Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marcin Kopczyński,

kompozytor, teoretyk i pianista; ur. 28 marca 1973, Inowrocław. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną w Inowrocławiu w klasie fortepianu Jarosława Drzewieckiego i w klasie rogu Tadeusza Kłaputa (dyplom z wyróżnieniem, 1993). W latach 1993-98 studiował kompozycję pod kierunkiem Franciszka Woźniaka (dyplom z wyróżnieniem) i teorię muzyki (dyplom z oceną bardzo dobrą) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Umiejętności pianistyczne doskonalił na kursie w Słupsku pod kierunkiem Katarzyny Popowej-Zydroń, Jarosława Drzewieckiego i Andrzeja Tatarskiego. W 2010 uzyskał tytuł doktora sztuki, w 2018 - doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Inowrocławia (za Vivax na małą orkiestrę kameralną, 1996). Jest także laureatem Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych w Warszawie (skomponował jedną z części Suity Narodów Europy, 2013). Ponadto jedna z kompozycji (In te Domine speravi na chór 8-głosowy) znalazła się w finale konkursu New London Choir Choral Composition Prize (2000). Dwukrotnie został nagrodzony dyplomem za wyróżniający się akompaniament na konkursach wokalnych w Słupsku i Gdyni (2008, 2010). W 2017 został uhonorowany dyplomem „za wysoki kunszt artystyczny” na XXIX Międzynarodowym Festiwalu „Janwarskije Muzykalnyje Wiecziera” w Brześciu (Białoruś).

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1996, 1997) oraz Prezydenta Miasta Inowrocławia (2011).

Posiada w swoim dorobku utwory solowe, kameralne, symfoniczne przeznaczone na zróżnicowane składy wykonawcze. Jest także autorem materiałów o charakterze dydaktycznym oraz licznych opracowań kolęd i pieśni, a także kadencji do koncertów W.A. Mozarta (KV 467 i 207). Jego utwory i opracowania były wykonywane w Polsce – w Warszawie (Konkurs Wokalny im. Edmunda Kossowskiego, III Międzynarodowe Spotkania Szkół Muzycznych, II Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Kościół św. Krzyża), Krakowie (Akademia Muzyczna, Galeria „Audialnia”), Szczecinie (Filia Akademii Muzycznej w Poznaniu), Olsztynie (Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego), Rzeszowie (Filharmonia im. Artura Malawskiego), Bydgoszczy (Filharmonia Pomorska, Bydgoski Festiwal Muzyczny, Akademia Muzyczna, Galeria Miejska bwa), Częstochowie (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”), Kamieniu Pomorskim (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej), Łodzi (Akademia Muzyczna), Inowrocławiu, Elblągu, Malborku, Toruniu (Konkurs Kameralistyki Fortepianowej, Dwór Artusa, Festiwal Nauki i Sztuki), Stalowej Woli (Konkurs im. Janiny Garści), Włocławku, Nieszawie, Grudziądzu, Żninie, Lubostroniu i Ostromecku oraz za granicą: w Niemczech (Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu),  Hiszpanii (Santander, Pravia, Turon), na Węgrzech (Festiwal Muzyki Polskiej w Gyor), na Litwie oraz na Ukrainie – we Lwowie (przez Orkiestrę Filharmonii Lwowskiej w ramach III Spotkań Muzycznych Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej). Prezentowane były na koncertach towarzyszących międzynarodowym i ogólnopolskim sesjom naukowym w Akademii Muzycznej i na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jego kompozycje znalazły się w repertuarze takich wykonawców, jak m.in.: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra „Amadeus”, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Krzysztof Meisinger. Utworami dyrygowali: Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Włodzimierz Siedlik, Jan Łukaszewski, Agnieszka Duczmal, Mieczysław Nowakowski, Jerzy Kosek.

Utwory M. Kopczyńskiego zostały utrwalone na płytach monograficznych: Strumień myśli (Acte Prealable, 2008), One man, a few shadows (Acte Prealable, 2011), Prośba o skrzydła (2012, Przymykam oczy (Acte Prealable, 2017). Jego kompozycje znalazły się również na płytach Związku Kompozytorów Polskich Musica Nova Pomorza i Kujaw (2011), Pieśni bydgoskich kompozytorów (Miasto Bydgoszcz, 2017).

Artysta występuję też jako pianista. Wielokrotnie prawykonywał własne kompozycje, a także nagrywał (wspólnie ze śpiewaczką M. Ratajczak nagrał własne kompozycje na monograficznej płycie Prośba o skrzydła). W 2012 roku wziął udział jako mistrz w VII Międzynarodowym Forum Pianistycznym w Sanoku (podczas inauguracji tego festiwalu zabrzmiała poszerzona wersja kompozycji Radość jak muzyka). Na kolejnym Forum (2013) wystąpił z wykładem Polska muzyka współczesna w nauczaniu gry na fortepianie.

Marcin Kopczyński jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (czytanie partytur, kontrapunkt, propedeutyka kompozycji, instrumentacja, harmonia modalna), a także akompaniatorem i nauczycielem przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej oraz organistą w Parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu. W 2017 roku, w ramach XII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”, poprowadził w Sanoku warsztaty dla młodych adeptów kompozycji. Uczestniczył również w pracach jury konkursów kompozytorskich: jako członek jury I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Piotra Perkowskiego w Toruniu w 2012 r., jako przewodniczący jury Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego w Toruniu w 2015 r., jako sekretarz Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w 2015 r.

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (pełni funkcję zastępcy prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego) i Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego „Pro Arte” (od 1999). Organizuje cykliczne koncerty kompozytorskie w Inowrocławiu pod nazwą „Musica Varia Est”, podczas których prezentowana jest twórczość kompozytorów związanych z regionem kujawsko-pomorskim.

Otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2010), Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego (2013), a także wyróżnienia Prezydenta Inowrocławia jako animator kultury (1997, 2008, 2015, 2017).

aktualizacja: 2014 (ai), 2023 (wa)

Strona internetowa artysty: www.marcin-kopczynski.pl

kompozycje

Lacrimosa na sopran i fortepian (1990)
Dziewięć wariacji na temat Mozarta z „Sonaty A-dur KV 331” na fortepian (1993)
Oddechy na obój lub klarnet i fortepian (1993-94)
Muzyka radosna na fortepian na 4 ręce (1994)
Koloreska na gitarę (1995)
Hexa-Hir na fortepian na 6 rąk (1995)
Sonata fortepianowa nr 1 (1995)
Kwartet smyczkowy (1995-96)
Dłonie pełne szeptu [wersja I] na sopran i 4 perkusje (1996)
Agnus Dei [wersja I] na chór żeński (1996)
In Te Domine speravi, motet na chór 8-głosowy (1996)
Concha na orkiestrę (1997)
Passacaglia na orkiestrę (1997)
Sonata skrzypcowa nr 1 (1997)
Tutti e Soli na orkiestrę smyczkową (1998)
Panta Rhei na fortepian (1998)
Signals na fortepian (1999)
Capriccio na kontrabas i fortepian (1999)
Sonata fortepianowa nr 2 (1999)
Sonata skrzypcowa nr 2 (1999, 2006)
Fatamorgana [wersja I] na chór mieszany (2000)
Elizium na wiolonczelę i fortepian (2000)
3 x 3 na 3 rogi (2000)
Symfonia "Elipsa" (2001-2006)
Koncert fortepianowy nr 2 (2002)
Wstrząsy i drżenia [wersja I] na kwintet smyczkowy (2002)
Wstrząsy i drżenia [wersja II] na fortepian (2002)
Wstrząsy i drżenia [wersja III] na orkiestrę smyczkową (2002)
Tempus fugit na 2 perkusje, flet, obój, klarnet, róg i fortepian (2003)
Zwiastowanie [wersja I] na chór (2003)
Lamento e Trionfo [wersja I] na trio fortepianowe (2003)
Lamento e Trionfo [wersja II] na fortepian (2003)
Dłonie pełne szeptu [wersja II] na sopran i fortepian (2003)
Italiam! Italiam! na sopran i fortepian (2003)
Noc letnia na sopran i fortepian (2003)
Zwiastowanie [wersja II] na sopran i fortepian (2003)
Uwielbiam, Panie, Twe przebite ręce, [wersja I] pieśń pasyjna na sopran, chór i organy lub fortepian (2004)
W tajemniczym ogrodzie, miniatura na fortepian dla dzieci (2004)
Agnus Dei [wersja II] na sopran i fortepian (2004)
Kyrie, Sanctus, Agnus Dei na chór w łatwym układzie (2004)
Sonata fortepianowa nr 3 (2004)
Sanctus [wersja I] na chór (2004)
Tota pulchra es Maria na chór lub na sopran i fortepian (2004)
Sanctus [wersja II] na sopran i fortepian  (2004)
Jeden człowiek, wiele cieni na altówkę i fortepian (2005)
Aż do końca… na fortepian (2005)
Dolorosa na chór lub na sopran i fortepian (2005)
Na polanie soczystej na sopran i fortepian (2006)
W zamroczeniu dnia na sopran i fortepian (2006)
Felices sensus, miniatura na sopran i chór (ewentualnie fortepian lub organy) (2006)
Concerto da camera per chitarra e orchestra d’archi (2006)
Przestrzeń barw na fortepian (2006-2007)
Trzy sonety Leopolda Staffa na baryton i fortepian (2007)
Recordare, Virgo Mater Dei na sopran i fortepian (lub organy) (2007)
Myśli moja płyń z aniołem na gitarę i kwartet smyczkowy (2007)
Radość jak muzyka na fortepian i orkiestrę kameralną (2007,2011)
Regina mundi na sopran i fortepian (lub organy) (2008)
Sonata fortepianowa nr 4 (2008)
Tota formosa et suavis es na sopran i fortepian (lub organy) (2009)
Efemeryda na orkiestrę (2009)
Sonata fortepianowa nr 5 (2009-2010)
Audi filia na sopran i fortepian (lub organy) (2010)
Echa [wersja I] na klarnet i harfę (2010)
Echa [wersja II] na skrzypce i fortepian (2010)
Z okowów najmroczniejszej nocy na głos i fortepian (2011)
Dwie pieśni op.56: Prośba o skrzydła, Kłamstwo do słów L. Staffa na mezzosopran (tenor) i fortepian (2011)
Moc marzeń op.57 do słów L. Staffa (2011)
Czas jak sen op.58 [wersja I] do słów L. Staffa na mezzosopran, perkusję i orkiestrę smyczkową (2012)
Więc można kochać op. 59 do słów L. Staffa na sopran i fortepian (2012)
Czas jak sen, wersja części I na fortepian (2012)
Czas jak sen op.58 [wersja II] do słów L. Staffa na mezzosopran i fortepian (2012)
Gaude Maria Virgo op. 60 na sopran, mezzosopran, tenor i organy lub fortepian (2013)
Capriccio polacco op. 61(a) na klarnet, kontrabas i fortepian lub akordeon (2013)
Wróżba op. 62 do słów L. Staffa na sopran (mezzosopran) i fortepian (2013)
Lied vom Meer op. 63 do słów R. M. Rilke na sopran i fortepian (2013)
Intermezzo op. 64 [wersja I] na altówkę i fortepian (2013)
Fatamorgana [wersja II] na sopran i fortepian (2013)
Sonata fortepianowa nr 6 op. 65 (2013-2017)
Omnipotens sempiterne Deus op. 66 na sopran i fortepian (2014)
Waves op.67 na skrzypce (lub klarnet), akordeon i fortepian (2014)
Przymykam oczy op. 68 [wersja I] na tenor i fortepian do słów L. Staffa (2014)
Dico ego opera mea Regi op. 69 [wersja I] na sopran i orkiestrę smyczkową (2015)
Dico ego opera mea Regi op. 69 [wersja II] na sopran i fortepian (2015)
Ogniwo op. 70 na 2 fortepiany i 2 perkusje (2015)
Felix namque es, sacra Virgo Maria op. 71 na sopran i fortepian (2015)
Jak groźnie, jak surowo przemawiasz do mnie, Panie na tenor (sopran) i fortepian do słów L. Staffa (2015)
Koncert fortepianowy nr 1 (2016)
Symfonia nr 2 "Nie pytaj dokąd" na orkiestrę  (2016)
Temblores del corazón [wersja I] na fortepian na 4 ręce i orkiestrę smyczkową (2016)
Preludium i Toccata na fortepian (2016)
Temblores del corazón [wersja II] na fortepian na 4 ręce (2016)
Sceny leśne na róg (lub klarnet) i fortepian (2016)
Gaudeamus omnes in Domino [wersja I] na chór żeński  (2016)
Gaudeamus omnes in Domino [wersja II] na sopran i fortepian (2016)
Czas jak sen, wersja części I na orkiestrę smyczkową (2017)
Przymykam oczy op. 68 [wersja II] na baryton i orkiestrę smyczkową do słów L. Staffa (2017)
Sonatina na fortepian (2017)
Intermezzo op. 64 [wersja II] na skrzypce i fortepian (2017)
Kwartet smyczkowy nr 2 "Scherzo misterioso" (2017)
Preludium, fantazja i toccata na fortepian i perkusję (2017)
Gałązka bzu, miniatura na flet i fortepian (2017)
Uwielbiam, Panie, Twe przebite ręce, [wersja II] pieśń pasyjna na sopran, skrzypce i fortepian (2017)
Sonata fortepianowa nr 7 (2017-2018)
Canzona na 5 fagotów (lub 4 fagoty i kontrafagot) (2018)
Sonata na altówkę (lub wiolonczelę) i fortepian  (2018)
Sonata na saksofon (lub klarnet) i fortepian "…słuchając morza i lasu…" (2018)
Trzy pieśni bez słów na altówkę i fortepian (2018)
Trzy pieśni do słów Leopolda Staffa (Pójdziemy razem…, Upojenie, Sen o morzu) na tenor i fortepian  (2018)
Suita Narodów Europy (z: Eliska Cilkova-Andrsova, Gyula Fekete, Vojtech Vojcik, Jonas Jurkunas, Miroslav Skoryk, Kirill Volkov, Konstanty Wileński) (2018-2020)
Sonata fortepianowa nr 8 (2019)
Notturno diabolico na fortepian i 4 perkusje (2019)
Sonata skrzypcowa nr 4 (2020)
Chant d’amour na obój i fortepian (2021)
Solo de concours, wersja na flet solo (2022)

literatura wybrana

Jędrasik Arkadiusz Jestem optymistą - z kompozytorem Marcinem Kopczyńskim rozmawia Arkadiusz Jędrasik, „Muzyka 21”, 2012 nr 2
Jędrasik Arkadiusz Muzyka Marcina Kopczyńskiego, „Nasz Dziennik” nr 45 (3366), 23.02.2009
Jędrasik Arkadiusz Strumień myśli - z kompozytorem Marcinem Kopczyńskim rozmawia Arkadiusz Jędrasik, „Muzyka 21”, 2008 nr 11
Kłaput-Wiśniewska Aleksandra Strumień myśli Marcina Kopczyńskiego, „Muzyka 21”, 2008 nr 11
Mikołajczak Malwina Relacje między instrumentami w sonatach na skrzypce i fortepian i ich rola w budowaniu formy i dramaturgii  praca magisterska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy , Bydgoszcz 2012
Nowak Anna Kompozytorzy regionu kujawsko-pomorskiego  w: Musica practica – musica theoretica 3: Polska kultura muzyczna w XX wieku (pod red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewskiej, J. Tatarskiej), Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2003
Nowak Anna, Kliczewska Katarzyna Kopczyński Marcin  w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. M. Podhajskiego), Gdańsk-Warszawa 2005
Pietrzykowska Marlena Problemy wykonawcze i aspekty dydaktyczne w wybranych utworach fortepianowych kompozytorów bydgoskich  w: Historyczna i pedagogiczna problematyka muzyki (pod red. E. Szubertowskiej), Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2006
Ratajczak Małgorzata Prośba o skrzydła. Analiza formy w wybranych utworach na mezzosopran i fortepian Marcina Kopczyńskiego, Wydawnictwo RED Paweł Brankiewicz, Borne Sulinowo 2012
Renat Maryla Odmienność estetyki brzmienia w sonatach skrzypcowych kompozytorów bydgoskich, Instytut Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012
Renat Maryla Odmienność estetyki brzmienia w sonatach skrzypcowych kompozytorów bydgoskich  w: "Muzyka – Historia. Teoria. Edukacja" nr 2/2012 (pod red. G. Rubin, M. Winnickiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012
Renat Maryla Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012