Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jerzy Dziubiński, organista. W 1984 otrzymał dyplom warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W latach 1984-1987, jako stypendysta Konfederacji Szwajcarskiej, kontynuował studia w mistrzowskiej klasie prof. Lionela Rogga w Konserwatorium Muzycznym w Genewie, uwieńczone Premier Prix de Virtuosité. Tam też pogłębiał swe umiejętności w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej pod kierunkiem prof. Christianne Jaccottet.
Uczestniczył w wielu kursach interpretacji organowej, prowadzonych m.in. przez Marie-Claire Alain, Gastona Litaize’a, Michaela Radulescu, Michaela Schneidera czy Haralda Vogla.
Na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Franciszka Liszta w Budapeszcie otrzymał nagrodę specjalną Towarzystwa Bachowskiego z Lipska za najwybitniejszą interpretację utworów Bacha.
Prowadzi działalność pedagogiczną na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Warszawie. Jest także organistą i kierownikiem muzycznym ewangelicko-augsburskiego Kościoła św. Trójcy w Warszawie. Artysta koncertował we wszystkich ważnych ośrodkach muzycznych w kraju, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie i Filharmonii Krakowskiej, a także uczestniczył w większości krajowych festiwali organowych. Występował również za granicą - w piętnastu krajach europejskich, USA oraz w Ameryce Południowej. W Lipsku, w Kościele św. Tomasza, miał zaszczyt wystąpić z uroczystym recitalem w rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha.
Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych, w tym m.in. pierwszego nagrania Koncertu organowego Mieczysława Surzyńskiego z Polską Orkiestrą Radiową i V Koncertu organowego Mariana Sawy z zespołem Camerata Vistula, muzyka polska bowiem zajmuje szczególne miejsce w repertuarze artysty.
Występuje w duecie z żoną Emilią Dziubińską, wykonując repertuar na cztery ręce lub dwoje organów. Koncertował też jako solista z tak renomowanymi polskimi orkiestrami, jak Sinfonia Varsovia czy Concerto Avenna.