Polmic - FB

indeks osób (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Olga Hans,

kompozytorka; ur. 30 maja 1971, Pabianice. Studiowała w Akademii Muzycznej w Łodzi: teorię muzyki u Franciszka Wesołowskiego (dyplom z wyróżnieniem w 1995) oraz kompozycję pod kierunkiem Jerzego Bauera (dyplom z wyróżnieniem w 1997). W 2001 uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie kompozycji, a w roku 2010 - stopień doktora habilitowanego sztuki.

Jest stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w kursach kompozytorskich w Łodzi (kurs prowadzony przez Alexandra Müllenbacha), Krakowie (II Letnie Kursy Muzyki Współczesnej), Radziejowicach (XIX Międzynarodowe Kursy dla Młodych Kompozytorów) i Enschede (Holandia).

W 1997 uzyskała III nagrodę za Fantazję na gitarę solo (1994) na III Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji na Gitarę Klasyczną w Tychach, w 2004 została laureatką I Międzynarodowego Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra w Częstochowie oraz The Fifth Ladislav Kubik International Prize in Composition 2004. Jest również laureatką nagrody Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni miasta Łodzi za rok 2007. 

Utwory Olgi Hans były wykonywane m.in. na festiwalach „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie, Festiwalu Prawykonań „Polska Muzyka Najnowsza” w Katowicach, na koncertach towarzyszących „Warszawskiej Jesieni” oraz na festiwalu „Kolory Polski” organizowanym przez łódzką Filharmonię. Często też usłyszeć je można podczas sesji MUSICA MODERNA w łódzkiej Akademii Muzycznej.

Obecnie pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi na stanowisku profesora w Katedrze Kompozycji, współuczestniczy w organizacji sesji MUSICA MODERNA – cyklu koncertów i wykładów poświęconych nowej muzyce, odbywających się w łódzkiej uczelni.

Olga Hans jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

aktualizacja: grudzień 2014


kontakt


e-mail:
olga.d.hans@gmail.com

kompozycje

Preludium na fortepian (1992)
Koniugacja na mezzosopran i fortepian do tekstu Haliny Poświatowskiej (1992)
Elegia na wiolonczelę i fortepian (1993)
Dwie miniatury na trio smyczkowe (1993)
Barwna droga na zespół perkusyjny (1994)
Dialogi na dwie altówki (1994)
Improwizacja na flet solo (1994)
Fantazja na gitarę solo * (1994)
Trio na instrumenty stroikowe (1995)
Wersy na kwartet smyczkowy (1996)
Da suonare a tre na altówkę, wiolonczelę i fortepian (1996)
Concertino da camera na skrzypce solo, wiolonczelę solo i orkiestrę smyczkową (1996)
Cantus. Fantazja chorałowa na orkiestrę symfoniczną * (1997)
Koncert na skrzypce i orkiestrę (1997)
Dialogi 2 na altówkę i wiolonczelę (1997)
Capriccio na skrzypce i fortepian * (1998)
Kwartet smyczkowy nr 2 * (1998)
Divertimento na orkiestrę smyczkową (1998)
Sonata in modo antico na kwintet dęty blaszany * (1999)
Lullaby for brass quintet (1999)
Pieśni słoneczne na zespół wiolonczelowy * (1999)
Ragtime for brass quintet (2000)
Intermezzo. Adagio na kwartet smyczkowy (2000)
Epigraf na flet altowy solo (2000)
Psalm (wg Cypriana Bazylika) na chór mieszany * (2000)
Da suonare a tre na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2001)
Sonores na flet, wiolonczelę i gitarę (2001)
Elegia na skrzypce solo i orkiestrę (2001)
Litaniae de Beatae Mariae Virginis na mezzosopran i organy (2002)
Lullaby for M. na kwintet fortepianowy (2002)
Dwie melodie na skrzypce i fortepian (2003)
Kwartet smyczkowy nr 3 (2003)
Litania na chór mieszany a capella (2003)
Sequentia dla Prof. F. Wesołowskiego w dniu 90. rocznicy urodzin na smyczki i organy (2004)
Sonata na wiolonczelę solo (2004)
Locus solus na oktet wiolonczelowy (2004)
Tęcza na 4-głosowy chór dziecięcy (2004)
Musica anniversaria na 4 trąbki, 3 puzony i tubę (2004)
Thyrsos na perkusję, 3 trąbki, 2 rogi i 2 puzony (2004)
Kwartet smyczkowy nr 4 (2004)
Trzy psalmy staropolskie na chór mieszany a capella (2005)
Miniatura na wiolonczelę i fortepian (2006)
Nokturny na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2006-2007)
Arabeska na kwartet smyczkowy (2007)
Kreuzeriana – kartka ze szkolnego albumu na orkiestrę smyczkową (2007)
Preludia elegijne na flet i kwartet smyczkowy (2007)
Koncert wiolonczelowy na prawą rękę (2007-2008)
Kwartet smyczkowy nr 5 (2008)
Recitativo e Arioso na instrument smyczkowy (2009)
Musica festiva na trio dęte blaszane (2009)
Muzyka na trąbkę i perkusję (2009)
Pianocello sonata na wiolonczelę i fortepian (2010-2011)
Locus solus wersja na kwartet smyczkowy (2011)
Zmyślenia 2 na orkiestrę smyczkową (2011)
Koncert podwójny na perkusję, wiolonczelę i orkiestrę (2012)
Arabeska na orkiestrę kameralną (2012)
Entelecheia symfonia koncertująca na wiolonczelę, perkusję i orkiestrę (2012)
Let's play - for Evelyn and Dominik  na marimbę i wiolonczelę (2013)
Preludia elegijne nr 2 na flet, flet altowy i orkiestrę (2013)
Dróżki, ścieżki suita z tematów ludowych na chór dziecięcy i orkiestrę (2014)
Chwila z muzyką na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2014)

literatura wybrana

Kowalska-Zając Ewa Hans Olga w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001