muzykolodzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Danuta Gwizdalanka,

autorka książek o muzyce, ur. 22 czerwca 1955, Poznań. Edukację formalną zakończyła dyplomem magisterskim z anglistyki (1981) oraz doktoratem z muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1990 - Brzmieniowe aspekty kwartetów smyczkowych Beethovena, Poznań 1991). Dopełniła ją kontaktem z rzeczywistością pracując w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1981-91).
O ile w UAM wymagano od niej mówienia i pisania „do rzeczy”, to ucząc i publikując musiała nauczyć się pisać i mówić „do ludzi”. Efektem tych wysiłków stało się parę książek: o samej muzyce - Przewodnik po muzyce kameralnej (Kraków 1996), o muzyce w najbardziej newralgicznych punktach życia społecznego - Muzyka i polityka (Kraków 1999), Muzyka i płeć (Kraków 2001). Chcąc ulżyć doli uczniów i studentów zestawiła Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych (Poznań 1995; Kraków 1999). Napisała podręcznik do wychowania muzycznego w liceach nie podejrzewając, że już pięć lat później przedmiot ów zostanie zlikwidowany, a książka przetrwa jedynie w tłumaczeniu na litewski (Muzyka; Warszawa 1997, 1999; Kowno 1999). Wspólnie z Krzysztofem Meyerem przygotowała antologię wypowiedzi Witolda Lutosławskiego (Postscriptum, Warszawa 1999) oraz monografię życia i twórczości Lutosławskiego - tom I: Droga do dojrzałości (Kraków 2003) i tom II: Droga do mistrzostwa (Kraków 2004).
Opublikowała około stu artykułów: od akademickich analiz po przyczynki biograficzne, od haseł encyklopedycznych po teksty popularyzatorskie. Od czasu do czasu uprawia „seriale historyczno-muzyczne”, czego efektem był: cykl 24 felietonów o muzyce XX wieku w „Ruchu Muzycznym” (2000), tuzin szkiców o „złotym wieku muzyki kameralnej” w „Muzyce21" (2002-2003), a Rocznicowym dodekalogosem przez cały rok 2003 przypominała postać Witolda Lutosławskiego czytelnikom „Ruchu Muzycznego”.
Obecnie pracuje przede wszystkim nad serią podręczników do historii muzyki dla liceów muzycznych, wydawanych przez PWM.

Danuta Gwizdalanka - o sobie
aktualizacja: kwiecień 2017

publikacje

książki

Witold Lutosławski. Droga do dojrzałości [razem z Krzysztofem Meyerem], PWM, Kraków 2003
Witold Lutosławski. Droga do mistrzostwa [razem z Krzysztofem Meyerem], PWM, Kraków 2004
Brzmienie kwartetów smyczkowych Ludwika van Beethovena, Nakom, Poznań 1991
Der Passagier: Der Komponist Mieczysław Weinberg im Mahlstrom des zwanzigsten Jahrhunderts Polnische Profile - Band 9, Harrasowitz, Wiesbaden  2020
Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik, Harrassowitz, Wiesbaden  2017
Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, cz. 1, PWM, Kraków 2005
Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, cz. 2, PWM, Kraków 2006
Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, cz. 3, PWM, Kraków 2009
Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych, cz. 4 - Przemiany kultury muzycznej XX wieku, PWM, Kraków 2011
Lutosławski Seria: Małe monografie, PWM , Kraków 2021
Mieczysław Wajnberg. Kompozytor z trzech światów, Poznań 2013
Mozart Seria: Małe monografie, PWM, Kraków 2022
Muzyka i polityka, PWM, Kraków 1999
Muzyka i płeć, PWM, Kraków 2001
Muzyka. Podręcznik dla szkół średnich (tłum. litewskie), Sviesa, Kowno 1999
Muzyka. Podręcznik dla szkół średnich, WSiP, Warszawa 1997
One Hundred Years of Polish Music History Project: A Hundred for Hundred Musical Decades of Freedom, PWM, Kraków 2019
Przewodnik po muzyce kameralnej, PWM, Kraków 1996
Sto lat z dziejów polskiej muzyki Projekt: 100 na 100. Muzyczne Dekady Wolności, PWM , Kraków 2019
Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych, Ars Nova, Poznań 1995; PWM, Kraków 1999
Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim, PWM, Kraków 2021
Witold Lutosławski. Postscriptum [razem z Krzysztofem Meyerem - tłum. włoskie], De Ferrari, Genua 2004
Witold Lutosławski. Postscriptum [razem z Krzysztofem Meyerem], Zeszyty Literackie, Warszawa 1999
Witold Lutosławski. Wege zur Meisterschaft [razem z Krzysztofem Meyerem], Pfau, Saarbrücken 2014
Złoty wiek muzyki kameralnej. Postacie, obyczaje i epizody z życia muzycznego XVIII i XIX wieku (lata 1750-1850), Wydawnictwo PTPN, Poznań 2016
rozprawy

Forma w opiniach i muzyce Witolda Lutosławskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej” nr 10, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1998
Frauen in der polnischen Musikgeschichte, Jahrbuch Musik und Gender, Band 2, Hildesheim 2009, s. 39-50
From “1+3” to “1+1+1+1” or merely to “4” (Some Remarks concerning the Texture in String Quartet) w: Contexts of Musicology, Vol. 2, Poznań 1998
Henryk Wieniawski – „a chamber musician extraordinaire” w: Henryk Wieniawski. Composer and virtuoso in the musical culture of the XIX and XX centuries (pod red. Macieja Jabłońskiego, Danuty Jasińskiej), Rhytmos, Poznań 2001
Idiom kwartetowy w twórczości Josepha Haydna, „Muzyka” XXX (1985) nr 2, s. 3-28
Indywidualny system - problemy postawy kompozytorskiej w XX wieku w: Język - System - Styl – Forma. Materiały sesji naukowej, cz. I, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995
Indywidualny system - problemy postawy kompozytorskiej w XX wieku, „Zeszyty Naukowe” nr 8, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1995
Inspiracja w muzyce kameralnej XX wieku w: Inspiracje w muzyce XX wieku. Materiały Konferencji Muzykologicznej 1-3 X 1993, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1993
Is there a problem? Women Composers and Musicologists in Poland w: Frau Musica (nova). Komponieren heute – composing today (hrsg. von Martina Homma), Studio, Sinzig 2000
Język o języku, czyli Lutosławski i inni kompozytorzy o własnej muzyce (ku przestrodze młodych teoretyków), „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej” nr 10, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1998
„Kaziuki”: echo jarmarku czy dokument czasów ? w: Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła (pod red. Teresy Brodniewicz, Janusza Kempińskiego, Janiny Tatarskiej), Ars Nova,, Poznań 1998
Kiedy muzyka staje się tłem. Hałas, Lutosławski i cisza, „Monochord“, vol. VIII-IX [1995], s. 49-62
Koncerty brandenburskie a ideały kolorystyczne w sztuce baroku, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej” nr 3, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1993
Krzysztof Penderecki: Passio e mors Domini... w: Große Chorwerke. Werkanalyse in Beispielen (hrsg. von Siegmund Helms, Reinhard Schneider), Bosse, Kassel 1994
Kwartet smyczkowy w stylu romańskim, „Zeszyty Naukowe” nr 47, Akademia Muzyczna im. K. Kurpińskiego, Wrocław 1988
Kwartet smyczkowy według Konstantego Regamey'a w: Konstanty Regamey. Oblicza polistylizmu (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1988
Liszt – kameralista, „Zeszyty Naukowe” nr 7, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1994
Melos, Ethos und CIA w: „Melos” und „Ethos” gestern, heute,... morgen?, Bratislava 2010, s. 66-70
Miejsce Tadeusza Szeligowskiego w polskiej kulturze muzycznej w: Tadeusz Szeligowski. Studia i wspomnienia, Pomorze, Bydgoszcz 1987
Muzy(cz)ka dla dam. Kobieta a muzyka kameralna na przełomie XVIII i XIX wieku, „Monochord” 1994 vol. II, s. 13-19
Perspectives of New Music 1976. Sounds and Words. A critical celebration of Milton Babbitt at 60 [omówienie], „Zeszyty Naukowe Zespołu do Spraw Analizy i Interpretacji Muzyki” nr 4, Akademia Muzyczna, Kraków 1979
Politische aspekte des Warschauer Herbstes w: Warschauer Herbst und Neue Polnische Musik. Rücklicke – Ausblicke [materiały z sesji: „Warschauer Herbst und Neue Polnische Musik. Robert-Schumann-Hochschule für Musik Düsseldorf, 19-20 X 1996] (hrsg Volker Kalisch), Blaue Eule, Essen 1998
Ponętne obrazy zamiast uczonej konwersacji. Kwartet smyczkowy F-dur Ravela, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej” nr 6, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 1994
Recepcja twórczości Witolda Lutosławskiego, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie”, Akademia Muzyczna, Kraków 1985
Teksty i podteksty w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku [materiały Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej, Poznań 9-11 X 1997] (pod red. Jana Astriaba, Macieja Jabłońskiego, Jana Stęszewskiego), Poznań 1999
Trzy postawy wobec totalitaryzmu: Roman Palester - Andrzej Panufnik - Witold Lutosławski, sesja „Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku”, Poznań 14-16 marca 1996 w: Muzyka i totalitaryzm (pod. red. Macieja Jabłońskiego i Janiny Tatarskiej), Ars Nova, Poznań 1996
Witolda Lutosławskiego czas utracony?, „Zeszyty Literackie” XVII 132 [1999] nr 1, s. 132-138
Łowca pokrewnych dusz - estetyka i postawa Witolda Lutosławskiego w: Lutosławscy w kulturze polskiej, Drozdowo 1998
artykuły

Glosy i dygresje do 'teczek' i Dzienników Zygmunta Mycielskiego,, „Ruch Muzyczny” (1) nr 3, s. 13-15; (2) nr 4, s. 32-34; (3) nr 5, s. 12-15; (4) nr 6, s. 29-31
Lutosławski: laboratoria, pomysły i wymysły, "Ruch Muzyczny" 2014 nr 2, s. 9-11,
Ucieczka z państwa grozy, "Ruch Muzyczny" 2014 nr 7, s. 10 - 14,
Historie niezbyt prawdziwe, "Ruch Muzyczny" 2014 nr 12, s. 92-93,
Dzieje muzyki to często historia emigrantów, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918 – 2018) wg koncepcji Marleny Wieczorek, red. naukowa Beata Bolesławska-Lewandowskas (et alia), s. 21 – 32, Fundacja Meakultura, Gliwice 2018
Alte Kirche i awangarda, „Fakty” nr 44, 1 XI 1986, s. 13
Amatorzy a sztuka kompozycji „Opcje” nr 1-2 2016, s. 58-65,
Andrzeja Panufnika życiorys własny, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 12, s. 18-20; nr 13, s. 20-22; nr 14, s. 22-26; nr 15, s. 19-20; nr 16, s. 21-23; nr 17, s. 24-25
Bajka o potopie, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 17, s. 6-7
Barwne i szare eminencje, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 7, s. 6-7
Boswil - miejsce dla talentów, „Poradnik Muzyczny” 1987 nr 2, s. 16
„Co działo się...” - Kronika wydarzeń i obyczajów muzycznych, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 1/2, 3, 8, 9
Co nie przeminęło? „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 13, s. 6-7
Codzienny koncert, „Ekologia muzyki”, „Fakty” nr 38, 20 IX 1986, s. 11
Cogito et sentio, „Strojenie trąb jerychońskich”, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 22, s. 22-23
Czego i jak słuchał „inżynier naszych marzeń”? Stalin i opera, „Operomania” 2002 nr 6, s. 2-7
Człowiek ze sztucznymi uszami, „Ekologia muzyki”, „Fakty” nr 36, 6 IX 1986, s. 11
Delfin czy bastard?, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 14, s. 6-7
Do diabła z Adelajdą Iwanowną!, „Operomania” 2004/2005 nr 3, s. 2-3
Dojrzała jesień [zapowiedź XXIX Warszawskiej Jesieni], „Fakty” nr 37, 13 IX 1986, s. 11-12
Dwie gwiazdy: Onslow, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2003 nr 4, s. 26-27
Dwie gwiazdy: Pleyel, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2003 nr 3, s. 22-23
Dźwiękowe wojny, „Strojenie trąb jerychońskich”, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 19, s. 12-15
Dźwiękowy narkotyk, „Strojenie trąb jerychońskich”, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 20, s. 13-15
Element podejrzany nr 1 "Ruch Muzyczny" 2012 nr 9, s. 6-10 (Ekspozycja); nr 10, s. 9-11 (Przetworzenie); nr 11, s. 12-14 (Repryza),
Happy New Ears! „Strojenie trąb jerychońskich”, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 21, s. 101-11
Hej kolęda, kolęda, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 26, s. 8-9
Homo musicus, „Brzmienia” 1991 nr 4/5, s. 12-13
Ite musica est? „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 10, s. 6-7
Jak nie utrudniać życia innym?, „Poradnik Muzyczny” 1986 nr 8, s. 15-17
Jaka byłaś, polska muzyko, „Klasyka” styczeń 1999, wyd. internetowe
Jego Wysokość Opus, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2003 nr 2, s. 22-23
Jeśli nie wiadomo, o co chodzi..., „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 11, s. 6-7
Kameralistyka po polsku, „Poradnik Muzyczny” 1986 nr 2, s. 6-9
Kiedy? Dlaczego? „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 5, s. 23-24
Klassiker der Avangarde. Witold Lutosławski: Leben und Werk, „Osteuropa” 62, 11-12/2012, s. 5-20
Koloryt bachowskich koncertów brandenburskich, „Poradnik Muzyczny” 1986 nr 7, s. 14-15
Kompozytor narodowy, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 26, s. 32-33
Koncerty klubowe, towarzyskie i przygodne, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 9, s. 20-21
Kto czego i kogo szukał? „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 9, s. 8-9
Kto nie jest skromny..., „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 7, s. 14-15
Kto uczesze historię muzyki? [Bogusław Schaeffer, Historia muzyki], „Poradnik Muzyczny” 1987 nr 1, s. 8-9
Kurpie księdza Skierkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1982 nr 8, s. 13
Kwartet czy orkiestra? „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 11, s. 20-21
Kwartet smyczkowy, „Ruch Muzyczny - Historia muzyki” 1986 nr 10, s. 13-16; nr 11, s. 13-16
Labirynt bez wyjścia, czyli Witold Lutosławski w poszukiwaniu libretta, „Operomania” 2002 nr 2, s. 9-10
Leniwe uszy, „Ekologia muzyki”, „Fakty” nr 49, 6 XII 1986, s. 12
Littera docet, littera nocet, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 24, s. 8-9
Lustracja stulecia, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 9, s. 29-31; nr 10 s. 33-35
Lutosławski – jubilat, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 25, s. 34-35
Lutosławski: piosenki dorosłe, „Ruch Muzyczny” nr 16/17, 4 VIII 2013, s. 52-59
Maestro - bohater stulecia, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 16, s. 8-9
Maestro Lutosławski, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 11, s. 10-11
Mandaryn w turangalili, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 4, s. 6-7
Między salonem a salą koncertową. Muzyka kameralna XIX wieku, „Klasyka” 1998 nr 8, s. 18-23
Mniej i rzadziej, ale lepiej, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 5, s. 15-16
Moralitety symfoniczne Liszta, „Poradnik Muzyczny” 1987 nr 4, s. 5-7
Musica polonica politica, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 14, s. 3-5; nr 15, s. 6-7; nr 16/17, s. 6-7
„Muszę komponować – taką mam naturę”, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 23, s. 30-31
Muzak nad Brdą, „Fakty” nr 19, 9 V 1987, s. 13
Muzyczny dyskurs we czworo, „Poradnik Muzyczny” 1987 nr 9, s. 16-19
Muzyka i plastyka w Boswil, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 1, s. 16-17
Muzyka jest sztuką dobrych zmian dźwięków, „Poradnik Muzyczny” 1988 nr 4, s. 9-10, 15-16
Muzyka powstaje [o cyklu programów TV Zygmunta Krauzego], „Fakty” nr 6, 7 II 1987, s. 11
Muzyka w atlasie [Ulrich Michels, Atlas zur Musik], „Ruch Muzyczny” 1986 nr 21, s. 25
Muzyka w służbie..., „Ruch Muzyczny” 1988 nr 16, s. 17-18
Na barykadzie, na froncie i w (szczerym) polu, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 6, s. 6-7
Nagrody są dla chłopców, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 19, s. 8-9
Narodowy, czyli jaki - i dlaczego?, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002 nr 3, s. 107-115
„Nic nie ma prócz błyskotek...”, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 7, s. 21-23
Niezwykłe wynalazki i zagadkowe życie Lwa Termena, „Ruch Muzyczny” 2010 nr 12, s. 6-9; nr 13, s. 32-36; nr 15, s. 26-30; nr 17/18, s. 52-57
Niełatwe początki kameralistyki „publicznej”, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 10, s. 21-23
O mitach, rzeczywistości i innych jeszcze sprawach, „Poradnik Muzyczny” 1986 nr 12, s. 2-3
O prymariuszu Falstaffie, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 12, s. 23-24
O znaczeniu w muzyce. Na marginesie lektury sprzed lat [Deryck Cooke, The Language of Music], „Ruch Muzyczny” 1986 nr 9, s. 3-5
Od muzyki w świątyni do świątyni muzyki w: Sztuka, wartość, sacrum. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu, Kraków 2016, s. 377-389,
Odporność na głaskanie i podszczypywanie, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 3, s. 21-22
Orkiestra - barwy i hałasy, „Ekologia muzyki”, „Fakty” nr 39, 27 IX 1986, s. 11
Orkiestra, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 2, s. 8-9
Piąty żywioł, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 15, s. 8-9
Piknik z okazji Dnia Kobiet, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 5, s. 6-7
Pochwała snobizmu, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 8, s. 28-29
Polak - katolik - góral, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 20, s. 8-9
Polska muzyka w Baku, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 7, s. 13
Poputczyk awangardy? „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 15/16, s. 48-49
Pornofonia, „Opcje” 2002 nr 4/5, s. 33-36
Potomkowie Midasa, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 12, s. 6-7
„Powaga jest prawdziwą radością”, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 18, s. 6-7
Pro Sinfonika ma 20 lat, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 7, s. 6
Razem czy osobno?, „Brzmienia” 1991 nr 6, s. 8-9
Rewaloryzacja homo musicus, „Strojenie trąb jerychońskich”, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 24, s. 20-21
Siłaczka fortepianu, „Poradnik Muzyczny” 1987 nr 7-8, s. 34
Śmietnik na zapleczu utopii, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 8, s. 6-7
Socrealistyczny Lutosławski? „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 13, s. 34-35
Środowisko muzyczne w aktach MSW w: W kręgu kultury PRL. Muzyka, red. Karolina Bittner, Dorota Skotarczak, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s. 71-78,
Stulecie mediów, „Wychowanie Muzyczne” XLV 2001 nr 1, s. 3-15
Succès de scandale, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 22, s. 6-7
Sztuka emocji, „Tygodnik Powszechy” 2013 nr 4, dodatek „Światy Witolda Lutosławskiego”, s. 3-4
Sztuka szybkiego reagowania, „Opcje” 2002 nr 2, s. 100-106
Sztuka zagrożeniem?, „Ekologia muzyki”, „Fakty” nr 2, 10 I 1987, s. 13
Szwajcarskie polonicum [wywiad z Walterem Labhartem], „Ruch Muzyczny” 1986 nr 1, s. 12
Tadeusza Szeligowskiego praca u podstaw, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 1, s. 3-5
Tajne/Muzyczne (1) Obopólna obojętność Ruch Muzyczny 2022 nr 3, s. 42-43,
Tajne/Muzyczne (2) Perlustracja, czyli wścibstwo upaństwowione Ruch Muzyczny 2022 nr 6, s. 46-47,
Tajne/Muzyczne (3) Polowanie na szpiegów Ruch Muzyczny 2022 nr 10, s. 46-47,
Tajne/Muzyczne (4) Od Maty Hari do Pani Twardowskiej Ruch Muzyczny 2022 nr 13, s. 42-43,
Tajne/Muzyczne (5) Homo delator? Ostrożnie! Ruch Muzyczny 2022 nr 18, s. 42-43,
Tajne/Muzyczne (6) Nuty tajne, specjalnego znaczenia Ruch Muzyczny 2022 nr 22,
Tajne/Muzyczne (7) Raporty czy Protokoły? Ruch Muzyczny 2022 nr 24, s. 42-43,
Tajne/Muzyczne (8) Berlinka Ruch Muzyczny 2023 nr 2, s. 42-43,
Talent zobowiązuje – o Lutosławskim na urodziny, „Muzyka 21” nr 1, s. 22-25; nr 2 s. 18-19
„There is no business like opera-business”, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 21, s. 6-7
Tjajkovskijs kammarmusik. Vaför sa fa? [o muzyce kameralnej Czajkowskiego], „Melos” nr 7/93, s. 25-27
Triumfujący hałas, „Ekologia muzyki”, „Fakty” nr 42, 18 X 1986, s. 11
Trzynastego, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 1, s. 6-7
Umuzaczona muzyka, „Autograf” 1989 nr 10, s. 49-52
Uszy szeroko otwarte [o muzyce w filmach S. Kubricka], "Ruch Muzyczny" 2014 nr 5 i 6,
Walkman, „Autograf” 1990 nr 3, s. 84-85
„Warszawskie Jesienie” w cieniu polityki, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 18, s. 11-15; nr 19, s. 10-13
Wielka muzyka na małym ekranie, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 23, s. 8-9
Wirtuoz przestarzałego instrumentu, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 9, s. 13-14
Witold Lutosławski und Dmitri Schostakowitsch w: Schostakowitsch, Prokofjew und andere Komponisten, Schostakowitsch-Studien Band 11, Berlin 2014, s. 267-286,
Witold Lutosławski w Polskim Radiu. 21 wypowiedzi, 7 nagrań i 3 apele, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 9, s. 37-39
Witold Lutosławski, 100. Geburtstag, „Österreichische Musikzeitschrift” 2013 nr 1, s. 58-60
Witold Lutosławski. Katalog miejsc [aplikacja na platformy mobilne: http://greatcomposers.nifc.pl/pl/lutoslawski], Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2016,
Witold Lutosławski. Przewodnik po Warszawie [aplikacja na platformy mobilne: www.lutoslawski.warszawa.pl], 2013
Wolniej!, „Poradnik Muzyczny” 1986 nr 10, s. 4-6
Wydawcy, piraci i fałszerze, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2003 nr 1, s. 27-28
Wystawa Szymanowskiego, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 4, s. 4
Wysypisko porzuconych zabawek, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 3, s. 6-7
Władca nadawał ton, „Złoty wiek kameralistyki”, „Muzyka 21” 2002 nr 6, s. 27-28
Z muzyką do dobrobytu (1), „Brzmienia” nr 7, s. 6-7
Z muzyką do dobrobytu (2), „Brzmienia” nr 8, s. 8-9
Z polską operą do Unii Europejskiej, „Operomania” nr 4 w sezonie 2003-2004, s. 2-3 i 11
Zagrożony Homo Musicus, „Autograf” 1990 nr 4-5, s. 127-128
Znaki zapytania, „Poradnik Muzyczny” 1988 nr 1, s. 6-7
Żona kompozytora, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 19, s. 25-27
Życie po życiu, „Rocznicowy dodekalogos”, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 1, s. 28-29
Łódź ratunkowa czy arka Noego?, „Przeminęło z wiekiem”, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 25, s. 8-9
redakcje naukowe

Chopin Studies I, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1985
Chopin Studies II, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1987
XXIX Warszawska Jesień 19-28 września 1986 [biuletyn - wersja polska i angielska], Warszawa 1986
XXVIII Warszawska Jesień 20-29 września 1985 [biuletyn - wersja polska i angielska], Warszawa 1985
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Witold Lutosławski - Derwid. Piosenki taneczne 1 i 2 na głos i fortepian [posłowie], PWM, Kraków 2013
Witold Lutosławski - Zwycieska droga. Śpiew o tarninie [posłowie], PWM, Kraków 2013
hasła encyklopedyczne

Dinescu Violeta w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), suplement do t. „c-d”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2001
Dittrich Paul-Heinz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), suplement do t. „c-d”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2001
Karkoschka Erhard w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Kelemen Milko w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Kirchner Volker David w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Klebe Giselher w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Lehmann Hans Ulrich w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Liebermann Rolf w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Linke Norbert w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997
Lissa Zofia w: MUGI, 2009
Matthus Siegfried w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2000
Medek Tilo w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2000
Moszumańska-Nazar Krystyna w: MUGI, 2008
Müller-Siemens Detlev w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2000
Muzyka klasyczna w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, „Czarna Owca” Warszawa 2014, s. 326-328.,
Niehaus Manfred w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2002
Riehm Rolf w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2004
Ruziczka Peter w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2004
Szymanowska Maria w: MUGI, 2013
Umińska Eugenia w: MUGI, 2010
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Brahms - inny romantyzm [recenzja z festiwalu Pro Sinfoniki w Poznaniu], „Ruch Muzyczny” 1980 nr 23, s. 14-15
Paul Griffith, The String Quartet. A History – sprawozdanie, „Muzyka” 1990 nr 1, s. 85-91
Rappé - Mahler w Poznaniu [recenzja z koncertu], „Ruch Muzyczny” 1981 nr 9, s. 9