Polmic - FB

wykonawcy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Anna Maria Klechniowska,

kompozytorka, pianistka i pedagog; ur. 15 kwietnia 1888, Borówka na Wołyniu; zm. 26 sierpnia 1973, Warszawa. Do 1905 studiowała w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie: grę na fortepianie w klasie Katarzyny Jaczynowskiej i teorię muzyki u Gustawa Roguskiego, od 1905 do 1906 we Lwowie pod kierunkiem Mieczysława Sołtysa (fortepian i kompozycja) oraz Stanisława Niewiadomskiego (harmonia), a następnie w Konserwatorium w Lipsku u Josepha Pembaura (fortepian) i Stephana Krehla (kompozycja). W latach 1908-11 uczyła się gry na fortepianie w klasie Klary Czop-Umlauf w Instytucie Muzycznym w Krakowie, a w latach 1911-17 u Richarda Heubergera i Franza Schmidta w Musikakademie w Wiedniu.

Po jej ukończeniu napisała swą pierwszą pracę z zakresu pedagogiki fortepianu – Metoda nauczania gry fortepianu i rozpoczęła działalność pedagogiczną. W latach 1918-39 prowadziła w Warszawie własne kursy muzyczne dla początkujących. W tym okresie studiowała też dyrygenturę w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.W 1939 wyjechała do Paryża, gdzie kontynuowała studia w zakresie kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger.

Po wojnie, latach 1945-47 była kierownikiem Działu Muzycznego w Wydziale Kultury i Sztuki w Łodzi oraz profesorem klasy fortepianu w Ludowym Instytucie Muzycznym w Łodzi. W 1947 przeniosła się do Warszawy i poświęciła pracy twórczej oraz społecznej. Objęła funkcję kierownika Sekcji Muzyki dla Dzieci przy Zarządzie Głównym Związku Kompozytorów Polskich, była wizytatorem szkół muzycznych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Anna Maria Klechniowska w 1950 otrzymała Nagrodę Muzyczną Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, a w 1955 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


aktualizacja: 2005 (iz)

kompozycje

Cztery preludia na fortepian solo (1907)
Wawel, poemat symfoniczny (1917)
Elegia na wiolonczelę i fortepian (1924)
Legenda na skrzypce i fortepian (1925)
Wizje żeglarza, tryptyk na fortepian (1925)
Bilitis, balet na głos, chór i orkiestrę (1930)
Marsz krakowski na orkiestrę dętą (1937)
Zaolziańska fantazja na chór chłopięcy i małą orkiestrę symfoniczną (1938)
Juria, balet na głos, chór i orkiestrę (1939)
Uwertura weselna na tematy krakowskie na orkiestrę (1942)
Lunatyczka na głos z fortepianem (1948)
Mała kantata dziecięca (1950)
Uwielbienie matki, kantata dziecięca (1952)
Pory roku, suita symfoniczna (1953)
Morze na głos z fortepianem (1953)
Kantata symfoniczna z „Ody do młodości” (1954)
Uwertura na orkiestrę (1955)
Suita symfoniczna na orkiestrę (1955)
Fantasma, muzyka baletowa (1964)

literatura wybrana

Barbara Smoleńska Ostatnia z kręgu Młodej Polski, „Ruch Muzyczny” 1974 nr 21, s. 16-17
Kowalska-Zając Ewa Klechniowska Anna Maria w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001
Marczyńska Jadwiga Klechniowska Anna Maria w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997