Polmic - FB

indeks osób (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Anna Forma, pianistka; ur. 11 września 1980, Rzeszów. Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie, gdzie pracowała pod kierunkiem Mikołaja Piatikowa. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie studiowała grę na fortepianie w klasie Bronisławy Kawalla i Edwarda Wolanina oraz kameralistykę fortepianową u Maji Nosowskiej.
Uczestniczyła w międzynarodowych kursach mistrzowskich w Krakowie, Zamościu i Białymstoku.
Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną oraz pracuje jako pianista-korepetytor w Zespołach Szkół Muzycznych nr 1 i 2 w Rzeszowie.