Polmic - FB

kompozytorzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Robert Gorgoń,

kompozytor, pianista, pedagog; ur. 14 grudnia 1981, Chojnice. Studiował grę na fortepianie w klasie Jerzego Godziszewskiego (dyplom w 2006), teorię muzyki (dyplom w 2008) oraz kompozycję pod kierunkiem Zbigniewa Bargielskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2003-2005 uczył się także w Policealnym Studium Zawodowym w Chojnicach w specjalności technik informatyk. Uczestniczył w wielu kursach pianistycznych, m.in. u Ewy Pobłockiej, Elżbiety Stefańskiej, Aleksandra Murawskiego (Kijów), a także kompozytorskich u Andrea Talmelliego i Alessandro Ferrariego.

W 2001 otrzymał Nagrodę Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W 2005 odbył trzymiesięczne studia w zakresie gry solowej, kameralnej (duet fortepianowy) oraz kompozycji w ramach Europejskiego Programu Wymiany Studentów SOCRATES/Erasmus w Istituto Musicale „Achille Peri” w Reggio Emilia we Włoszech. Jest stypendystą Marszałka Kujawsko-Pomorskiego (2005), a także Ministra Kultury (2005, 2006).

W 2006 zdobył I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Natura źródłem dźwięku” w Katowicach, nagrodę (wykonanie utworu na Festiwalu „Warszawska Jesień”) na konkursie kompozytorskim organizowanym przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich oraz III nagrodę za Merore na 2 fortepiany (2006) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Jego utwory wykonywane były w kraju i za granicą.

Robert Gorgoń koncertuje jako solista i kameralista na terenie województwa mazowieckiego. W 2008 brał udział – jako kameralista-akompaniator – w Warsztatach Wokalnych w Karpaczu. Otrzymał wiele dyplomów za akompaniament i przygotowanie uczniów na konkursach oraz festiwalach wokalnych, m.in. IV Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej w Olsztynie (2009), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Wykonawstwa Pieśni Artystycznej w Kutnie (2010), makroregionalnych przesłuchaniach CEA uczniów klas śpiewu solowego szkół muzycznych II st. w Olsztynie (2010), przesłuchaniach CEA uczniów klas śpiewu solowego szkół muzycznych II st. w Warszawie (2010).

Ważne znaczenie w jego karierze ma działalność pedagogiczna. W latach 2006-2021 pracował w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie na stanowisku nauczyciela fortepianu, teorii oraz kameralisty na wydziale wokalnym. Od 2007 prowadził klasę fortepianu również w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie. Następnie był zatrudniony w Szkole Muzycznej I stopnia w Przasnyszu. Od 2017 roku wykłada w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Piszu, obecnie pełni staniwisko dyrektora tej placówki. W 2021 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu na najciekawszy esej o zdalnym nauczaniu, zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej.

aktualizacja: 2010 (mk), 2021 (wa)

kompozycje

Requiem na kwartet smyczkowy, chór mieszany, chór dziecięcy, organy i fortepian (1998)
Gorzkie żale na chór mieszany (2003)
Ziemią wzrok przysypałam, pieśń na głos i fortepian (2003)
Ze snu, miniatura na fortepian (2004)
Pięć małych etiud na fortepian solo (2004)
Viaggiaro na fortepian i skrzypce (2005)
Variazioni su un tema di Schoenberg na fortepian i flet (2005)
Emocja na 2 fortepiany (2005)
Sguardo na fortepian (2005)
PreFuLuGadium na 3 kwartety smyczkowe i wiolonczele (2005)
L’albero na taśmę (2005)
Soylilo na 13 instrumentów (2006)
Merore na 2 fortepiany (2006)
Lekcja czytania na taśmę (2006)
IkseinbeinJar na 15 instrumentów smyczkowych (2006)
Przenikanie na głos, altówkę i fortepian z partiami mówionymi do wiersza Tadeusza Różewicza (2006)
Pyza Song na organy solo (2009)
sToccatina na fortepian (2013)