Polmic - FB

indeks osób (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Karolina Jaroszewska, wiolonczelistka; ur. 3 marca 1976, Poznań. W wieku 19 lat uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie Stanisława Pokorskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 1995 do 2001 studiowała pod kierunkiem Zary Nelsovej w Julliard School w Nowym Jorku, którą ukończyła z dyplomami Bachelor i Master of Music. Pobierała również lekcje u Jürgena-Friedricha Sellheima, Igora Czilipika, Stanisława Firleja i Mischy Maiskyego oraz uczestniczyła w wielu kursach muzycznych, m.in. Aspen Music Festival and School (1994) i kursie wiolonczelowym im. Gregora Piatigorskiego w Los Angeles (1999). Jest stypendystką L. Rose Foundation, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Fundacji „Dla Talentu” Ewy Czeszejko-Sochackiej, Korpusu Konsularnego i Prezydenta miasta Poznania.
Karierę solową Karolina Jaroszewska rozpoczęła w wieku szesnastu lat koncertem z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jerzego Swobody. Od tego czasu występuje w Europie i Stanach Zjednoczonych (tu zadebiutowała z Savannah Symphony Orchestra). Często gra z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” oraz wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce. W lipcu 2004, wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Wojciecha Michniewskiego, brała udział w prawykonaniu dzieła Krzysztofa Knittla Pamiętnik Powstania Warszawskiego w 60. rocznicę wybuchu Powstania, wykonując partię solową wiolonczeli.
Współpracuje z takimi muzykami, jak Agnieszka Duczmal, Gary Karr, Jerzy Maksymiuk (jest wykonawcą partii solowej w jego utworze Szepty i krzyk marzeń na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, napisanym dla Agnieszki Duczmal), Philip Greenberg, Krystian Zimerman (tournée i nagranie Polish Festival Orchestra), José Maria Florêncio Junior, Krzysztof Meisinger.

Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wydała także płytę kompaktową z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”.
Karolina Jaroszewska od 2005 jest członkiem Orkiestry Filharmonii Narodowej na stanowisku wiolonczeli solo. W sierpniu 2009 brała udział w World Orchestra for Peace, w skład której wchodzą czołowi muzycy najznakomitszych światowych orkiestr.

aktualizacja: grudzień 2009