Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Wojciech Waleczek,
pianista; ur. 1980, Pyskowice. W 2003 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo. Naukę kontynuował podczas studiów podyplomowych w Vancouver Academy of Music w Kanadzie pod kierunkiem prof. Lee Kum-Sing'a. Podczas kursów mistrzowskich pracował z profesorami: Andrzejem Jasińskim, Andree Laplant`em, Aleksiejem Orłowieckim, Jean'em Micault i Wiktorem Mierżanowem. W latach 2014 i 2017 otrzymał stopnie doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Jest laureatem wielu nagród, m.in. w 1996 roku otrzymał III nagrodę, nagrodę im. Artura Rubinsteina, ufundowaną przez Anielę Rubinstein oraz nagrodę specjalną Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku na II Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów "Artur Rubinstein in memoriam" w Bydgoszczy, w 1997 roku - I nagrodę oraz nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu na IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu, w 2000 roku - III nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta "Premio Mario Zanfi" w Parmie, w 2002 roku II nagrodę na Festiwalu Młodych Pianistów w Gdańsku, a w roku 2005 - III nagrodę na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Seilera w Palermo i III nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu.
Był stypendystą wielu fundacji i instytucji krajowych oraz zagranicznych, otrzymywał również nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz wielokrotnie stypendia Ministra Kultury. W roku 2004 otrzymał Kay Meek Scholarship przyznawane w wyniku konkursu dla najlepszego studenta Vancouver Academy of Music. Ponadto jest laureatem nagród prezydentów Katowic i Gliwic oraz Nagrody Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego.
Od dwudziestu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową wykonując recitale fortepianowe, koncerty symfoniczne i kameralne w 21 krajach Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Kazachstanie, Jordanii, Palestynie, Algierii, Turcji, Iranie, Iraku, Tunezji, Kanadzie, Japonii, Argentynie oraz w USA.
Jako solista występował z orkiestrami filharmonii: Kaliskiej, Koszalińskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Pomorskiej, Rzeszowskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Zabrzańskiej, oraz z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Capellą Bydgostiensis, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie, Polską Orkiestrą „Sinfonia Iuventus", Elbląską Orkiestrą Kameralną, Karlowarską Orkiestrą Symfoniczną, Narodową Orkiestrą Kameralną Mołdawii, Ammańską Orkiestrą Symfoniczną, Kaposvárską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Brzeskiego Akademickiego Teatru Dramatu.
Współpracował z wieloma dyrygentami, m.in: M. J. Błaszczykiem, Ł. Borowiczem, K. Bumannem, G. Chmurą, S. Chrzanowskim, M. Diadiurą, M. Dworzyńskim, M. Gawrońskim, Cz. Grabowskim, Chang Joon-Gun`em, I. Hobsonem, G. Kerenyi. J. Koskiem, M. Lebelem, M. Nesterowiczem, M. Metelską, D. Pavilionisem, O. Palymskim, M. Sugarem, P. Venerim, T. Wojciechowskim, M. Pijarowskim, W. Rajskim, Z. Rychertem, J. Rogalą, M. U. Sidiq`em, R. Silvą, A. Sosnowskim, J. Salwarowskim, M. Smolijem, M. Wolniewskim, J. M. Zarzyckim, M. Żółtowskim.
W 2014 roku wytwórnia NAXOS wydała jego album kameralny nagrany wspólnie ze skrzypkiem Voytkiem Proniewiczem z utworami Franza Liszta na skrzypce i fortepian, natomiast w 2017 roku nakładem wiedeńskiej wytwórni Capriccio ukazał się krążek artysty, zawierający transkrypcje Franza Liszta według Niccolo Paganiniego.
Oprócz aktywności koncertowej artysta zajmuje się też działalnością naukowo-dydaktyczną (pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego) oraz organizacyjną, jako wiceprezes Stowarzyszenia SIGNUM w Gliwicach do spraw promocji muzyki klasycznej.

aktualizacja: 2018 (wa)

Strona internetowa artysty: www.waleczek.com