Polmic - FB

muzykolodzy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Stanisław Dybowski,

muzykolog, dziennikarz, publicysta, krytyk muzyczny; ur. 8 maja 1946, Warszawa; zm. 25 marca 2019, Warszawa. W latach 1968-72 studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1978 uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. Pianistyka Franciszka Liszta.

Od 1972 pracował w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina, a w latach 1978-1993 - w Przedsiębiorstwie Nagrań Wideo-Fonicznych „Wifon”.
Od 1970 ukazało się około 1000 recenzji koncertów, płyt i innych zjawisk muzycznych jego autorstwa w dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach, m. in. „Słowie Powszechnym”, „Ruchu Muzycznym”, „Kierunkach”, „Studiu”, "Naszym Dzienniku”, „Naszym Głosie”, „Muzyce21”. Od 1971 roku pisał omówienia do programów koncertów odbywających się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Był autorem wielu audycji nadawanych przez Polskie Radio (Program II, „BIS”, Program I), m.in. cykli „Antologia sonaty fortepianowej”, „Wielcy wykonawcy”, „Rachmaninow”, „Grają uczniowie Liszta”, „Wykonawcy polscy”, audycji incydentalnych, recenzji koncertów itp. (ok. 1000 audycji od 1970 roku).

Był członkiem – założycielem Towarzystwa im. Ferenca Liszta we Wrocławiu i członkiem Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

twórczość

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na historii muzyki. Zajmował się również fonografią w aspekcie historycznym i praktycznym oraz historią wykonawstwa muzycznego.

publikacje

książki

Słownik pianistów polskich, Selene, Warszawa 2003
Aleksander Michałowski. Rzecz o wielkim chopiniście i muzycznej Warszawie jego czasów, Selene, Warszawa 2005
Biografie – Raul Koczalski, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2001
Franciszek Liszt, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986
Laureaci konkursów chopinowskich, Selene, Warszawa 2005
rozprawy

Pianiści polscy na estradzie Filharmonii Warszawskiej, w: Filharmonia w Warszawie w stulecie jej istnienia. Studia i materiały (pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz), Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 2001
Spadkobiercy sztuki wykonawczej Chopina, w: Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych. Księga Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Warszawa 24-28 lutego 1999 (pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz i in.), Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 1999
Twórczość fortepianowa Stanisława Moniuszki, w: W kręgu muzyki Stanisława Moniuszki (pod red. Tomasza Baranowskiego), Białostockie Towarzystwo im. St. Moniuszki, Białystok 2004
Z dziejów pianistyki poznańskiej, w: W muzycznym Poznaniu. Tradycje i współczesność (pod red. Teresy Brodniewicz, Hanny Kostrzewskiej, Janiny Tatarskiej), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań 2004