Polmic - FB

kompozytorzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Apolinary Szeluto, kompozytor i pianista; ur. 23 lipca 1884, Petersburg; zm. 21 sierpnia 1966, Chodzież. W wieku 9 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. Uczył się w gimnazjum klasycznym w Saratowie, pobierając równocześnie lekcje muzyki u Stanisława Eksnera, dyrektora miejscowego konserwatorium. W latach 1902-05 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuował również naukę w konserwatorium muzycznym – w 1903 ukończył teorię muzyki w klasie Michała Biernackiego, a po zdaniu egzaminu z dwuletniego kursu harmonii u Marka Zawirskiego został przyjęty do klasy Zygmunta Noskowskiego. Studiował też instrumentację pod kierunkiem Romana Statkowskiego. W 1905, wspólnie z Karolem Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergiem i Ludomirem Różyckim, założył Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich „Młoda Polska” – ugrupowanie działające do 1912 na rzecz promocji nowej muzyki polskiej za granicą. W latach 1906-09 studiował grę na fortepianie u Leopolda Godowskiego w Berlinie. W 1909 został zatrudniony na stanowisku profesora w Konserwatorium im. Mozarta w Berlinie. Jesienią 1910 wrócił do Rosji i ukończył wydział prawa w Dorpacie. Od 1911 do 1918 pracował jako sędzia śledczy w Remontnem koło Astrachania. W 1917 brał aktywny udział w rewolucji październikowej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 przeniósł się do Warszawy. Otrzymał pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie przez 15 lat kierował wydziałem statystyki sądowej. W 1934 przeprowadził się do Słupcy i objął posadę notariusza. Podczas okupacji został wysiedlony z własnej willi, przez trzy tygodnie przebywał w obozie w Łodzi, a następnie przedostał się do Warszawy i tu zamieszkał. Po wojnie powrócił do Słupcy, gdzie został sędzią Sądu Grodzkiego. W latach 1946-47 pełnił obowiązki przewodniczącego miejskiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1949 pracował w Międzynarodowym Komitecie Łączności Intelektualistów w Obronie Pokoju. Z powodu ciężkich przeżyć wojennych, śmierci najbliższych oraz samotności w 1951 doznał załamania psychicznego.
Od 1949 należał do Związku Kompozytorów Polskich, był również członkiem Związku Autorów, Kompozytorów i Wydawców.

aktualizacja: luty 2007

kompozycje

Trzydzieści kanonów op. 1 na fortepian (1903)
Dziewięć kanonów op. 2 na fortepian (1903)
Fugetta Fis-dur op. 3 na fortepian (1904)
Trzy fugi op. 4 na chór mieszany z towarzyszeniem organów (1904)
Trzy fugi op. 5 na chór mieszany z towarzyszeniem organów (1904)
Cztery preludia op. 6 na fortepian (1905)
Variations E-dur op. 7 na fortepian (1906)
Sonata F-dur op. 9 na wiolonczelę i fortepian * (1906)
W mroku gwiazd op. 10, 3 pieśni do słów Tadeusza Micińskiego na głos i fortepian (1907)
Morietur Stella op. 11, 5 pieśni do słów Tadeusza Micińskiego na głos i fortepian (1908)
Pięć pieśni do słów Heinricha Heinego op. 13 na głos i fortepian (1908-11)
Z poematów op. 15, 3 pieśni do słów Oskara Wilde’a na głos i fortepian (1911)
Kalina op. 18, opera w 3 aktach (1916-17)
Symfonia nr 1 D-dur „Akademicka” op. 19 (1920)
Orzeł Biały op. 32 [wersja I] na 4-głosowy chór a cappella (1920)
Pani Chorążyna op. 20, opera w 4 aktach (1921-22)
Pan Tadeusz op. 17, suita symfoniczna na orkiestrę (1923)
Świteź op. 24, balet w 10 odsłonach (1923-24)
Sonata na fortepian H-dur op. 8 (1925)
Mazurek nr 1 A-dur op. 21 na fortepian (1925)
Maskarada op. 22, pieśń do słów Marii Kasterskiej na głos i fortepian (1925)
Mazurek nr 2 H-dur op. 23 na fortepian (1925)
Mazurek nr 3 e-moll op. 25 na fortepian (1925)
Trzy pieśni op. 26 na głos i fortepian (1925)
Polonez nr 1 Fis-dur op. 28 na fortepian (1925)
Orzeł Biały op. 32 [wersja II] na głos i fortepian (1925)
Orzeł Biały op. 32 [wersja III] na chór męski i fortepian (1925)
Menuet E-dur op. 33 na fortepian (1925)
Msza H-dur op. 34 [wersja I] na 2 głosy z towarzyszeniem organów (1925)
Msza Polska op. 34 [wersja II] na 2 głosy żeńskie z towarzyszeniem fortepianu (1925)
W ciszy błękitnej op. 35, pieśń na głos i fortepian (1925)
Mazurek nr 4 G-dur op. 36 na fortepian (1926)
Etiuda Des-dur op. 37 na fortepian (1926)
Mazurek nr 5 E-dur op. 38 na fortepian (1926)
Mazurek nr 6 d-moll op. 39 na fortepian (1926)
Polonez nr 2 fis-moll op. 40 na fortepian (1926)
Mazurek nr 7 e-moll op. 41/1 na fortepian (1926)
Mazurek nr 8 D-dur op. 41/2 na fortepian (1926)
Mazurek nr 9 B-dur op. 42/1 na fortepian (1926)
Mazurek nr 10 a-moll op. 42/2 na fortepian (1926)
Polonez wojskowy nr 3 Des-dur op. 43 na fortepian (1926)
Polonez nr 4 h-moll op. 43/2 na fortepian (1926)
Romanse Fis-dur op. 44 na fortepian (1926)
Valse nr 1 A-dur op. 45/1 na fortepian (1926)
Valse nr 2 e-moll op. 45/2 na fortepian (1926)
Legenda „bohaterska” nr 1 D-dur op. 46 na fortepian (1926)
Rapsodia polska A-dur op. 47 na fortepian (1926)
Cztery mazurki op. 49 na fortepian (1926)
Dwa polonezy op. 50 na fortepian (1926)
Trzy mazurki op. 52 na fortepian (1926)
Trzy mazurki op. 53 na fortepian (1926)
Trzy poematy op. 48 na fortepian (1926-27)
Trzy nokturny op. 54 na fortepian (1927)
Cztery mazurki op. 55 na fortepian (1927)
Sześć preludiów op. 56 na fortepian (1927)
Cztery mazurki op. 57 na fortepian (1927)
Cztery polonezy „Cztery pory roku” op. 58 na fortepian * (1927)
Cztery mazurki op. 59 na fortepian (1927)
Pięć mazurków op. 61 na fortepian (1927)
Sześć preludiów op. 62 na fortepian (1927)
Pięć etiud op. 60 na fortepian (1927-28)
Cztery mazurki op. 63 na fortepian (1927-28)
Trzy nokturny op. 64 na fortepian (1927-28)
Cztery mazurki op. 65 na fortepian (1928)
Pięć mazurków op. 66 na fortepian (1928)
Dwa nokturny op. 67 na fortepian (1928)
Dwa walce op. 68 na skrzypce i fortepian (1928)
Trzy etiudy op. 69 na fortepian (1928)
Trzy pieśni op. 70 na głos i fortepian (1928)
Faktor turecki op. 71, opera w 3 aktach (1929-30)
Kwartet smyczkowy Es-dur op. 72 (1931)
Sonata na skrzypce i fortepian D-dur op. 73 (1931)
Karnawał op. 74, opera w 5 aktach (1932)
Cyrano de Bergerac op. 27, poemat symfoniczny na orkiestrę (1933)
Pieśni op. 30 na głos i fortepian (1933)
Krakowiak Des-dur op. 31 na fortepian (1933)
Mackbet op. 75, poemat symfoniczny na orkiestrę (1933)
Koncert fortepianowy nr 1 H-dur op. 29 (1933-37)
Dziennik muzyczny „Z kraju i o kraju” op. 76, 12 improwizacji na fortepian (1935)
Orzeł Biały op. 32 [wersja IV] na 4 głosy męskie a cappella (1938)
Sonata na fortepian nr 2 Des-dur op. 51 (1938)
Jubilate Deo op. 77 na chór a cappella (1938)
Koncert fortepianowy nr 2 E-dur op. 78 (1939)
Zmierzch życia op. 79, suita na orkiestrę (1939)
Dwie pieśni op. 80 na głos i fortepian (1939)
Trio D-dur op. 81 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1940)
Eklog i Rapsod op. 82 na fortepian (1940)
Prolog, Con dolore i Agitato op. 83 na fortepian (1940)
Epizod, Arioso i Eroica op. 84 na fortepian (1940)
Animato i Nokturn As-dur op. 85 na fortepian (1940)
Risoluto i Nokturn G-dur op. 86 na fortepian (1940)
Koncert fortepianowy nr 3 h-moll op. 87 (1940)
Etiuda Des-dur i Adagio op. 88 na fortepian (1940)
Variations e-moll op. 89 na fortepian (1941)
Legenda nr 2 H-dur op. 90 z cyklu Legendarny epos na fortepian (1941)
Burleska nr 1 d-moll op. 91 z cyklu Ciosy losu na fortepian (1941)
Legenda nr 3 b-moll op. 92 z cyklu Legendarny epos na fortepian (1942)
Burleska nr 2 B-dur op. 93 z cyklu Ciosy losu na fortepian (1942)
Legenda nr 4 E-dur op. 94 z cyklu Legendarny epos na fortepian (1942)
Burleska nr 3 As-dur op. 95 z cyklu Ciosy losu na fortepian (1942)
Dwa walce op. 96 na fortepian (1942)
Dwa walce op. 97 na fortepian (1942)
Koncert skrzypcowy A-dur op. 98 (1942)
Koncert wiolonczelowy D-dur op. 101 (1942)
Symfonia nr 2 „Spontaniczna” op. 102 z cyklu Ciosy losu (1942)
Symfonia nr 3 „Impresyjna” op. 103 z cyklu Ciosy losu (1942)
Symfonia nr 4 „Romantyczna” op. 104 z cyklu Ciosy losu (1942)
Symfonia nr 5 „Majestatyczna” op. 105 z cyklu Ciosy losu (1942)
Dwa walce op. 99 na fortepian (1943)
Burleska nr 4 A-dur op. 100 z cyklu Ciosy losu na fortepian (1943)
Symfonia nr 6 „Uroczysta” op. 106 z cyklu Z eposu dziejowego (1943)
Symfonia nr 7 „Rewolucyjna” op. 107 z cyklu Z eposu dziejowego (1943)
Symfonia nr 8 „Rezurekcyjna czyli Wielkanocna” op. 108 z cyklu Z eposu dziejowego na chór i orkiestrę (1943)
Symfonia nr 9 „Elegijna” op. 109 z cyklu Z eposu dziejowego (1943)
Symfonia nr 10 „Orientalna” op. 110 z cyklu Z astralnych wędrówek na sopran solo, chór i orkiestrę (1943)
Symfonia nr 11 „Iberyjska czyli Hiszpańska” op. 111 z cyklu Z astralnych wędrówek (1943)
Symfonia nr 12 „Nordycka czyli Polarna” op. 112 (1943)
Polonez D-dur op. 113 na fortepian (1943)
Symfonia nr 13 „Samurajska” op. 114 z cyklu Z astralnych wędrówek (1943)
Symfonia nr 14 „Neapolitańska” op. 115 z cyklu Z astralnych wędrówek (1943)
Symfonia nr 15 „Los Angeles czyli Amerykańska” op. 116 z cyklu Z astralnych wędrówek (1943)
Koncert fortepianowy nr 4 D-dur op. 117 (1943)
Rusticana i Arioso op. 118 na skrzypce i fortepian (1945)
Symfonia nr 16 „Fatum” op. 119 z cyklu Ciosy losu (1945)
Symfonia nr 17 „Kujawska” op. 121 z cyklu Z wędrówek po kraju (1945)
Mewa op. 123, opera w 1 akcie (1946)
Dziewczę z karuzeli op. 124, opera buffo w 3 aktach (1947)
Wiosna ludów op. 125, opera w 1 akcie (1948)
Koncert fortepianowy nr 5 B-dur op. 126 (1948)
Muzyka Jankiela: Koncert nad koncertami op. 127 na orkiestrę (1948)
Pieśni op. 128 na głos i fortepian (1948)
Dwie pieśni do słów Adama Mickiewicza op. 129 na głos i fortepian (1948)
Czternaście pieśni do słów Adama Mickiewicza op. 130-135 na głos i fortepian (1948-49)
Siedem pieśni do słów Juliusza Słowackiego op. 136-138 na głos i fortepian (1949)
Dwie pieśni do słów Juliusza Słowackiego op. 139 na głos i fortepian (1949)
Pieśń Obrońców Pokoju op. 140 na głos i fortepian (1949)
Pieśń przodownika pracy i Pieśń radości pracy op. 141 na głos i fortepian (1949)
Pieśń o Warszawie op. 142 na głos i fortepian (1949)
Pieśń – prośba kobiet o pokój op. 143 na głos i fortepian (1949)
Z wędrówek po kraju op. 145, suita na fortepian (1949)
Z wędrówek po kraju op. 146, suita na fortepian (1949)
Z wędrówek po kraju op. 147, suita na fortepian (1949)
Trzy etiudy na tematach ludowych op. 148 na fortepian (1949)
Trzy pieśni ludowe op. 149 na chór (1949)
Polska żąda pokoju op. 150, suita regionalna na orkiestrę (1949)
Etiuda d-moll „Matulu moja” op. 151 na fortepian (1949)
Nad wybrzeżem Bałtyku op. 153, suita na głos i orkiestrę (1949)
Dwie etiudy op. 155 na fortepian (1949)
Etiuda F-dur „Śląska”, „Krakowska” i Szeper op. 156 na fortepian (1949)
Liście w ogrodzie opadają op. 157 na chór a cappella (1949)
Gąska op. 158 [wersja I] na chór z towarzyszeniem fortepianu (1949)
Pismo na Sybir op. 160/1, pieśń na głos i fortepian (1949)
Ptaszek op. 160/2, pieśń na głos i fortepian (1949)
Dwa mazurki op. 161 na fortepian (1949)
Mazur kurpiowski op. 164 [wersja I] na fortepian (1949)
Na Śląsku op. 152, improwizacja na głos i orkiestrę (1950)
Na Podhalu – w Tatrach op. 154, suita na głos i orkiestrę (1950)
Pieśń o Szczecinie op. 157 [wersja I] na chór (1950)
Gąska op. 158 [wersja II] na chór (1950)
Pieśni ludowe op. 159 na głos i fortepian (1950)
Pieśń silnych op. 162 na głos i fortepian (1950)
Trzy pieśni masowe op. 163 na głos i fortepian (1950)
Mazur kurpiowski op. 164 [wersja II] na orkiestrę (1950)
Pieśń o Stalinie op. 165 na głos i fortepian (1950)
Ballada o kubku op. 166 na głos i fortepian (1950)
Marsz sportowy i Marsz traktora op. 167 na chór i fortepian (1950)
Burłaki znad Wołgi op. 168 na głos solowy, chór i fortepian (1950)
Moskwa-Warszawa op. 169 na chór i fortepian (1950)
Pieśń o przysiędze na śmierć Lenina op. 170 na chór i fortepian (1950)
Do braci Polaków op. 171, pieśń na chór i fortepian (1950)
Pieśń o Stalinie op. 172 na chór i fortepian (1950)
Dwie pieśni masowe op. 173 na głos i fortepian (1950)
Trzy pieśni op. 174 na głos i fortepian (1950)
Dwie pieśni masowe op. 175 na głos i fortepian (1950)
Dwie pieśni op. 176 na głos i fortepian (1950)
Droga op. 177, pieśń na głos i fortepian (1950)
Dwie pieśni do słów Włodzimierza Majakowskiego op. 178 na głos i fortepian (1950)
Przebudzenie smoka op. 179, balet chiński w 1 akcie (1950)
Broń Pokoju op. 180, opera w 1 akcie (1950)
Trzy pieśni masowe op. 181 na głos i fortepian (1950)
Pięć pieśni masowych op. 182 na głos i fortepian (1950)
Dwie pieśni op. 183 na głos i fortepian (1950)
Dwie pieśni dla dzieci op. 184 na głos i fortepian (1950)
Pieśń ZMP op. 185 na głos i fortepian (1950)
Aurora op. 205, pieśń na głos i fortepian (1950)
Patrol op. 194, opera w 1 akcie (1951)
Monter W-Z op. 195, opera w 1 akcie (1951)
Nowa Huta op. 196, opera w 1 akcie (1951)
Symfonia nr 18 „Kurpiowska” op. 210 (1951)
Suita kurpiowska op. 212 na skrzypce i fortepian (1951)
Suita kurpiowska nr 2 op. 213 na kwartet smyczkowy (1951)
Symfonia nr 19 „Ku lepszemu jutru” op. 215 (1951)
Chłopska droga do wolności op. 222, suita na orkiestrę (1951)
Marsz op. 225 na fortepian (1951)
Marsz op. 228 na fortepian (1951)
Symfonia nr 20 „Radość pracy zespołowej” op. 229 (1951)
Symfonia nr 21 „Podhalańska” op. 230 (1951)
Kwartet smyczkowy „Tatrzański” op. 232 (1951)
Marsz op. 240 na fortepian (1951)
Symfonia nr 22 „Na wielkich budowach komuny Związku Rad” op. 241 (1951)
Symfonia nr 23 „Wisłą do morza” op. 243 (1951)
Symfonia nr 24 „Litewska” op. 245 (1951)
Symfonia nr 25 „Pokojowa praca na wielkich budowach planu 6-letniego” op. 250 (1951)
Podwig Zoi op. 255, opera w 4 aktach (1952)
Gieroj truda op. 256, opera w 3 aktach (1952)
Gazda op. 260, opera w 3 aktach (1952)
Antrakt op. 264 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Intermezzo op. 265 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Uwertura pastoralna op. 266 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Scherzo op. 267 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Suita mazowiecka op. 268 na głosy solowe, chór i orkiestrę (1952)
Kaprys op. 269 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Improwizacja op. 271 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Nie wojna a pokój wszystkim op. 272, opera w 5 aktach (1952)
Kongres Pokoju w Wiedniu op. 275, walc na orkiestrę symfoniczną (1952)
Pieśń bez słów op. 278 na orkiestrę symfoniczną (1952)
Pokój ma być op. 280, opera w 1 akcie (1953)
Pokój światu op. 281, opera w 1 akcie (1953)
Symfonia nr 26 „Radziecka” op. 282 (1953)
Symfonia nr 27 „Chińska” op. 283 (1953)
Arianie op. 284, opera w 4 aktach (1953)
Pan Tadeusz op. 294, opera w 5 aktach (1954)
Pory roku op. 307, suita na orkiestrę (1954)
Gołąbek pokoju op. 311, opera w 4 aktach (1954)
Modesta op. 312, opera w 3 aktach (1955)
Na zlot przyjaźni op. 319, opera w 1 akcie (1955)
Symfonia nr 28 „Razem młodzi przyjaciele” op. 320 (1955)
Przyjaźń i pokój op. 321, poemat symfoniczny na orkiestrę (1955)
Suita hiszpańska op. 322, suita na orkiestrę (1955)
Eryk i Dorota op. 323, opera w 3 aktach (1955)
Animato op. 324 na skrzypce i fortepian (1955)
Allegro op. 327 na skrzypce i fortepian (1955)
Cyrano de Bergerac op. 333, balet w 6 aktach (1956)
Hajduczek (Basia) op. 334, opera w 5 aktach (1956)
Malwa op. 335, opera w 4 aktach (1956)
Płomień Olimpu op. 336, opera w 4 aktach (1957)
Portret op. 337, opera w 4 aktach (1957)
W teatrze na wyspie op. 338, opera w 4 aktach (1957)
Latawczyk op. 339, opera w 3 aktach (1957)
Romeo i Julia op. 340, opera w 5 aktach (1958)
Fotosy primadonny op. 341, opera w 3 aktach (1958)
Marek i Aurelia op. 342, opera w 5 aktach (1958)
Ostatni koncert op. 343, opera w 3 aktach (1958)
Millenium Poloniae op. 344, opera w 5 aktach (1959)
La Belle Amie op. 345, opera w 4 aktach (1959)
Kapral Basta op. 347, opera w 3 aktach (1959)
Tama na Dunajcu op. 348, opera w 3 aktach (1959)
Adwokat w Lyonie op. 349, opera w 4 aktach (1959)
Ferie teatralne op. 350, opera w 4 aktach (1959)
Przyjaźń cygańska op. 351, opera w 4 aktach (1960)
Ptak z kosmosu op. 355, opera w 3 aktach (1960)
Janusz Korczak op. 356, opera w 4 aktach (1960)
Rakietowcy op. 357, opera w 4 aktach (1960)
Łącznościowcy op. 352, opera w 5 aktach (1961)
Obrońcy Warszawy op. 353, opera w 4 aktach (1962)
Zbyszko i Danka op. 354, opera w 4 aktach (1962)
Wanda z Parany op. 355, opera w 3 aktach (1962)
Kominiarz op. 356, opera w 4 aktach (1962)
Anna Budowlana op. 357, opera w 3 aktach (1962)
Powrót Juranda op. 358, opera w 5 aktach (1962)
Wesoły grajek op. 359, opera w 3 aktach (1962)
Uriel Akosta op. 360, opera w 3 aktach (1963)
Jaszczur op. 362, opera w 6 aktach (1963)
Wierna rzeka op. 363, opera w 5 aktach (1963)
Santo (Sambo) op. 364, opera w 3 aktach (1963)
Ślub na Helu a wesele w Krakowie op. 365, opera w 5 aktach (1963)
Grek Dawson op. 366, opera w 5 aktach (1963)
Barba op. 367, opera w 5 aktach (1963)
Graf Palferin z Cyganerii op. 368, opera w 5 aktach (1964)
Odlot w świat op. 369, opera w 3 aktach (1964)
Żołnierska przygoda op. 370, opera w 5 aktach (1964)
Trzej panowie w cywilu op. 371, opera w 5 aktach (1964)
Zbawca na srebrnym globie op. 372, opera w 3 aktach (1964)
Na Podkarpaciu op. 373, opera w 4 aktach (1964)
Arletta op. 374, opera w 5 aktach (1965)
Freja z 7 wysp op. 375, opera w 4 aktach (1965)
Nikol op. 376, opera w 3 aktach [niedokończona] (1965)
Stanley op. 377, opera w 5 aktach [niedokończona] (1965)
Speranca op. 379, opera w 5 aktach [niedokończona] (1965)

literatura wybrana

Winowicz Krystyna Apolinary Szeluto 1884 – 1966. W setną rocznicę urodzin, Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupca 1984-2006