Polmic - FB

indeks osób (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Robert Jędrzejewski,

wiolonczelista i kompozytor; ur. 5 lipca 1976, Płock. W latach 1995-2000 studiował grę na wiolonczeli w klasie Zdzisława Łapińskiego oraz fakultatywnie kompozycję u Bogusława Schaeffera w Akademii Muzycznej w Krakowie. Studia kompozytorskie uzupełniał pod kierunkiem Marka Chołoniewskiego (1996) i Lidii Zielińskiej (1997). Od 2014 roku jest doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Uczestniczył w kursach muzyki współczesnej w Avignionie (pod auspicjami IRCAM – u Anssi Karttunena i Waltera Grimmera, w 2000 i 2001 roku), w Stuttgarcie, Krakowie, Gdańsku oraz Darmstadcie (u Jonathana Harveya, Adama Kaczyńskiego, Lidii Zielińskiej i Matthiasa Hermanna). W 2002 brał udział w warsztatach muzyki intuitywnej, prowadzonych przez Krzysztofa Knittla w Krakowie, a także w warsztatach muzyki improwizowanej: Exploratorium w Berlinie (Barre Phillips, Reinhard Gagel, Ariel Shibolet), ISIM w Nowym Jorku (Wadada Leo Smith), Creative Music Studio w Big Indian (Karl Berger, Henry Threadgill, Marilyn Crispell, Warren Smith, Tyshawn Sorey), Sound Symposium w St. John’s (William Parker, Marianne Trudel) oraz „Intuitiva” we Wrocławiu (Carl Bergstroem-Nielsen).

W latach 1993-95 był stypendystą Fundacji Płockiej. 

W latach 1999-2002 pracował jako nauczyciel gry na wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim, a od 2000 do 2003 jako wiolonczelista-solista w Polskiej Orkiestrze Włościańskiej w Zamościu. W latach 2000-2003 kierował także Instytutem Nowej Sztuki Teatru Performer w Zamościu.

W latach 2005-2008 organizował festiwal „Intuitiva” we Wrocławiu, a od 1998 do 2010 roku Festiwal Sztuk Intuitywnych „Fortalicje” w Zamościu. Był też twórcą festiwalu „Wawa’Lulu” w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (2013). Współorganizował Konferencję Muzyki Intuitywnej w Lubiążu (2013) oraz Konferencję Sztuki Nowej „Intuitiva” (2014). 

Jest prezesem Fundacji „Salulu”, a także założycielem Salulu Art Studio (eksperymenty audiowizualne). Jako członek duetu Saluluekip (który tworzy z Anną Jędrzejewską) występował wielokrotnie w Krakowie, Zamościu, na festiwalu Feta w Gdańsku, w ramach Altstadtherbst Festival w Düsseldorfie oraz na IX Kongresie Sztuki Performance w Berlinie.

aktualizacja: grudzień 2014 (bd)

kompozycje

Improwizacja i trans obojga na obój solo (1996)
Chłam na zespół instrumentalny i taśmę (1998)
Concerto Presagio na wiolonczelę i taśmę (2000)
Kalokagathia na taśmę i improwizującego solistę (2002)
Video Partytura performance [wspólnie z Anną Jędrzejewską] (2004-2010)
Video Partytura 2 performance [wspólnie z Anną Jędrzejewską] (2011-2012)
Rezonans Energetyczny performance [wspólnie z Anną Jędrzejewską] (2013-2014)
Pure Intuitive Act performance (2014-2015)