Polmic - FB

indeks osób (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tadeusz Andrzej Zieliński, muzykolog, krytyk muzyczny, kompozytor; ur. 22 maja 1931, Warszawa; zm. 25 lutego 2012, tamże. Urodził się w rodzinie znanych muzyków. Dziadek Bolesław Domaniewski - pianista, pedagog i kompozytor - pełnil funkcję dyrektora w przedwojennej Wyższej Szkole im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego matka Zofia była również pianistką, ojciec – skrzypek z zamiłowania - był wojskowym w stopniu oficera. Powiązania genealogiczne prowadzą nawet do rodziny Mikulich (prababka Tadeusza była prawnuczką Karola, ucznia Chopina) i samego Chopina przez rodzinę Czachowskich i Mikulich (P. Mysłakowski, Wśród krewnych i powinowatych Chopina, „Ruch Muzyczny” 2012 nr 2; T. A. Zieliński, „Ruch Muzyczny” 2012 nr 5).

W 1957 roku ukończył studia muzykologiczne pod kierunkiem Zofii Lissy w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie praktyczne umiejętności w zakresie harmonii i kontrapunktu doskonalił prywatnie u Piotra Rytla. Gruntowne opanowanie języka warsztatu kompozytorskiego stanowi mocną stronę jego muzycznego pisarstwa.

Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku w redakcji muzyki poważnej Polskiego Radia najpierw w trzecim, potem w drugim programie. Do 1981 roku prezentował cykle audycji o polskiej i europejskiej muzyce XX wieku. Audycje te stanowią kompendium wiedzy o stylach, kierunkach muzyki ubiegłego wieku, najwybitniejszych twórcach. W latach 1960–1991 był redaktorem i autorem dwutygodnika „Ruch Muzyczny”. Swoje liczne artykuły publikował w czasopismach polskich i zagranicznych, w niemieckim „Melos”, szwedzkim „Nutida Musik”, w „Nuova Revista Musicale Italiana”, w „Musica America”.

Jego publikacje muzykologiczne, artykuły i monografie, poświęcone są życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz muzyce współczesnej, w tym twórczości polskich kompozytorów. Dowodem uznania dla jego prac są przekłady na języki obce i nagrody: medal węgierski za monografię o Beli Bartóku, medal ministra kultury za książkę o Karolu Szymanowskim. Monografia o Chopinie, będąca jednym z najobszerniejszych opracowań tego typu w literaturze chopinowskiej 2. polowy XX wieku, otrzymała w 1996 roku francuską nagrodę wydawców „Prix des Muses”.

Tadeusz Andrzej Zieliński przez całe lata towarzyszył plejadzie polskich kompozytorów w ich drodze twórczej, komentował utwory Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panufnika, Grażyny Bacewicz, Kazimierza Serockiego, Tadeusza Bairda, Włodzimierza Kotońskiego, Andrzeja Dobrowolskiego, pisał o muzyce Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Marka Stachowskiego, Krzysztofa Meyera, Romana Maciejewskiego, Juliusza Łuciuka, Marty Ptaszyńskiej i innych.

Obok muzyki drugą pasją Tadeusza Andrzeja Zielińskiego była filozofia. Pod pseudonimem Antoni Domaniewski opublikowane zostały jego książki: Byt i względność (Warszawa 2002), Homo domini. Mały traktat etyczny (Warszawa 2008) i Osiem zagadek świata (Warszawa 2014).

Tadeusz A. Zieliński „za wybitny dorobek muzykologiczny i krytyczny w zakresie muzyki współczesnej” otrzymał w 2002 roku nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, a w roku 2006 – doroczną nagrodę „w dziedzinie muzyki” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

aktualizacja: 2019 (wa)

twórczość

Zieliński i Strawiński, 1965 rokTadeusz A. Zieliński był muzykologiem o wybitnym dorobku, cenionym zarówno w kraju, jak i za granicą, świetnym znawcą muzyki XX wieku, przede wszystkim polskiej, ale też światowej. Wyjątek stanowią prace Ostatnie symfonie Czajkowskiego z 1955 roku oraz wydana w 1993 roku znakomita praca Chopin – życie i droga twórcza, przetłumaczona na francuski w 1995 roku i na niemiecki w 1999; Chopin... nagrodzony został w 1996 roku w Paryżu prestiżową nagrodą „Le Prix des Muses” Stowarzyszenia Krytyków Le Salon du Livre i MUSICO-RA.

Książki Tadeusza Zielińskiego o muzyce współczesnej cechuje połączenie dogłębnej znajomości omawianych dzieł (utrzymanych w bardzo zróżnicowanej stylistyce) z rozległą wiedzą o kulturze i historii najnowszej, wiedzą pozwalającą na błyskotliwe i przekonujące interpretacje drogi twórczej omawianych kompozytorów. Widać to zarówno w pracach bardziej specjalistycznych, jak np. Koncerty Prokofiewa (1959), Style, kierunki i twórcy XX wieku (1972), Spotkania z muzyką współczesną (1975) czy Problemy harmoniki nowoczesnej (1983) – te trzy ostatnie książki funkcjonują jako podręczniki akademickie, jak i w znakomitych pracach biograficznych, takich jak Bartók (1969, przekład niemiecki 1973, drugie wydanie w Szwajcarii w 1989), O twórczości Kazimierza Serockiego (1985), a zwłaszcza w wyjatkowo cennej książce Szymanowski. Liryka i ekstaza (1997) i poświęconej najpopularniuejszmu polskiemu kompozytorowi książce Dramat instrumentalny Pendereckiego.

Prace Tadeusza Zielińskiego, wydawane starannie przez renomowane Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, cechuje połączenie najwyższych kompetencji naukowych (analiza, dokumentacja) z polotem interpretacyjnym, barwnym stylem i pięknym językiem. Rzadkie połączenie talentu popularyzatorskiego z dogłębnością podejścia i świetnym warsztatem naukowym decyduje, że jego prace są popularne nie tylko w Polsce, ale i w świecie, dzięki tłumaczeniom na języki obce. Większość tych prac należy do kanonu podstawowych lektur muzykologicznych, a niektóre są głównym źródłem wiedzy w świecie o twórczości polskich kompozytorów XX wieku.

literatura wybrana

Kofin Ewa Czy harmonika może być naturalna? (Pod wpływem lektury książki Tadeusza A. Zielińskiego), "Ruch Muzyczny" 1985 nr 5
Mechanisz Janusz Prawykonanie pieśni Tadeusza Zielińskiego, "Ruch Muzyczny" 2003 nr 14
Meyer Krzysztof Książka o stylach, kierunkach i twórcach muzyki XX wieku, "Ruch Muzyczny" 1981 nr 5
Piotrowska Maria Harmonika według Zielińskiego, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 5
Szczepańska-Lange Elżbieta Monografia subiektywna: Karol Szymanowski w ujęciu Tadeusza A. Zielińskiego, "Ruch Muzyczny" 1998 nr 16

publikacje

książki

Dramat instrumentalny Pendereckiego, PWM, Kraków 2003
Homo homini. Mały traktat etyczny (pod pseudonimem Antoni Domaniewski), Prószyński i S-ka, Warszawa 2008
Tadeusz Baird, PWM, Kraków 1966
Witold Lutosławski. Przewodnik po arcydziełach [wspólnie z Barbarą Smoleńską-Zielińską], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
Bartók, PWM, Kraków 1969 (tłum. niem. Zurych 1973, Monachium 1989)
Byt i względność (pod pseudonimem Antoni Domaniewski), Neriton, Warszawa 2002
Chopin - życie i droga twórcza, PWM, Kraków 1993 (tłum. franc. Paryż 1995)
Koncerty Prokofiewa, PWM, Kraków 1959
O twórczości Kazimierza Serockiego, PWM, Kraków 1995
Ostatnie symfonie Czajkowskiego, PWM, Kraków 1955
Problemy harmoniki nowoczesnej, PWM, Kraków 1985
Spotkania z muzyką współczesną, PWM, Kraków 1983
Style, kierunki i twórcy muzyki XX w., COMUK, Warszawa 1972
Szymanowski Liryka i ekstaza, PWM, Kraków 1997
rozprawy

Podstawową jednostką muzyki jest utwór Z Tadeuszem A. Zielińskim rozmawia Mieczysław Kominek, "Ruch Muzyczny" 2006 nr 17, s.8-12
artykuły

"Kody" Bogusława Schäffera, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 21
"Magnificat" Krzysztofa Pendereckiego, "Ruch Muzyczny" 1975 nr 7
"Mi-parti" Witolda Lutosławskiego, "Ruch Muzyczny" 1977 nr 19
"Paryska Jesień" i SIMC, "Ruch Muzyczny" 1976 nr 2
"Pożądanie", "Ruch Muzyczny" 1989 nr 3
"Sinfonia di sfere"  Andrzeja Panufnika, "Ruch Muzyczny" 1984 nr 20
A Question of Style, "Musical America" March 1964
Alarm odwołuję, "Ruch Muzyczny" 1987 nr 12
Andrzej Markowski o koncertach w Niemczech, "Ruch Muzyczny" 1962 nr 11
Antologia Ekspresjonizmu, "Ruch Muzyczny" 1964 nr 20
Autumn and the Avant-garde, "Musical America" December 1962
Bolesław Szabelski (1896-1979), "Wychowanie Muzyczne w Szkole" 1980 nr 1
Bronię pluralizmu, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 7
Carl Orff (1895-1982), "Wychowanie Muzyczne w Szkole" 1982 nr 5
Casus Penderecki, "Ruch Muzyczny" 1998 nr 19
Chopin's Musical Friendships in Paris, "Polish Music/Polnische Musik" 1992 nr 3-4
Chopinowska "Modlitwa Polaków", "Ruch Muzyczny" 1992 nr 4
Czas choroby. Uwagi o kondycji muzyki współczesnej, "Ruch Muzyczny" 1997 nr 14-17
Czy Chopin mógł grać w Poznaniu?, "Ruch Muzyczny" 1995 nr 5
Czy kicz musi zamordować sztukę, "Wychowanie Muzyczne w Szkole" 1993 nr 5
Czy ostatni nokturn Chopina?, "Ruch Muzyczny" 1992 nr 8
Debatten som kom av sig, "Stockholms-Tidningen" 28 Juli 1962
Die modalen Strukturen im Werk Bartóks, Editions Peters, "Jahrbuch der Musik - bibliothek Peters" 1981/82
Dni muzyki NRD, "Ruch Muzyczny" 1984 nr 9
Dobre imię Chopina, "Ruch Muzyczny" 1992 nr 11
Dziesięć najciekawszych pozycji Festiwalu, "Ruch Muzyczny" 1975 nr 24
Einstein i muzyka, "Ruch Muzyczny" 1967 nr 15
Ekspresjonizm Schönberga i Weberna, "Ruch Muzyczny" 1970 nr 18
Espressioni per soprano ed orchestra A.Blocha, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 5
Festiwal bydgoski - lokalny czy światowy?, "Ruch Muzyczny" 1975 nr 22
Festiwal w Metzu i "Pianophonie" Serockiego, "Ruch Muzyczny" 1979 nr 3
Festiwal łódzkich kompozytorów, "Ruch Muzyczny" 1963 nr 8
Festiwalowe prawykonania, "Ruch Muzyczny" 1973 nr 23
Gdy minął czas wielkiej awangardy, "Ruch Muzyczny" 1981 nr 21
Genealogia nowej muzyki, "Ruch Muzyczny" 1963 nr 20
Geniusze i modele, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 12
Holland Festival 1971, "Ruch Muzyczny" 1971 nr 17
Ilu nauczycieli miał Chopin?, "Ruch Muzyczny" 1992 nr 6
IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, "Ruch Muzyczny" 1972 nr 8
Jak miał wyglądać III Koncert Chopina, "Ruch Muzyczny" 1994 nr 25
Jesienne konfrontacje, "Ruch Muzyczny" 1969 nr 23
Jesienne rodzynki, "Ruch Muzyczny" 1981 nr 23
Karol Szymanowski w: Polen in Wort und Bild, Wien 1964
Kazimierz Serocki (3.III.1922 - 9.I.1981), "Wychowanie Muzyczne w Szkole" 1981 nr 2
Klasyk polskiej muzyki współczesnej, "Ruch Muzyczny" 1997 nr 13
Kogda proszło wremia "bolszogo awangarda", "Muzyka" 1983 nr 4, Moskwa
Kompozytor naprawdę europejski, "Ruch Muzyczny" 1962 nr 6
Korzyść z dystansu (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 1
Krajobraz dźwiękowy, "Ruch Muzyczny" 1975 nr 5
Krytyk i nowa muzyka, "Współczesność" 2.06.-4.07.1967
Kwartety Krzysztofa Meyera, "Ruch Muzyczny" 1976 nr 15
Lekcja ze Sztokholmu. List ze Szwecji, "Ruch Muzyczny" 1962 nr 17
Linie i kierunki, "Ruch Muzyczny" 1960 nr 9
Listy do Redakcji, "Ruch Muzyczny" 2001 nr 12
Manowce i pułapki wpływologii, "Ruch Muzyczny" 1987 nr 22
Mazurki Romana Maciejewskiego, "Ruch Muzyczny" 2007 nr 25
Messiaen - twórca niezależny, "Ruch Muzyczny" 1983 nr 26
Międzyzdroje po raz ósmy, "Ruch Muzyczny" 1973 nr 17
Miroslav Kabeláč. W pierwszą rocznicę śmierci, "Ruch Muzyczny" 1980 nr 19
Muzyka "atrakcyjna" (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 6
Muzyka chóralna w Międzyzdrojach, "Ruch Muzyczny" 1972 nr 17
Muzyka współczesna w Lotaryngii, "Ruch Muzyczny" 1980 nr 3
Muzyka zmaterializowana (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 4
Najciekawsze moim zdaniem..., "Ruch Muzyczny" 1979 nr 23
Neue Klangästhetik, "Melos" Juli/August 1966
New Works by Andrzej Dobrowolski, "Polish Music/Polnische Musik" 1985 nr 3-4
Nie wszystko jest muzyką, "Ruch Muzyczny" 1994 nr 14
Nieporozumienie z tonalnością, "Ruch Muzyczny" 1980 nr 4
Nove, sed non nova. Jeszcze o krytyce muzycznej, "Forum Musicum" 1966 nr 7
Nowe utwory Krzysztofa Pendereckiego, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 12
Nutida musik i Polen, "Musik-kultur" 1965 nr 2
O "Koncercie" Tadeusza Bairda, "Przedpole" lipiec 1954
O magiach i rodzimej ignorancji (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 7
O metodach krytykowania nowej muzyki, "Ruch Muzyczny" 1962 nr 20
O muzyce bez kompleksów, "Ruch Muzyczny" 1960 nr 1
O muzyce polskiej na Festiwalu, "Ruch Muzyczny" 1974 nr 23
O pogardzie i nowoczesnym słuchaczu, "Ruch Muzyczny" 1959 nr 12
O politycznym lustrowaniu muzyki, "Ruch Muzyczny" 2006 nr 6
O polskiej muzyce na festiwalu dobrze i źle, "Ruch Muzyczny" 1962 nr 22
Opowieść zimowa Marty Ptaszyńskiej, "Ruch Muzyczny" 1986 nr 10
Osobowość Strawińskiego, "Ruch Muzyczny" 1982 nr 15
Passacaglia i Muzyka nr 6 Andrzeja Dobrowolskiego, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 15
Penderecki - kompozytor niezależny, "Tygodnik Powszechny" 30.11.2003, nr 48
Piękno nadal aktualne, "Ruch Muzyczny" 1960 nr 15
Pieśń chóralna nad Bałtykiem, "Ruch Muzyczny" 1979 nr 18
Pieśń powstańcza w Fantazji f-moll Chopina, "Ruch Muzyczny" 1993 nr 17
Podstawowe zagadnienia harmoniki mazurków Szymanowskiego, "Muzyka" 1956 nr 3
Poezja brzmień i nastrojów, "Studio" 1994 nr 6 (14)
Poznańskie spojrzenia na muzykę współczesną, "Ruch Muzyczny" 1979 nr 11
Praska Wiosna 1972, "Ruch Muzyczny" 1972 nr 16
Praski festiwal SIMC bez rewelacji, "Ruch Muzyczny" 1967 nr 23
Problemy harmoniki renesansu, PWM, "Forum Musicum" 1969 nr 5
Proces przeciwko miastu, "Ruch Muzyczny" 1962 nr 13
Prowansalskie wieczory muzyczne, "Ruch Muzyczny" 1973 nr 20
Przeciw publicystom (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 14
Robione na styl (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 13
Romantyzm Pendereckiego, "Ruch Muzyczny" 2003 nr 24
Różne odcienie geniuszu, "Studio" 1995 nr 5 (23)
Sergiusz Prokofiew. Piewca radości życia i pokoju, "Głos Robotniczy" 28 marca 1953 (nr 76)
Sonety Bolesława Szabelskiego, "Ruch Muzyczny" 1960 nr 21
Szkic symfoniczny Juliusza Łuciuka, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 11
Szymanowski - próba pełniejszego spojrzenia czyli dlaczego nie zgadzam się z Krzysztofem Meyerem, "Ruch Muzyczny" 1983 nr 21
Szymanowski's Mazurkas, "Polish Music/Polnische Musik" 1982 nr 3-4
Tadeusz Baird - kommentarer till nya verk, "Nutida Musik" 1965/66 nr 1-2
Tadeusz Bairds Erotica, "Nutida Musik" 1962/63 nr 4
Technika operowania instrumentami smyczkowymi w utworach Krzysztofa Pendereckiego, "Muzyka" 1968 nr 1
The Latest Styles, "Musical America" January 1964
The Many Shades of Genius, "Polonaise" Winter-Spring 1998
To, co najcenniejsze, "Ruch Muzyczny" 1985 nr 6
Trzeba jeździć na "Poznańską Wiosnę", "Ruch Muzyczny" 1989 nr 11
Trzy oblicza Karola Szymanowskiego, "Wychowanie Muzyczne w Szkole" 1988 nr 1-2
V Symfonia Meyera, "Ruch Muzyczny" 1983 nr 18
Walor szlachetnego rzemiosła, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 8
Wehikuł czasu (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 10
Wiara w autorytety czy zdrowy rozsądek?, "Ruch Muzyczny" 1994 nr 11
Wielka szansa (cykl "Refleksje"), "Ruch Muzyczny" 1961 nr 9
Witold Lutoslawskis Konsert för orkester, "Nutida Musik" 1962/63 nr 4
Witold Lutosławski's "Chain I", "Polish Music/Polnische Musik" 1985 nr 1-2
Witold Lutosławski, "Polish Music/Polnische Musik" 1983 nr 3-4
WJ'78, "Ruch Muzyczny" 1978 nr 24
Wokół Festiwalu w Międzyzdrojach, ":Ruch Muzyczny" 1980 nr 17
Wokół problematyki ekspresji, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 3
Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, "Ruch Muzyczny" 1965 nr 1
Współczesny kompozytor a tradycja. Rozmowa z Krzysztofem Pendereckim, "Ruch Muzyczny" 1963 nr 12
XIII Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej w Poznaniu, "Ruch Muzyczny" 1973 nr 11
XXXV Festiwal SIMC w Wiedniu, "Ruch Muzyczny" 1961 nr 15-16
Z listów Bartóka, "Ruch Muzyczny" 1965 nr 18
Zagadka Nokturnu e-moll, "Ruch Muzyczny" 1998 nr 3
Żiwoje tworczestwo ili tainstwo "eksperimenta", "Sowietskaja Muzika" 1965 nr 8
"Przestrzenie snu" Witolda Lutosławskiego, "Ruch Muzyczny" 1978 nr 12
hasła encyklopedyczne

Harmony and Counterpoint w: Dictionary of Contemporary Music (ed. John Vinton), E.P.Dutton, New York 1974-
Krzysztof Penderecki w: Dictionary of Contemporary Music (ed. John Vinton), E.P.Dutton, New York 1974-
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Encyklopedia Muzyczna PWM. Mówią: Michał Bristiger, Ludwik Erhardt, Roman Jasiński, Władysław Kopaliński, Władysław Malinowski, Bohdan Pociej, Tadeusz A. Zieliński, "Ruch Muzyczny" 1981 nr 1
Frapująca opowieść o Panufniku, "Ruch Muzyczny" 2002 nr 16/17
Schäffer i Rudziński o muzyce współczesnej. Z książek Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, "Współczesność" 1965 nr 9
Steven Stucky: "Lutosławski and His Music", Cambridge 1981, "Muzyka" 1985 nr 1
Zofia Helman: "Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku", Kraków 1985, "Muzyka" 1994 nr 4