Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krzysztof Trzaskowski, pianista; ur. 10 maja 1987, Białystok. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku. Obecnie kształci się pod kierunkiem Bronisławy Kawalli.
Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Jeleniej Górze (II nagroda i nagroda na najlepsze wykonanie poloneza w 1999), im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (I nagroda i nagrody specjalne, w tym za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina w 2000), w Narvie w Estonii (III nagroda w 2004), im. Władysława Kędry w Łodzi (I nagroda w 2004). Jest także finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego dla Kandydatów do XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005).
Koncertował w wielu miastach Polski, m.in. w Żelazowej Woli (w ramach „Estrady Młodych”) oraz Estonii i Kanadzie (na zaproszenie Mount Royal College).
Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Kultury.