Polmic - FB

indeks osób (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Małgorzata Hussar,

kompozytorka i pedagog; ur. 18 listopada 1950, Bielsko-Biała. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach: teorię muzyki (dyplom w 1975) oraz kompozycję pod kierunkiem Henryka Mikołaja Góreckiego (dyplom w 1978).

Jej utwory prezentowane były m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Śląskich Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach, Festiwalu Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży „Do-re-mi” w Łodzi.

W 1979 otrzymała II nagrodę za Kwartet smyczkowy nr 1 (1979) na XXII Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a w 1985 wyróżnienie za Trio smyczkowe na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1985) na VIII Międzynarodowym Konkursie dla Kompozytorek w Mannheim.

W latach 1981-2013 pracowała w Instytucie Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

aktualizacja: 2006 (iz), 2017 (wa)

kompozycje

Sonata na cztery instrumenty na flet, obój, fagot i fortepian (1972)
Melodie natrętne na orkiestrę symfoniczną (1978)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1979)
Muzyka do filmu dokumentalnego Ostatnia kuźnia kos w Rzeczypospolitej w reż. Jana Petryszyna (1979)
Muzyka do spektaklu Nagi król w reż. Andrzeja Łabińca (1980)
Muzyka do animacji Zaczarowane konie w reż.Ryszarda Lepióry (1983)
Muzyka do animacji Dzień jesieni w reż. Jana Petryszyna (1984)
Trio smyczkowe na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1985)
Sonata na skrzypce solo (1987)
Capriccio per archi e cembalo (1988)
Quartetto per tromboni (1988)
Sonata na dwoje skrzypiec (1989)
Nokturn na orkiestrę smyczkową (1989)
Sinfonietta na orkiestrę * (1990)
Symfonia na orkiestrę (1993)
List za Ocean nr 1 na klarnet i fortepian (1995)
Obrazki polifoniczne na dwoje skrzypiec dla dzieci * (1995)
List za Ocean nr 2 na klarnet i fortepian (1996)
Archi na orkiestrę smyczkową (1997)
Sonatina na cztery ręce na fortepian * (1998)
Concertino na obój i orkiestrę smyczkową (2000)
Sonatina na fortepian (2001)
Temat z wariacjami na skrzypce i fortepian dla dzieci (2001)
Concertino na obój i fortepian (2003)

literatura wybrana

Bauman-Szulakowska Jolanta (red.), Dziadek Magdalena (red.), Turek Krystyna (red.), Utwory i publikacje członków katowickiego oddziału ZKP, Związek Kompozytorów Polskich - Oddział w Katowicach, Katowice 1994
Turek Krystyna (red.), Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznych pracowników Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Cieszyn 2003