kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Wojciech Kałamarz,

ksiądz, dyrygent, kompozytor i pedagog; ur. 24 listopada 1974, Dębica. Jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego w Rzeszowie (1993, dyplom z wyróżnieniem) w klasie klarnetu Jana Cynarskiego. W 1993 wstąpił do Zgromadzenia Misji św. Wincentego a Paulo, gdzie w 2000 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1997-2003 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie: dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Adama Korzeniowskiego oraz muzykę kościelną na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej (2003, dyplom z wynikiem celującym). W zakresie kompozycji kształcił się pod kierunkiem Anny Zawadzkiej-Gołosz i Magdaleny Długosz. Od 2003 przebywał na dwuletnim kursie doktoranckim Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pod kierunkiem Stanisława Dąbka przygotowywał dysertację doktorską na temat twórczości muzycznej księży misjonarzy w XX wieku. W 2007 przeniósł się na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Tu na seminarium z historii najnowszej u ks. Jana Szczepaniaka pisze pracę: Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski.
Jest laureatem wielu nagród uzyskanych na konkursach kompozytorskich: w 2001 otrzymał I nagrodę za Stabat Mater na mezzosopran i kwartet smyczkowy (2001) na IX Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku, w 2003 – I nagrodę za Motet pasyjny na baryton, skrzypce i fortepian (2003) na tym samym konkursie, w 2004 – III nagrodę za Fantazję na klarnet i fortepian (2004) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z okazji XXX-lecia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz II nagrodę za Les plantes na orkiestrę smyczkową (2002-2004) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogrodowa” w Krakowie.
Utwory Wojciecha Kałamarza były wykonywane m.in. na Festiwalu Operowym im. Adama Didura w Sanoku (2001, 2003), Festiwalu „Ave Maria” w Czeladzi (2003), Dniach Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu z okazji 70. rocznicy urodzin kompozytora (2003), XV Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich (2003), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004), Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie (2005, 2006), Międzynarodowym Konkursie Chóralnej Muzyki Religijnej w Preveza w Grecji (2005), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2006), Festiwalu Współczesnej Muzyki Organowej w Eastman School of Music – University of Rochester w Stanach Zjednoczonych (2007), Uroczystości beatyfikacyjne s. Marty Wieckiej we Lwowie (2008).
Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. W ramach Projektu Rej 2005 zrealizował utwór Modlitwa zawierzenia na baryton solo, dwa tria smyczkowe i taśmę.
Wojciech Kałamarz od 2003 jest wykładowcą muzyki kościelnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Jako kapłan pracuje od 2003 w parafii pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie. Od 2007 prowadzi także wykłady w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (historia muzyki baroku i klasycyzmu), od 2008 na międzywydziałowym kierunku Muzyka Kościelna, działającym na mocy umowy pomiędzy Akademią Muzyczną a Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (estetyka, analiza dzieł muzyki religijnej, historia muzyki powszechnej, historia muzyki polskiej).
Od 2005 przewodniczy Podkomisji ds. Twórczości Muzycznej w Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (2005) i Związku Kompozytorów Polskich (2006).

aktualizacja: listopad 2008

Strona internetowa kompozytora: www.wojciechkalamarz.com

Kontakt
e-mail:
wojkadom@wp.pl

kompozycje

Wariacje na fortepian w stylu klasycznym (1999)
Impresja, wariacja na podany temat na fortepian (1999)
Józefowi – kolęda na głos solo, chór mieszany i orkiestrę kameralną w stylu klasycznym do tekstu Janiny Błockiej (2000)
Stabat Mater na mezzosopran i kwartet smyczkowy (2001)
Miniatury na fortepian (2001)
Wspomnienie na organy (2001)
Kyrie na baryton i orkiestrę symfoniczną (2002)
Les plantes na orkiestrę smyczkową (2002-2004)
Inwencja trzygłosowa na klarnet solo (2003)
Bogurodzica na chór mieszany a cappella (2003)
Domine na chór mieszany a cappella (2003)
Fonos na taśmę (2003)
Motet pasyjny na baryton, skrzypce i fortepian (2003)
Fanfara na trąbki, rogi, puzony, werbel i kotły (2003)
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (2004)
Fantazja na klarnet i fortepian (2004)
Scherzo na organy i skrzypce (2004)
Pasja wg św. Mateusza w charakterze skali hebrajskiej na głosy solo i chór mieszany a cappella (2004)
Opowieść o miłosierdziu Bożym na baryton solo, dwa tria smyczkowe i warstwę elektroakustyczną (2005)
Cantate Domino na chór męski a cappella (2005)
Hymnum gloriae na chór mieszany a cappella (2005)
Pasja wg św. Marka na głosy solo i chór mieszany a cappella (2005)
Modlitwa zawierzenia (cz. I i II) na baryton solo, dwa tria smyczkowe i taśmę (2005)
Hymn chwały na chór mieszany i organy (2005)
Pieśni Olczańskie na głos i akompaniament organowy (2005)
Kamyczek z ogródka, miniatura na fortepian (2005)
Oczekiwanie na dwa głosy męskie i organy (2006)
Pasja wg św. Łukasza na głosy solo, chór i organy (2006-2007)
Les pensées d’Olivier na organy i taśmę (2007)
Nadbałtycka piękna ziemia na chór a cappella (2007)
Modlitwa za Ojczyznę do tekstu Piotra Skargi na chór z towarzyszeniem organów (2008)
Hallel na Wielki Czwartek na chór a cappella (2008)
Pieśni imbramowickie, 12 pieśni 1-głosowych a cappella (2008)

literatura wybrana

Fuksa Tomasz Wywiad z ks. Wojciechem Kałamarzem CM, „Wspólnota. Kwartalnik Klerycki” 2007 nr 1 (112), s. 5-14
Sienkiewicz-Woskowicz Małgorzata Ks. Wojciech Kałamarz CM w: XIII Festiwal im. Adama Didura (pod red. Waldemara Szybiaka), Sanok 2003
Sienkiewicz-Woskowicz Małgorzata Trzy pytania do ks. Wojciecha Kałamarza w: Brulion Festiwalowy nr 6, Sanok 2001
Łukaszewski Marcin Wojciech Kałamarz w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk 2007

publikacje

rozprawy

Muzyka drogą do Boga w: Muzyka w służbie liturgii. Studia Pro Musica Sacra, tom II, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005
O znaczeniu pokory w muzyce w: PHILOSOPHIAE & MUSICAE. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 75-lecia Ks. prof. St. Ziemiańskiego SJ, Ignatianum-WAM, Kraków 2006
Śpiewy religijne w liturgii Kościoła w: PHILOSOPHIAE & MUSICAE. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 75-lecia Ks. prof. St. Ziemiańskiego SJ, Ignatianum-WAM, Kraków 2006
W poszukiwaniu pierwotnej melodii – najstarsze śpiewnikowe wersje melodyczne „Gorzkich żali” w: Studia. Pro Musica Sacra (pod red. Roberta Tyrały i Wojciecha Kałamarza), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007
Wariabilność melodycznej warstwy Gorzkich żalów na terenie Archidiecezji Krakowskiej w: Gorzkie żale przybywajcie (pod red. Stanisława Urbańskiego, Janusza Śmigiera), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008
artykuły

Gorzkie żale rozbrzmiewają już od 300 lat, „Z życia Parafii” 2007 nr 3 (59), s. 1-2,
Modlitwa zapisana nutami, „Meteor” 1995 nr 4 (398), s. 57-61,
Muzyka przez duże M i jej chochliki, „Meteor” 1995 nr 2-3, s. 28-31,
O muzyce, „Głos” 2001 nr 5 (14), s. 8,
O pieśniach ku czci Matki Bożej z Lourdes, „Z życia Parafii” 2008 nr 2 (70),
Rozśpiewane Triduum Paschalne, „Z życia Parafii” 2005 nr 5 (25), s. 4-5,
Wychowanie poprzez muzykę, Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2004 nr 24, s. 172-178,
redakcje naukowe

Ks. Hieronim Feicht „Wspomnienia” (opracowanie ks. Wojciech Kałamarz), Kraków 2008
hasła encyklopedyczne

Bresticzker Jerzy w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Kolaska Marceli w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Kostrzewa Krzysztof w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Kuplowski Krzysztof w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Lisiecki Feliks w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Mirowski Marcin w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Mroczek Janusz w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Oberbek Jan w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Suchodolski Krzysztof w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Zając Zbigniew Andrzej w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Zathey Janusz w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Ziemiański Stanisław w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005