Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Paweł Wójtowicz, skrzypek; ur. 25 stycznia 1974, Kraków. W 1997 roku ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Romana Reinera. Rok później objął stanowisko II koncertmistrza Opery Krakowskiej, a od lutego 2006 roku pełni w niej funkcję koncertmistrza.
Jako koncertmistrz współpracował także z innymi orkiestrami i zespołami, jak: Orkiestra Ballet Classique de Paris (1998), Forum Sinfonia, Krakowska Opera Kameralna (2004), Orkiestra Festiwalu w Wild Wood w Stanach Zjednoczonych (2003, 2005), Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie. Występował również z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie, Radomską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej, Operą na Zamku w Szczecinie, z Krakowskim Zespołem Kameralnym i Ensemble Brillante Orchestra. Współpracował z takimi dyrygentami, jak m.in.: Lukas Beikircher, Jacek Boniecki, Richard Bonynge, Kai Buman, Helmut Ryling, Aurelio Canonici, Tadeusz Kozłowski, Jan Latham-Koenig, Stanisław Krawczyński, Tomasz Lida, Wojciech Michniewski, Tyrano Paterson, Ruben Silva, Andrzej Straszyński, Piotr Sułkowski, Antoni Wit.
Jego działalność koncertowa to występy solowe i kameralnie. Występował na estradach m.in. Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i w Filharmonii Krakowskiej. Uczestniczył w prawykonaniu sztuki Bogusława Schaffera Fragment II. Brał udział jako solista w Koncercie finałowym IX Festiwalu Muzycznego w Rzeszowie obok takich artystów, jak: Andrzej Białko, Kaja Danczowska, Kazimierz Moszyński, Johann Trummer, Elżbieta Towarnicka.
Jako solista występował z wieloma orkiestrami i zespołami. W roku 2004 wspólnie z zespołem Forum Sinfonia odbył tournee po Stanach Zjednoczonych, prezentując m.in. Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Koncertował również w Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech. Jego wielkim sukcesem był wspólny występ ze światowej sławy pianistą Kevinem Kennerem. Artyści wspólnie wykonali Sonatę wiosenną Ludwiga van Beethovena. W 2007 roku podczas głównych obchodów Roku Karola Szymanowskiego w małopolsce wykonał II Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego z towarzyszeniem orkiestry Opery Krakowskiej. Odbyło się to w ramach widowiska plenerowego Harnasie prezentowanego w czterech miastach - Zakopane, Kraków, Tarnów i Nowy Sącz.
Jest członkiem kilku zespołów kameralnych. W 1999 roku założył „Cracovie Ensemble”, którego jest kierownikiem artystycznym. Wspólnie z nim nagrał płytę z barokową muzyką meksykańską. Było to pierwsze tego typu wykonanie w Europie. Z zespołem tym koncertował m.in. z Kevinem Kennerem, wykonując utwór Benjamina Brittena Young Apollo. Ponadto jest także członkiem zespołu „The Reivers”, założonego przez światowej sławy artystę szkockiego - Lindsaya Davidson, a także „Tibo Duo”, który tworzy wspólnie z żoną, skrzypaczką Anną Wójtowicz.
Obok działalności artystycznej zajmuje się także pedagogiką. Prowadzi klasę gry na skrzypcach w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Krakowie. Jest także jurorem w wielu konkursach i przesłuchaniach. Ponadto stworzył muzyczny projekt edukacyjno – wychowawczy „Wiosna Młodych Kameralistów”, którego jest kierownikiem artystycznym. Jako pedagog publikuje również artykuły z zakresu pedagogiki dziecięcej.
W roku 2005 został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa dyplomem i nagrodą za sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Jest kompozytorem muzyki do sztuki Juliusza Słowackiego Anheli, wystawionej przez Politechnikę Krakowską oraz zbioru miniatur skrzypcowych o charakterze pedagogicznym Magiczne drzewo czyli szuruburki na troje skrzypiec, wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 2005 roku. We wrześniu 2007 roku ukazały się drukiem nakładem Wydawnictwa Contra jego 22 Etiudy dwudźwiekowe na skrzypce "Czerwone jabłuszko".

(październik 2007)