Polmic - FB

wykonawcy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Michał F. Runowski,

organista, muzykolog i publicysta muzyczny, ur. 17 czerwca 1979, Poznań. Wychował się w Puszczykowie koło Poznania, a od 1983 mieszka w Berlinie. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w 1992 prywatnie, kontynuując ją m.in. u Heinza Lohmanna. W latach 1999-2000 studiował muzykologię, archeologię i filozofię na Freie Universität w Berlinie. Od 2000 do 2006 odbywał studia z zakresu muzyki kościelnej i gry na organach w Hochschule für Kirchenmusik w Halle/Saale (organy i improwizacja – Volker Bräutigam i Klaus Eichhorn). Dyplom z muzyki kościelnej uzyskał w 2004, dyplom koncertowy jako organista w 2006. Poza tym studiował muzykologię na Martin-Luther-Universität w Halle. W 2005 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw dzwonów. Obecnie odbywa studia doktoranckie (temat rozprawy: Życie i twórczość Augusta Freyera oraz rozwój polskiej tradycji organowej w XIX w.) w Hochschule für Musik w Dreźnie. Brał udział w kursach mistrzowskich Krzysztofa Ostrowskiego, Torstena Lauxa, Ewalda Kooimana oraz Edoarda Belottiego. W roku akademickim 2006/2007, jako stypendysta niemieckiej fundacji DAAD, a rok później jako stypendysta Niemieckiego Instytutu Historycznego (DHI) przebywał w Warszawie. Obecnie jest laureatem stypendium rządowego RFN im. Kanta.
Od 1997 koncertuje jako organista w Niemczech i innych krajach europejskich. Gościł także na wielu polskich festiwalach organowych, m.in. „Muzyka w Starym Klasztorze” (Łódź-Łagiewniki), „Organy Śródmieścia” (Warszawa), „Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej”.
Ma w swoim repertuarze utwory Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudego, Samuela Scheidta, Jana Pieterszoona Sweelincka, utwory z polskich i niemieckich tabulatur organowych XVI i XVII w., Feliksa Mendelssohna, Augusta Freyera, Maxa Regera, Mieczysława Surzyńskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Siegfrieda Redy, Manfreda Klugego, Jana Jancy (w tym jedno prawykonanie), Mariana Sawy i innych. Szczególny zakres jego zainteresowań interpretatorskich to polska i niemiecka muzyka organowa XIX i XX w.
Prowadzi także międzynarodową działalność publicystyczną jako recenzent, autor artykułów naukowych i tekstów płytowych oraz jako edytor muzyki organowej XIX w. Jego zakres zainteresowań naukowych to historia polskiej muzyki organowej XIX i XX w., polsko-niemieckie powiązania muzyczne i kulturalne w XVIII-XX w., historia muzyki Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskim w XIX w., polityka muzyczna i kulturalna III Rzeszy, zwłaszcza w krajach okupowanych, losy polskich zbiorów muzycznych i pamiątek kultury podczas II wojny światowej, muzyka w polu napięciowym pomiędzy sacrum a profanum w krajach Paktu Warszawskiego (zwłaszcza w PRL i NRD).
W latach 2003-2005 Michał F. Runowski współpracował z Ambasadą RP w Berlinie w zakresie doradztwa muzycznego oraz oprawy muzycznej w ramach uroczystości, m.in. odczyt oraz uroczysty koncert z okazji 200. rocznicy urodzin polsko-niemieckiego organisty i kompozytora Augusta Freyera w marcu 2003 w Auenkirche, oprawa muzyczna do inauguracji wystawy Warszawa-Stolica Wolności w październiku 2004 w Berlinie oraz recital solowy w ewangelickiej Katedrze Berlińskiej (Berliner Dom) we wrześniu 2005.
W 2005 przekazał w darze odnalezione w Berlinie polskie (m.in. Emila Młynarskiego, Tadeusza Sygietyńskiego) i jeden turecki (Ahmeda Adnana Sayguna) rękopisy kompozytorskie oraz z przedwojennych zbiorów Archiwum Polskiego Radia w ramach aktu uroczystego w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.
W latach 2008-2009 pracował w ramach projektu jako organista w Norwegii, gdzie w kwietniu 2009 brał czynny udział w inauguracji nowych organów w Steinkjer.
Był pomysłodawcą i inicjatorem pierwszego festiwalu im. Feliksa Nowowiejskiego w Berlinie w październiku 2009 oraz uczczenia Nowowiejskiego jako pierwszego Polaka oficjalną berlińską tablicą pamiątkową (Berliner Gedenktafel) przy berlińskim kościele OO. Dominikanów. W lecie 2010 był kuratorem wystawy czołówki polskiego malarstwa współczesnego „WarschauerKunstKraftwerke” w Kulturhaus Schöneberg w Berlinie.

aktualizacja: styczeń 2011

publikacje

książki

Das Licht des Himmels und der Brunnen der Geschichte. Festschrift Volker Bräutigam zum 65. Geburtstag [Światło nieba i dno historii. Księga pamiątkowa dla Volkera Bräutigama z okazji 65 rocznicy urodzin] [we współpracy z F. Seils], ortus musikverlag, Berlin/Beeskow 2004
Polnische Orgelmusik nach 1945 [Polska muzyka organowa po 1945 r.], VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2009
rozprawy

August Freyer. Jego twórczość na łamach niemieckich czasopism muzycznych XIX w. w: Organy i muzyka organowa, t. 12, a href=, Gdańsk 2003
Klingende Architektur. Kleine Orgelgeschichte der Marktkirche zu Halle w: Die Marktkirche Unser Lieben Frauen zu Halle (ed. Sabine Kramer, Karsten Eisenmenger), Verlag Janos Stekovics, Halle 2004
Niemiecki monument dla polskiego męczennika – Volker Bräutigam: Epitaph für Maksymilian Kolbe na organy w: Organy i muzyka organowa, t. 13, a href=, Gdańsk 2006
Schöpferische Kraft im Schattendasein. Polnische Orgelmusik der Avantgarde – ein vergessenes Teilkapitel Musikgeschichte w: Das Licht des Himmels und der Brunnen der Geschichte. Festschrift Volker Bräutigam zum 65. Geburtstag (ed. Franziska Seils, Michał F. Runowski), ortus musikverlag, Berlin 2004
artykuły

Zwischen Staat und Rebellion. Orgelmusik in Polen und der DDR [Między Państwem a rebelią. Muzyka organowa w Polsce Ludowej i NRD], „Osteuropa” 2008 nr 12, s. 103,
Ein deutscher Pole oder ein polnischer Deutscher? Leben und Werk von August Freyer, „Organ” 2003 nr 4, s. 16
Nowe spojrzenia na Arie ze Starego Sącza, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 4, s. 31
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

August Freyer (1803-1883): Complete Organ Works Volume I, US-Colfax: Wayne Leupold Edition, [w druku]
hasła encyklopedyczne

Deutschland (1800-1950 r.) w: Repertorium Orgelmusik (ed. Klaus Beckmann), Schott, Mainz 1999
Polska (1800-1950 r.) w: Repertorium Orgelmusik (ed. Klaus Beckmann), Schott, Mainz 1999