Polmic - FB

muzykolodzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Agnieszka Maria Grzesik, muzykolog, etnomuzykolog, pedagog, choreograf, organizator życia muzycznego; ur. 27 marca 1979, Warszawa. W latach 1999-2004 odbyła studia magisterskie na specjalności Muzykologia Teoretyczna i Stosowana na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego, które ukończyła pracą magisterską Pieśni polskiego Spiszu, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Dadak-Kozickiej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą muzyki ludowej Podlasia. Od 2004 roku współpracuje ze Studium Zoltána Kodály’a działającym na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wygłaszając wykłady m.in. na XI Polsko - Węgierskim Seminarium Kodalyowskim w Elblągu Tańce i metody praktyki wykonawczej.
Od 2005 roku współpracuje z Instytutem Sztuki PAN, opracowując transkrypcje muzyczne do tomu Podlasie z serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa.
Od 2006 roku jest członkiem Koła Młodych przy Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie.
Od 2003 roku pracuje jako instruktor artystyczny w Klubie „Ikar” - filii Domu Kultury „Włochy” w Warszawie, tworząc choreografię do widowisk muzycznych dla dzieci i młodzieży, zdobywając liczne nagrody na przeglądach i konkursach. m.in. I miejsce na Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych w Radlinie w 2005 roku. Prowadzi zespół tańca ludowego i współczesnego.
Ponadto od 2005 roku pracuje jako nauczyciel muzyki i gry na fortepianie w Szkole Podstawowej nr 318 w Warszawie. Współpracuje także z domami kultury, szkołami, przedszkolami prowadząc działalność dydaktyczno - wychowawczą.