Polmic - FB

indeks osób (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Andrzej Hundziak,

kompozytor, pedagog i animator życia muzycznego; ur. 11 marca 1927, Krośniewice. W latach 1947-53 studiował teorię muzyki u Kazimierza Sikorskiego, Kazimierza Jurdzińskiego i Tomasza Kiesewettera. Jednocześnie, w latach 1948-51, studiował muzykologię na Uniwersytecie Łódzkim. W 1960 podjął studia kompozytorskie pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Po jego śmierci w 1963 kontynuował je w klasie Bolesława Woytowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, uzyskując w 1966 dyplom z wyróżnieniem. W 1967 wyjechał do Paryża, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger.

Uzyskał wiele nagród na konkursach kompozytorskich, m.in. w 1968 otrzymał wyróżnienie za utwór Nadzieja (1965) na konkursie na utwory chóralne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, w 1977 – I nagrodę za piosenkę Do-re-mi (1966) na III Biennale Sztuki dla Dzieci w Poznaniu, w 1982 – III nagrodę za Wyliczanki na chór żeński (1982) na konkursie oddziału ZKP w Warszawie, w 1988 – wyróżnienie za Modlitwę żałobną na chór mieszany na konkursie kompozytorskim Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie, w 1996 – wyróżnienie za utwory chóralne Pada śnieg i Kaszebsko królewo na konkursie PZChiO w Wejherowie.

W latach 50-tych XX wieku podjął współpracę z teatrami dramatycznymi (m.in. w Łodzi, Warszawie, Toruniu, Zabrzu, Katowicach, Poznaniu i Kaliszu), dla których pisał muzykę do sztuk. W latach 1979-81 piastował stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.

Andrzej Hundziak zajmował się też pracą pedagogiczną. W latach 1948-52 pracował jako nauczyciel śpiewu w łódzkim Państwowym Technikum Finansowym. W latach 1954-61 pełnił funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łodzi, w latach 1958-61 - Społecznych Ognisk Muzycznych w Łodzi, od 1961 Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej i Państwowego Liceum Muzycznego w Łodzi. Od 1974 pracował w łódzkiej Akademii Muzycznej.

Działał również jako animator życia muzycznego. W latach 1956-71 był prezesem Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, w latach 1975-79 - Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych Województwa Miejskiego Łódzkiego. W 1978 zorganizował w Łodzi jedną z edycji Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego. W 1977 powołał do życia Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży „Do-Re-Mi”, którego był dyrektorem i kierownikiem artystycznym. Zasiadał także w jury Ogólnopolskiego Konkursu Chórów dla Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W latach 70-tych XX wieku publikował artykuły o charakterze dydaktycznym i pedagogicznym, wydawane głównie w materiałach Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego. Był członkiem Rady Artystycznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1961), Złoty Krzyż Zasługi (1964), Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1976), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1980), Medal Akademii Muzycznej w Łodzi (2001), Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005), Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007). Ponadto w 2014 roku z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał nagrodę Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w muzycznej twórczości dla dzieci i młodzieży w 25. rocznicę odzyskania przez Polskę Wolności.

aktualizacja: 2004, 2008 (mk), 2017 (bd), 2022 (wa)

kompozycje

Wyjrzyj ino na 3 głosy równe (1958)
Independence na tenor i orkiestrę symfoniczną (1960)
Wariacje na fortepian (1960)
Kulig na 3 głosy równe (1960)
Wariacje na trąbkę i fortepian * (1961)
Suita na orkiestrę smyczkową (1961)
Trzy preludia na fortepian (1961)
Suita pieśni z Warmii i Mazur na 3 głosy równe i orkiestrę smyczkową (1961)
Siadaj Maryś na 3 głosy równe (1961)
Z tamtej strony jeziora na 3 głosy równe (1961)
Dzikie gęsi na 3 głosy równe (1961)
Szumi deszcz w drzewach na chór mieszany (1962)
Dwa chorały na akordeon (1962)
Wariacje chorałowe na fortepian (1962)
Taniec na instrumenty smyczkowe (1962)
Aria na instrumenty smyczkowe (1962)
Mała fuga na akordeon (1962)
Marchołt, suita na motywach polskich z XVI – XVII w. na chór dziecięcy (lub chór żeński), 2 flety, trąbkę i orkiestrę smyczkową* (1962)
Suita uroczysta na 4 skrzypiec i wiolonczelę (1962)
Od Gniezna i od Rawy na 4 skrzypiec i wiolonczelę (1962)
Śpiew w szkole na 3 głosy równe (1962)
Suita sędziejowicka na akordeon (1963)
Liryki na sopran i 10 instrumentów * (1963)
Ojczyzny dumna twarz na chór mieszany, 3 trąbki i perkusję (1963)
Kraju zboża i wierszy na 3-głosowy chór dziecięcy (1963)
Linie na trio stroikowe (1964)
Wstęp do miłości, cykl 9 pieśni na sopran i fortepian (1964)
Nieskończoność, rozprawa symfoniczna na tenor solo, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (1964)
Miniatury kameralne na flet, 2 klarnety i fortepian (1964)
Cyrk, miniatury dla dzieci na fortepian * (1964)
Muzyka do spektaklu Zginął kotek (1964)
Nadzieja [wersja I], pieśń na baryton, chór mieszany i fortepian (1965)
Śpiewy i rytmy, 6 miniatur na akordeon * (1965)
Tableau musicaux na klarnet koncertujący, instrumenty dęte, perkusyjne i 2 fortepiany (1965)
Nadzieja [wersja II] na chór żeński (1965)
Za 20 lat pracy na chór mieszany (1965)
Dialogi na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (1965)
Solo koncertowe na akordeon (1965)
Muzyka do spektaklu Marchołt (1965)
Fraszki staropolskie na chór męski i talerz * (1966)
Trzy razy tempo na małą orkiestrę symfoniczną (1966)
Mały książę, opera dla dzieci i młodzieży (1966)
Na wiosnę na chór mieszany (1966)
Sonatina na fortepian na 4 ręce (1967)
Trio na skrzypce, klarnet i fortepian (1967)
Dwie pieśni chóralne na chór mieszany * (1967)
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, widowisko muzyczne (1967)
Concertino na fortepian, na trzygłosowy chór dziecięcy (lub chór żeński) i dziecięce instrumenty perkusyjne * (1967)
Muzyka do spektaklu Księżycowy ptak (1967)
Muzyka do spektaklu Gdzie jesteś (1967)
Maksymy na głosy solowe, recytatora, kwintet smyczkowy i perkusję (1968)
Kocham krajobraz polski na chór żeński (1968)
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte na głos recytujący, chór męski (lub mieszany) i fortepian (1968)
Mouvement du temps na klarnet i fortepian (1968)
Muzyka do spektaklu O czym mówią pory roku (1968)
Muzyka do spektaklu Rzecz listopadowa (1968)
Canti e recitativi na fortepian i orkiestrę symfoniczną (1969)
Cantabille per tre na obój (lub rożek angielski), klarnet i fagot (1969)
Fantazja z wokalizą na sopran solo i kwintet akordeonowy (1969)
Ojczyzna na 3-głosowy chór żeński i orkiestrę symfoniczną (1969)
Muzyka do spektaklu Pierwsza przygoda Pifa (1969)
Muzyka do spektaklu Kordian (1969)
Pastele na flet i perkusję * (1970)
Sinfonietta na orkiestrę akordeonową (1970)
Muzyka do spektaklu Syn Faraona (1970)
Muzyka do spektaklu Wyznania (1970)
Muzyka do spektaklu Orły i trąbki (1970)
Kariera Nikodema Dyzmy, musical (1971)
Siedem miniatur przestrzennych na 4 puzony (1971)
Nokturn na bas solo i 4 puzony (1971)
Chlebowy polonez na 4 głosy równe (1971)
Trzy kaczuszki na 3 głosy równe, 2 oboje, klarnet, fagot i perkusję (1971)
Muzyka do spektaklu Nowe przygody Pifa (1971)
Muzyka do spektaklu Głosy (1971)
Koncert na głos, orkiestrę smyczkową i 3 grupy perkusji (1972)
Nokturny na bas solo, róg, harfę, perkusję i fortepian (1972)
Myśli na fortepian, klarnet, trąbkę i perkusję (1972)
Płomień wysoki - Ojczyzna na 4-głosowy chór mieszany i zespół instrumentalny (1972)
Rytmy w szesnastkach, etiuda na fortepian (1972)
Muzyka do spektaklu Ela w krainie ziewaczy (1972)
Muzyka do spektaklu Stara baśń (1972)
Muzyka do spektaklu Sarmacki astronom (1972)
Obrona światła na bas solo, 3 wiolonczele i perkusję * (1972-78)
Do-re-mi, piosenki na głos (chór dziecięcy) lub flety proste, fortepian i dziecięce instrumenty perkusyjne * (1973)
Muzyka do spektaklu Smok (1973)
Piosenki z „haczykiem” na głos (lub chór dziecięcy), fortepian i dziecięce instrumenty perkusyjne (1973-74)
Idę sobie od Poznania na baryton i zespół instrumentalny (1974)
Etiudy na fortepian * (1974)
Musica di camera na trąbkę, kontrabas i perkusję (1974)
O nas zakochanych, musical (1974)
Muzyka do spektaklu Piękna Maria (1974)
Barbara Radziwiłłówna, musical (1975)
Andante na wiolonczelę, perkusję i 6 skrzypiec (1975)
Bajki śpiewane, piosenki atonalne na głos i fortepian (1975)
Romanza na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową (1975)
To już 30 lat na 3-głosowy chór mieszany i zespół instrumentalny (1975)
Impresje na 3 skrzypiec, altówkę, 2 wiolonczele i 2 grupy perkusyjne (1975)
Krzywa wieża na 2-głosowy chór dziecięcy z fortepianem (1975)
Kapuśniaczek na 3-głosowy chór dziecięcy a cappella (1975)
Muzyka do spektaklu Król Edyp Sofoklesa (1975)
Muzyka do spektaklu Turoń (1975)
Igranie z ogniem na sopran, męski głos recytujący i zespół instrumentalny (1976)
Etiuda na wielką orkiestrę symfoniczną (1976)
Kłopoty z Izoldą, musical (1976)
Auera Mediocritas na 4 wykonawców (1976)
Muzyka do spektaklu Śnieguroczka (1976)
Muzyka do spektaklu Za siedmioma górami (1976)
Muzykujemy, miniatury na skrzypce z fortepianem (1977)
Trzy sonatiny na fortepian * (1977)
Odmienić świat na 4-głosowy chór mieszany (1977)
Grób nieznanego żołnierza na chór trzech głosów równych, fortepian i werbel (1977)
Zabawy dziecięce, miniatury na dziecięcą orkiestrę perkusyjną (1977)
Suita w starym stylu na trzy flety proste i perkusję dziecięcą* (1977)
O jasne jutro świata na męski głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (1978)
Protestsong na baryton solo, chór, zespół instrumentów dętych i perkusję (1978)
Piegus [wersja I] na głos i fortepian (1978)
Piegus [wersja II] na głos i orkiestrę (1978)
Gdyby razem wszystkie dzieci [wersja I] na głos i fortepian * (1978)
Gdyby razem wszystkie dzieci [wersja II] na głos i orkiestrę (1978)
Obrona światła na bas solo, 3 wiolonczele i perkusję (1978)
O królewnie, co spać nie chciała [wersja I], baśń estradowa dla dzieci (1979)
Piosenki dla dzieci na głos i fortepian (1979)
Znajomi z telewizyjnego okienka, miniatury na fortepian na 4 ręce (1980)
Suita techniczna na akordeon (1980)
Żart na chór mieszany (1981)
Tęskno mi Panie na 2 chóry mieszane (1981)
Wyzwolenie Warszawy na 3-głosowy chór głosów równych (1981)
Scherzino, sonatina na 2 fortepiany i perkusję (1981)
Trzy arabeski in B na fortepian * (1982)
Wyliczanki, cz.I na 3 głosy równe (1982)
Muzyka baletowa na orkiestrę symfoniczną (1982)
Płynie Łyna na 3-głosowy chór dziecięcy a cappella * (1983)
Żabio-ptasia piosenka na 3-głosowy chór dziecięcy a cappella (1983)
Preludio e scherzo na akordeon (1983)
Bajki na dobranoc na 3-głosowy chór dziecięcy z zespołem instrumentalnym i narratorem (1984)
3 + 1, miniatura na 3 klarnety i fagot * (1984)
Concertino ritmo na 3 trąbki, 3 grupy perkusji i orkiestrę smyczkową (1984)
Człowiek na chór mieszany a cappella (1984)
Pory dnia na chór mieszany a cappella (1984)
Wyliczanki, cz.II na 3 głosy równe (1984)
Świt-poranek na 4-głosowy chór mieszany (1984)
Muzyka do spektaklu Szklana menażeria (1984)
Bunt olbrzymów, opera dla dzieci (1985)
Sprawa nie jest taka prosta, widowisko dla nastolatków (1985)
Obywatelska straż na 3-głosowy chór żeński (1985)
Suita kujawska na 3 chóry (1985)
Wojenna kołysanka na 4-głosowy chór mieszany (1985)
Pater noster na chór mieszany i 12 instrumentów smyczkowych * (1985)
Adagio na 4 skrzypiec (1985)
Dwie pieśni do tekstów Czesława Miłosza na baryton i fortepian (1986)
Siedem medytacji nad epigrafami na trio stroikowe * (1986)
Koncert na chór żeński (1986)
Nokturn na róg i fortepian * (1986)
Raz, dwa, trzy na chór dziecięcy (lub chór żeński) (1986)
Kuma na 2-głosowy chór dziecięcy (1986)
Proszę Pani na 3-głosowy chór mieszany (1986)
Muzyka na Krzywej Wieży na 3-głosowy chór dziecięcy (1986)
Miniatura taneczna na cztery wiolonczele * (1987)
Mistrz Manole, opera-oratorium (1987-88)
Largo apassionato na skrzypce i fortepian (1988)
Daktyle na chór żeński i perkusję (1988)
Kotki, 9 miniatur na fortepian dla początkujących* (1988)
Modlitwa żałobna na 4-głosowy chór mieszany (1988)
Wesołe ptaki na 2-głosowy chór dziecięcy (1988)
Wszystko przed nami na 4-głosowy chór męski (lub 4-głosowy chór mieszany) (1988)
Kołysanka kota na 3-głosowy chór żeński (1988)
Taka sobie muzyczka na chór mieszany (1988)
La Marcelina na 4-głosowy chór męski (1988)
Hymn do miłości Ojczyzny na 4-głosowy chór mieszany (lub 3-głosowy chór żeński) (1988)
Prognozy pogody, 6 miniatur na fortepian (1988)
Oderwać się od ziemi na chór żeński (1988)
Pan parasol na 3-głosowy chór dziecięcy (1988)
A ty lekcje kuj na 3 głosy równe (1988)
Tryptyk pamięci poległych obrońców Ojczyzny na chór mieszany i perkusję (1989)
Triptic for mixed choir (1989)
Aria e vivo na skrzypce i 3 perkusje (1989)
Roztańczona wiosna w lesie na 4-głosowy chór mieszany (1989)
Imaginary Dances na flet, obój, 3 klarnety i fagot (1989)
Largo appasionato na skrzypce i fortepian (1989)
Muzyka do spektaklu Księżyc świeci nieszczęśliwym (1989)
Kołysanka na 4-głosowy chór mieszany (1990)
Zieloniutkie nutki na 3-głosowy chór dziecięcy (1990)
Bądź pochwalona [wersja I] na 4-głosowy chór mieszany (1990)
Nad zieloną łąką na 2 głosy równe (1990)
Muzyka do spektaklu Porwanie Sabinek (1990)
Muzyka do spektaklu Sekstet mistrza (1990)
Mój wiosenny strój na bas, fortepian i 3 bongosy (1991)
Litania na mezzosopran i fortepian (1991)
O królewnie, co spać nie chciała [wersja II], widowisko baletowo-muzyczne dla dzieci (1991)
Muzyka do spektaklu Awantury w Chioggi (1991)
Piosenki dla małej Agaty na głos, chór dziecięcy, gitarę, perkusję i smyczki (1992)
Muzyka do spektaklu Karuzela z bajkami (1992)
Muzyka do spektaklu Trzewiczki Andersena (1992)
Muzyka do spektaklu Mały tygrysek Pietrek (1992)
Trzy preludia na chór żeński (1993)
Sounds 1 na fortepian (1993)
Sounds 2 na fortepian (1993)
Litania do Maryi Panny na 3-głosowy chór żeński (1993)
Piosenka dla babci na chór żeński (1993)
Muzyka do spektaklu Krzesiwo (1993)
Muzyka do spektaklu Rozmowy o Polsce (1993)
Muzyka do spektaklu Mirra, kadzidło i złoto (1993)
Kwintet smyczkowy (1994)
Trzy humoreski [wersja I] na 4-głosowy chór mieszany, zespół kameralny i głosy solowe (1994)
Trzy humoreski [wersja II] na chór mieszany (1994)
Nocna kłótnia na 3-głosowy chór żeński (lub dziecięcy) (1994)
Obłoki na 4-głosowy chór mieszany (1994)
Trzy miniatury na perkusję solo (1995)
Alla pollaca, suita na chór żeński (lub dziecięcy) (1995)
Kolędnicy na 3 głosy równe (1995)
Kołysanka na 3 głosy równe (1995)
Nasza mowa na 4-głosowy chór mieszany (1995)
Kaszebska Królewa na 4-głosowy chór żeński (1995)
Kaprys na altówkę solo (1996)
Przyjaźń na chór mieszany (1996)
Bądź pochwalona [wersja II] na chór żeński (1996)
Piosenka szalonego jakiegoś przybłędy na chór mieszany (1996)
Muzyka do spektaklu Kabarecik bum-cyk-cyk (1996)
Sonata na fortepian nr 1 (1997)
Symphonic Story na orkiestrę symfoniczną (1997)
Patrząc na gwiazdy na 3-głosowy chór żeński (1997)
Radio w deszczu na 3-głosowy chór żeński (1997)
Kołysanka na skrzypce, obój i gitarę (1997)
Muzyka do spektaklu Czarodziejska katarynka (1997)
Muzyka do spektaklu Goldoniada (1997)
Hejże ino na chór mieszany (1998)
Kwartet smyczkowy (1998)
Gawot gramatyczny na 3 głosy równe (1998)
Prognozy pogody, 7 miniatur na fortepian (1999)
Fantazja dla dziewięciu solistów, utwór dla młodzieży (1999)
Giocoso e cantabile na fagot i fortepian (1999)
Miniatury z wierszykiem na fortepian (2000)
Myśli na chór mieszany (2000)
Polifonia dla dzieci, 4 miniatury na fortepian (2000)
Rozmowy, 5 miniatur na fortepian na 4 ręce (2000)
Muzyka do spektaklu Kot w butach (2000)
Mały tryptyk na skrzypce i fortepian (2001)
Dwa tańce na orkiestrę smyczkową (2001)
Emocje na chór żeński i orkiestrę symfoniczną (2001)
Fluktuacje na flet i fortepian (2001)
Śpiewki opolskie na chór mieszany (2001)
Trio pamięci Bronisława Hajna na sopran, skrzypce i fortepian (2002)
Kwartet klarnetowy (2002)
Wakacyjne przygody na chór dziecięcy (2002)
Legoludki, miniatury na fortepian (2003)
Recitativo i aria na obój i fortepian (2003)
Kot w butach, widowisko muzyczne na solistów, chór mieszany i orkiestrę (2003)
Czarownice na chór dziecięcy (2003)
Piosenka warszawska na chór dziecięcy (2003)
Trzy wokalizy na chór dziecięcy (2003)
Miniatura kameralna na 2 klarnety i fortepian na 4 ręce (2003)
Dorastamy do podróży na 4-głosowy chór dziecięcy (2003)
Sonata na fortepian nr 2 (2004)
Zabawy ludków na fortepian (2004)
Bądź przy mnie blisko, pieśń na sopran z fortepianem (2005)
Koniugacje, pieśń na sopran z fortepianem (2005)
Szkice symfoniczne na fortepian, chór i orkiestrę (2005)
Boże mój, zmiłuj się nade mną, pieśń na sopran z fortepianem (2005)
Niewiadomoco na 3-głosowy chór dziecięcy, kotły i bongosy (2005)
Jesienny smutek na 3-głosowy chór dziecięcy (2005)
Hejże dalej do mazura na 3-głosowy chór dziecięcy (2005)
Kontrowersje na wielką orkiestrę symfoniczną (2006)
Sygnały na trąbkę i fortepian (2006)
Scherzo na trąbkę i fortepian (2006)
Tak bardzo cię kocham, pieśń na sopran z fortepianem (2006)
Kołysanka, pieśń na sopran z fortepianem (2006)
Chłopaki i dziewczynki na 2-głosowy chór dziecięcy (2006)
Morskie świnki u Halinki na 2-głosowy chór dziecięcy (2006)
Dzień dobry drzewa na 4-głosowy chór żeński (2007)
Canzonetta na trąbkę i fortepian (2009)
Concertando na klarnet i fortepian (2009)
Dylematy taty na 3-głosowy chór dziecięcy (2009)
Rondo, wokaliza na 2-głosowy chór dziecięcy (2009)
Nie można zabić tej miłości na 6-głosowy chór żeński (2009)
Ave Maria na 6-głosowy chór żeński (2011)
Sklepik z zabawkami, 11 miniatur na akordeon solo dla najmłodszych (2012)
Kołysanka przytulanka na fortepian (2012)
Wariacje bez tematu na fortepian solo (2013)
Etiuda na fortepian na podwójne dźwięki (2014)
Cantare, Toccare, dwie wokalizy na chór żeński (2015)

Piosenki:

Katarzyna (słowa: W. Doroba)

Człapu, człapu (T. Czarnecki)

A jednak inaczej (T. Gicgier)

W jednym szeregu (A. Hundziak)

Dwie kozy (L.J. Kern)

Do-re-mi (B. Król)

Pamiątki (T. Gicgier)

Stoję i moknę (T. Gicgier)

Nie chcę czekać tyle lat (J. Gwóźdź)

Krasnoludek (J. Gwóźdź)

Ech, Baba Jaga (J. Gwóźdź)

Ballada żebracza (J. Gwóźdź)

Ale przecież jak na złość (T. Słupecki)

Trzeba mieć twarz (H. Gaworski)

Geografia świata (A. Korta)

Cacy Wacuś (B. Gordon)

Elektryczna piosenka (B. Król)

Bunt marynarzy (H. Gaworski)

Samotny biały żagiel (H. Gaworski)

Ballada trzech (H. Gaworski)

Lustra (H. Gaworski)

Labirynt (H. Gaworski)

Siłomierz (H. Gaworski)

Na ćwiczenia (B. Król)

Piosenka o Łodzi (A. Hundziak)

Piosenki do widowiska Dziś do ciebie przyjść nie mogę

Aktywista Józek (T. Gicgier)

Nie pali się (T. Gicgier)

Łódzka ziemia (R. Łoboda)

Odezwij się (H. Safrin)

Rysunki (B. Król)

Opada bór (J. Kierst)

Kiedy zachód (J. Kierst)

Kłopoty Dziuni (H. Gaworski)

Piegus (B. Gordon)

Gdyby razem wszystkie dzieci (B. Gordon)

Nasza klasa (W. Ścisłowski)

Dziwne pytania (W. Ścisłowski)

Zimowe dzwony

Piosenki Do-Re-Mi (T. Kubiak, A. Marianowicz)

Palcem po mapie (W. Ścisłowski)

W naszym domu (K. Drzewiecki)

Hej choinka, choinka

Lotnik (I. Sikirycki)

Inowrocławska piosenka (M. Rosiński)

Jak rysować tatę (L. Mariańska)

Dzielny chłopak (Bieńkowska)

Na wycieczkę

Cykl 17 piosenek Dla Agatki (W. Ścisłowski)

Jaką jestem (M. Rosiński)

Wdowie tango (M. Rosiński)

Cyrk (L. Mariańska)

Piórko (M. Rosiński)

Mój przyjaciel kot (M. Rosiński) (i inne)

literatura wybrana

Mówi Andrzej Hundziak, "Ruch Muzyczny" 2008 nr 9, s.7
Andrzej Hundziak. Człowiek i artysta spełniony red. K. Pietranek-Kulis, J. Więckowska, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2017
Bęben Aleksandra Hundziak Andrzej w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001
Zmuda Grzegorz Hundziak Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993