Polmic - FB

wykonawcy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Józef Serafin,

organista i pedagog; ur. 1 maja 1944, Kraków. W 1968 ukończył z odznaczeniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował w klasie organów Bronisława Rutkowskiego i Jana Jargonia. W latach 1970-72 odbył studia w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem Antona Heillera, uzyskując dyplom z odznaczeniem i nagrodę specjalną.
Jest laureatem pierwszych nagród na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972).
Koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju oraz za granicą, a także płytowych dla takich firm, jak Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, DUX.
Józef Serafin jest profesorem Akademii Muzycznej w Warszawie oraz profesorem i kierownikiem Katedry Organów (od 1997) w Akademii Muzycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W 1996 prowadził klasę mistrzowską w Seulu w Korei Południowej. Brał udział w pracach jury międzynarodowych konkursów organowych w Norymberdze, Pradze, Manchesterze, Beauvais i Gdańsku.
Od wielu lat jest kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku.

aktualizacja: październik 2009