonczelę i organy (2001)
Lux in tenebris op. 23 na kwartet smyczkowy (2001)
Na wietrze op. 24 na obój i orkiestrę kameralną (2001)
Magnituda op. 25 na wiolonczelę i fortepian (2001)
Primo violino con gusto op. 26 na skrzypce i orkiestrę smyczkową * (2001)
Couleur locale op. 27 na obój, dwie wiolonczele i marimbę (2001)
For Cello Solo op. 28 (2001)
Le cahier de chansons pour hautbois op. 31 (2001)
Symphoniae op. 32 na organy (2001)
Symfonia mauretańska op. 33 na orkiestrę symfoniczną (2001)
Sine loco op. 34, trio na flet, wiolonczelę i ksylofon (2001)
Symfonia snu op. 36 na klawesyn i orkiestrę smyczkową (2001)
Portret I op. 37 na wiolonczelę i fortepian (2001)
Spumato op. 38, wokaliza na chór mieszany (2001)
Saros I op. 39, trio na flet, wiolonczelę i ksylofon * (2001)
In memoriam Halina Czerny-Stefańska op. 40, duet fortepianowy * (2001)
Saros II op. 41, kwartet smyczkowy * (2001)
Portret II op. 42 na wiolonczelę i fortepian (2001)
Divertimento hermeticus op. 43 na orkiestrę symfoniczną (2001)
Symfonia na Boże Narodzenie na chór mieszany, 2 flety, 2 oboje, 2 waltornie, tubę, marimbę, ksylofon, klawesyn i orkiestrę smyczkową (2001)
String Quartet No. 2 'Futurum' op. 44 * (2002)
Fantasmagoria op. 46 na flet, klarnet, waltornię, skrzypce, altówkę i wiolonczelę * (2002)
Kamień i słowik op. 47 na orkiestrę symfoniczną * (2002)
Kusadasi – The Island of the Birds op. 48, piano concerto (2002)
Sonate "Hommage à Max Reger” op. 49 na wiolonczelę i fortepian (2002)
Dialogue pour basson (2002-2005)
Daylight Symphony No. 1 op. 50 na orkiestrę symfoniczną (2003)
Arrière-pensée du temps, trio fortepianowe (2005)
La Promenade [wersja I] na trąbkę solo (2006)
Arius na organy solo (2006)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną (2006)
La Promenade [wersja II] na saksofon altowy solo (2006-2007)
Litania na sopran i fortepian (2007)
Kyrie na sopran, mezzosopran, baryton, kwartet smyczkowy i organy (2007)
Preludio na fortepian solo (2007)
Sextett na klarnet, kwartet smyczkowy i fortepian (2008)
Notturno e Corale per archi (2010)
Obsession and Play na altówkę solo (2013)

literatura wybrana

Kompozytorzy polscy 1918-2000 Tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005