Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Barbara Marcinkowska,

wiolonczelistka i pedagog; ur. w Warszawie. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 5 lat, najpierw grą na fortepianie, później na wiolonczeli. W 1970 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie studiowała grę na wiolonczeli w klasie Arnolda Rezlera. Jeszcze w czasie studiów, w 1968, rozpoczęła pracę jako koncertmistrz w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Od 1969 była również koncertmistrzem w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie.
W latach 1972-81 grała w Trio Warszawskim, z którym koncertowała w wielu krajach świata. W 1977 otrzymała stypendium Rządu Francuskiego, dzięki któremu wyjechała do Paryża i przez kilka lat studiowała pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów na świecie, francuskiego wiolonczelisty André Navarry. Obok studiów muzycznych odbyła – w latach 1979-86 – także studia malarskie na paryskiej Sorbonie na Wydziale Estetyki Sztuk Plastycznych i Muzycznych, które uwieńczyła doktoratem.
Od 1977 Barbara Marcinkowska koncertuje jako solistka. Zapraszana jest do udziału w festiwalach, dokonuje rejestracji płytowych na całym świecie – nagrała m.in. suity na wiolonczelę solo Johanna Sebastiana Bacha (Quantum, 1996), wszystkie dzieła na wiolonczelę i fortepian Aleksandra Tansmana (Matthoeus, 1997), utwory na wiolonczelę Benjamina Brittena, Gaspara Cassadó, Piotra Mossa (Matthoeus, 1998), kompozycje Zoltána Kodály’a, Johanna Sebastiana Bacha, Régisa Campo (Quantum, 2001), Meditation Kora & Violoncelle (Bayard Musique, 2001).
Obok repertuaru klasycznego ważne miejsce w działalności koncertowej artystki zajmuje muzyka współczesna. Wielu kompozytorów dedykowało jej swoje utwory. Niezwykle cenne i wzbogacające dla działalności artystycznej są jej przyjaźnie z kompozytorami, m.in. Aleksandrem Tansmanem, Krzysztofem Pendereckim, Witoldem Lutosławskim, Henri Dutilleux, Piotrem Mossem, Yoshihisa Taira.
Barbara Marcinkowska prowadzi także działalność pedagogiczną. W 1992 została mianowana profesorem tytularnym w Konserwatorium Narodowym w Wersalu. Jest też profesorem w Académie Internationale de Musique au Pays de George Sand au Château d’Ars koło Nohant. Ponadto prowadziła kursy mistrzowskie, m.in. w Łańcucie, Pont Saint Esprit we Francji i Republice Południowej Afryki. W 1998 reprezentowała Francję i Europę na I Międzynarodowym Kongresie Profesorów Instrumentów Smyczkowych w Taipei na Tajwanie.
Jest autorką książek: Je commence le Violoncelle [Zaczynam grać na wiolonczeli] (Armiane 1994), Une rencontre avec André Navarra et sa méthode d’enseignement le violoncelle [Spotkanie z André Navarrą i jego metodą uczenia gry na wiolonczeli] (Armiane 1996), Nous jouons du violoncelle (Armiane 2009), jak również twórcą i dyrektorem kolekcji Autour du Violoncelle [Wokół wiolonczeli] (Armiane 1998) oraz dla dzieci i młodzieży Violoncelle mon ami [Wiolonczela mój przyjaciel].
Barbara Marcinkowska pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji.
Została uhonorowana Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1986) oraz odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1997).

aktualizacja: październik 2009

Kontakt
e-mail:
barbara.marcinkowska@free.fr
tel. komórkowy: 0033 615 117 200