Polmic - FB

kompozytorzy (Ż)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Artur Żuchowski,

kompozytor, dyrygent i muzyk-instrumentalista; ur. 6 marca 1982, Mława. Ukończył klasę organów w Salezjańskim Liceum Muzycznym im. Ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku (2001), Akademię Muzyczną w Łodzi w zakresie kompozycji pod kierunkiem Bronisława Kazimierza Przybylskiego. Studiował także dyrygenturę u Jana Miłosza Zarzyckiego i kompozycję w klasie Krzysztofa Knittla (2006) w Akademii Muzycznej w Łodzi. Odbył podyplomowe studia kompozycji pod kierunkiem Zbigniewa Bagińskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie. Pobierał prywatne lekcje u Elżbiety Wiesztord w Gdańsku. Jest ponadto absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. W roku 2019 uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie - sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - kompozycja i teoria muzyki, specjalności - kompozycja.

Jest laureatem I Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego i I Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego.

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011) oraz Funduszu Popierania Twórczości Muzycznej ZAiKS (2011).

Utwory Żuchowskiego wykonywane były na wielu koncertach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, koncertach Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich (w tym na festiwalu „Warszawska Jesień” 2009, 2016), w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, koncertach organizowanych przez warszawski oddział Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2017 Żuchowski otrzymał zamówienie na utwór Vocalisations przez First International Music Schools Young Pianists Festival "Sonorus Piece 2017". W ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, we współautorstwie z Alicją Gronau, Aliną Kubik, Katarzyną Kwiecień-Długosz, Zdzisławem Piernikiem, Marią Pokrzywińską, Edwardem Sielickim, Zbigniewem Bagińskim, Wojciechem Błażejczykiem i Zbigniewem Bargielskim skomponował operę Aforyzjada - opera w puzzlach (2018). Kilka utworów zostały wydane drukiem w wydawnictwie Ars Medica w Lisowicach.

Jako muzyk-instrumentalista, dyrygent i kompozytor występował m.in. w Warszawie, Łodzi, Lutomiersku, Poznaniu, Lubinie, Olsztynie, Świnoujściu, Ciechanowie, Gdańsku, Siegburgu, Haldensleben i Mińsku na Białorusi. Jest też autorem wielu aranżacji, opracowań i transkrypcji na różne zespoły.

. Współpracował z Katerą Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademickim Chórem „Bel Canto” Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, chórem „Sine Nomine” z Ciechanowa, Chórem Kameralny Discantus z Gowidlina, jak również wieloma zespołami, m.in. Scontri Ensemble i Kwartetem Smyczkowym „Fuerte”.

Ma duże zasługi w budowaniu bazy materiałowej polskiego szkolnictwa artystycznego pierwszego stopnia. Jeszcze w czasie studiów podjął pracę jako nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie. OD 2008 związany jest z gminnym Ośrodkiem Kultury w Grudusku, gdzie pełni funkcję dyrygenta gminnej dętej orkiestry. W roku akademickim 2008-2009 prowadził harmonię, instrumentację, propedeutykę kompozycji i aranżację w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2014-2016 był pełnomocnikiem do spraw utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Przasnyszu. W 2016 został mianowany dyrektorem tej szkoły.

Od 2012 roku należy do Związku Kompozytorów Polskich; w latach 2012–2014 był członkiem zarządu Koła Młodych, od roku 2017 jest członkiem zarządu Warszawskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Należał również do Stowarzyszenia „Ciechanowskie Forum Muzyczne”.

aktualizacja: 2018, 2023 (wa)

Kontakt
e-mail:
artproph@o2.pl

twórczość

Zdaniem Zbigniewa Kozuba, bogactwo języka dźwiękowego Artura Żuchowskiego "jest oryginalne i ciekawe. Cechuje je wyrazistość obrazu i pewna fantazyjność przekazu dźwiękowego. Łączy on quasi- tonalność z atonalnym sonoryzmem, fragmenty eufoniczne ścierają się z fragmentami o skrajnej dysonansowości, kontemplatywność przeplata się z agresywną motoryką [...] Artur Żuchowski jest kompozytorem wszechstronnym, otwartym na nowe zjawiska estetyczne i kulturowe".

 

kompozycje

Suita na organy (2000-2001)
Trzy pieśni na baryton i fortepian * (2002-2005)
O miłowaniu na recytatora, chór mieszany, organy i orkiestrę * (2004)
Uwertura na orkiestrę dętą (2004-2005)
Sonata na fortepian * (2005)
Fantazja [wersja I] na organy (2005)
Fantazja [wersja II] na organy i orkiestrę * (2005)

Sonata na akordeon *

(2005)
Na oczy nieznajomej na baryton, skrzypce i fortepian (2006)
Myśli symfoniczne na orkiestrę * (2006)
Zamiast listu na akordeon (2006-2007)
Duo [wersja I] na trąbkę i organy (2006-2007)
Koncert kameralny nr 1 na 11 instrumentalistów * (2007)
Koncert na akordeon, saksofon altowy i orkiestrę (2007-2008)
Duo [wersja II] na trąbkę i organy (2008)
Surrealizm na flet, saksofon altowy, wiolonczelę, akordeon, perkusję i aktora do słów Ewy Lipskiej (2010)
Sonata na akordeon nr 2 „Smętek” (2010)
Magnificat warmińskie [wersja I] na chór i orkiestrę kameralną (2010)
Suita Festiva na orkiestrę (2010)
Witaj Krzyżu Zwycięski na czterogłosowy chór (2010)
Magnificat warmińskie [wersja II] na chór i kwintet smyczkowy (2010)
Zaczarować czas, muzyka-pantomima na wokalistę-aktora, taśmę i instrumenty perkusyjne dla widzów najmłodszych (2010)
Hymn na cześć Jezusa, muzyka użytkowa na chór wiernych i organy do słów Leszka Jana Rogalskiego (2010)
Śpieszmy się na chór czterogłosowy do słów ks. Jana Twardowskiego (2011)
Walc luster na zespół kameralny (2011)
Walc nr 2 „Wiedeński” na zespół kameralny (2011)
Whithout a Conductor for a few optional instruments - all together, or each individually (2011)
Warmia i Mazury suita na chór czterogłosowy (2011)
Großes Solo für Anton na skrzypce solo (2013)
Cebula do słów Wisławy Szymborskiej na chór dwugłosowy i fortepian, lub bez fortepianu (2013)
LULLA(B)YSCHERZO czyli krótkie wariacje szkolne na jeden z szopenowskich tematów na wokal, wibrafon, zestaw perkusyjny, gitarę, fortepian i akordeon (2014)
Sine Nomine Missa [wersja I] na chór mieszany i zespół smyczkowy (2015)
Fantazja nr 2 na organy (2016)
Pieśni zalotne i miłosne na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2016)
Sine Nomine Missa [wersja II] na chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną  (2017)
Sonata na fortepian nr 2 "Aforystyczna"  (2018)
Psalm 126 na mezzosopran i fortepian  (2019)
Intermezzo na waltornię i fortepian  (2020)
Allegro con bravura na klarnet i fortepian (2020)
Adagio na skrzypce i fortepian  (2020)
Był i tam na mezzosopran i fortepian do słów Marii Korzeniewskiej (2020)
Monodia na fortepian  (2021)
Paderewski Postscriptum na fortepian  (2021)
Counterpoints na flet solo  (2021)
Invention na 2 flety (2021)
Things to one's self: I. When you arise in the morning na chór mieszany do słów Marka Aureliusza (2021)
Concertino na trąbkę i fortepian  (2021)
Larghetto e piú mosso na klarnet i fortepian  (2021)
Soundtrack Konopnicka  (2022)
Sonata na klarnet i fortepian  (2022)
Cadenza na trąbkę i fortepian  (2022)
Voile tessitura na flet i klarnet  (2022)
Wesołych świąt na mezzosopran i fortepian do słów Marcina Rykowskiego  (2022)
Epic Story na trąbkę i fortepian  (2022)
Trzy kołysanki na fortepian  (2022)
Incidental Music na saksofon altowy i fortepian  (2023)