Polmic - FB

wykonawcy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jan Bartłomiej Bokszczanin,

organista, pedagog; ur. 4 września 1974, Astrachań (Rosja). Edukację w zakresie gry na organach rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie organów Magdaleny Czajki. W 2000 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Joachima Grubicha. W latach 2002-2003 był stypendystą doktoranckim w University of North Texas (USA) w klasie organów Jesse E. Eschbacha. W roku 2006 uzyskał tytuł doktora sztuki, a w 2013 - doktora habilitowanego sztuki.

Jan Bokszczanin uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich ucząc się u takich pedagogów, jak: prof. Guy Bovet (Szwajcaria), prof. James David Christie (USA), prof. Aleksander Fisejski (Rosja), prof. Bernhard Hass (Niemcy), prof. Zsigmont Szathmary (Węgry) oraz prof. Harald Vogel (Niemcy).

Koncertuje w większości krajów Europy, Azji oraz w USA. Występował z recitalami organowymi w tak prestiżowych miejscach, jak Katedra Notre Dame de Paris, Katedra we Freibergu, Katedra w Brugii, University Chappell w Glasgow, Katedra Katolicka w Moskwie, Meyerson Symphony Hall w Dallas (USA) oraz Katedra Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles, w której 11 listopada 2018 roku wykonał koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jan Bokszczanin nagrał ponad dwadzieścia płyt CD z muzyką organową dla renomowanych wytwórni płytowych.

Jest autorem monografii Geneza i tradycje rosyjskiej muzyki organowej (2001) oraz Główne tendencje rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej (2012). Pod jego redakcją opublikowano również sześć zeszytów z utworami Mariana Sawy (Polihymnia). Opracował także partię fortepianową do arii i duetów z Litanii Józefa Zajdlera, które ukazały się drukiem w tymże wydawnictwie.

Wielu współczesnych kompozytorów pisało dla niego swoje utwory, m.in.: Marian Sawa, Krzesimir Dębski, Adam Sławiński, Paweł Łukaszewski, Miłosz Bembinow, Alicja Gronau-Osińska, Dariusz Przybylski, Weronika Ratusińska, Piotr Tabakiernik, Ignacy Zalewski oraz Piotr Wróbel. Marian Sawa dedykował mu osiem z jedenastu skomponowanych dla niego utworów.

Jan Bokszczanin jest także organizatorem życia muzycznego. Pełni funkcję dyrektora artystycznego: Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej (15 edycji), Praskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej (11 edycji), Lubaczowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej (5 edycji). Był członkiem zarządu Towarzystwa im. Mariana Sawy. Jest prezesem Stowarzyszenia ARS LIBERATA.

Prof. dr hab. Jan Bokszczanin prowadzi klasę organów białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W kadencji 2017–2020 pełnił funkcję prodziekana w tejże Uczelni.

W 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

aktualizacja: 2020 (wa)

dyskografia

Marian Sawa Organ Music III - Acte Préalable AP0081 (2002)
Marian Sawa Organ Music IV - Acte Préalable AP0093 (2002)
20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy 1986-2005 - DUX 0522/0523 (2005)
Marian Sawa Utwory organowe 1 - Musica Sacra Edition 008 (2006)
New Polish music for saxophone & organ - Musica Sacra Edition 016 (2007)
Komeda Inspirations - ARMS Records (2010)
Poulenc Organ Concerto, Saint-Saëns Organ Symphony - ARMS Records (2010)
Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej - UM w Legionowie (2010)
Paweł Łukaszewski Vesperae pro defunctis - Musica Sacra Edition 029 (2011)
La Musique de la Chasse Royale - Acte Préalable AP0218 (2011)

publikacje

książki

Geneza i tradycje rosyjskiej muzyki organowej, Warszawa 2001
Technika cantus prius factus w muzyce organowej (praca doktorska), Łódź 2006