Polmic - FB

wykonawcy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jerzy Katlewicz,

dyrygent i pedagog; ur. 2 kwietnia 1927, Bochnia; zm. 16 listopada 2015, Kraków. W latach 1945-46 studiował grę na fortepianie w klasie Jana Hoffmana, a w latach 1947-52 kompozycję i dyrygenturę pod kierunkiem Artura Malawskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem). W latach 1957-58 odbył studia uzupełniające we Włoszech i Austrii. Od 1972 roku prowadził klasę dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. W roku 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 roku - profesora zwyczajnego. 

Między 1948 a 1953 rokiem sprawował funkcję kierownika muzycznego w Teatrze Lalki i Aktora „Groteska”, w latach 1952-58 był dyrygentem Filharmonii Krakowskiej, a od 1954 do 1958 roku również dyrygentem Opery Krakowskiej. W latach 1958-61 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej, w latach 1961-68 kierownikiem artystycznym i I dyrygentem Opery i Filharmonii w Gdańsku. Następnie wrócił do Krakowa, gdzie w latach 1968-81 był kierownikiem artystycznym i I dyrygentem, od 1971 roku także dyrektorem naczelnym Filharmonii Krakowskiej. W latach 1979-82 pełnił funkcję kierownika artystycznego Noordhollands Philharmonisch Orkest w Haarlemie w Holandii, a od 1984 do 1985 roku dyrektora i kierownika artystycznego Orkiestry Symfonicznej i Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.

Jerzy Katlewicz międzynarodową karierę dyrygencką rozpoczął w 1955 roku po zdobyciu I nagrody na Konkursie Młodych Dyrygentów w Besançon we Francji. Występował we wszystkich ważniejszych ośrodkach Europy, a także w Japonii, Chinach, Mongolii, na Kubie, w Meksyku, Australii, Nowej Zelandii i Libanie. Dyrygował znakomitymi orkiestrami symfonicznymi na świecie, m.in.: RAI Roma, RAI Milano, RAI Torino, Orkiestrą Narodową Meksyku, Conservatoire Paris, RTB Bruxelle, Maggio Musicale Fiorentino, Gulbenkian Lizbona, Orkiestrą Radia i Telewizji w Moskwie, National Orchestra TV Paris, FOK Praha, Orkiestrą Radia Hilversum, Teatro dell Opera Roma, Accademia di Santa Cecilia Roma, jak również orkiestrami filharmonicznymi w Atenach, Barcelonie, Bratysławie, Budapeszcie, Bukareszcie, Lubljanie, Rotterdamie. Towarzyszył wielu wybitnym solistom, m.in. Marcie Argerich, Fou Ts’ongowi, Gidonowi Kremerowi, Witoldowi Małcużyńskiemu, Maurizio Polliniemu, Arturowi Rubinsteinowi, Krystianowi Zimermanowi, Ewie Bandrowskiej-Turskiej, Światosławowi Richterowi, Jakubowi Zakowi. Brał udział w wielu festiwalach, m.in. Warszawskiej Jesieni, Wratislavia Cantans, Edinburgh Festival, Holland Festival, Gulbenkian Festival, Festiwal Flandryjski, jak również w Bonn, Florencji, Peruggi, Rimini, Wiedniu, Bergen. Zdobył opinię czołowego interpretatora utworów wokalno-instrumentalnych Krzysztofa Pendereckiego – przygotował prawykonania jego Kosmogonii, Jutrzni oraz Magnificat. Był pierwszym kreatorem wielu dzieł kompozytorów polskich, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Stefana Kisielewskiego, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Kazimierza Serockiego, Marka Stachowskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Adama Walacińskiego. Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji.

Jerzy Katlewicz został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1967), Nagrodą miasta Gdańska (1967, 2000), Nagrodą miasta Krakowa (1971), dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych „za wybitne zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granicą” (1974, 1989), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich „za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej muzyki współczesnej” (1986), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą „Polonia Restituta” (1993), Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” nadanym przez Stolicę Apostolską „za popularyzację arcydzieł muzyki sakralnej” (1993), Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki „za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne” (1995), Nagrodą Krakowskiej Fundacji Kultury Polskiej (1995), Orderem Św. Grzegorza Wielkiego w 50-lecie działalności artystycznej (1999), Medalem Mściwoja II (2000). W listopadzie 2000 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Bochni.

W latach 1979-99 był jurorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Od 1948 był członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków SPAM i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

aktualizacja: 2005 (mk), 2015 (ac)

literatura wybrana

Chłopecki Andrzej Katlewicz Jerzy w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997