Polmic - FB

indeks osób (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Milena Julia Antoniewicz (Piszczorowicz),

pianistka; ur. 17 maja 1979, Kalisz. Rozpoczęła grę na fortepianie w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu. W latach 1994-1998 kontynuowała naukę w Poznańskiej Szkole Talentów, gdzie była uczennicą prof. Waldemara Andrzejewskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Jana Jańskiego. Równolegle pod kierunkiem Stephana Imorde uzyskała dyplom Künstlerische Ausbildung w Hochschule für Musik und Theater w Rostocku. Dwa lata później ukończyła studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej i akompaniamentu śpiewakom w klasie prof. Karoli Theill w Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez profesorów Andrzeja Jasińskiego, Miłosza Magina, Paula Badurę-Skodę (Szwajcaria 1999), Lazara Bermana (Holandia 2001), Rudolfa Buchbindera (Szwajcaria 2004, stypendium Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik Zürich), Christę Ludwig (Austria 2005), Josepha Banowetza, Kurta Seiberta oraz Radoslava Kvapila. W 2003 roku dzięki stypendium Axel-Springer-Stiftung wzięła udział w kursie muzycznym w Izraelu u prof. Allana Sternfielda, Iriny Edelstein oraz Edith Kraus.

Milena Piszczorowicz była stypendystką GFPS - Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej, Rotary Deutschland, Inner Wheel Club Berlin-Tiergarten, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2004 roku otrzymała dwuletnie stypendium Ministra Kultury landu Meklemburgia – Pomorze Przednie. Następnie była stypendystką Fundacji Yehudiego Menuhina "Live Music Now".

W 2006 roku na II Międzynarodowym Konkursie „Zakazana Muzyka” w Schwerinie otrzymała wraz z Katrin Burghardt II nagrodę w kategorii duetów: głos i fortepian. Jej projekt pt. Dobranoc, Gute Nachtgeschichten - wieczór poezji i muzyki, polskich i niemieckich autorów otrzymał I nagrodę na I Interdyscyplinarnym Międzynarodowym Konkursie w Rostocku (2007).

W 1995 roku i ponownie w 1996 wzięła udział w projekcie polsko – francuskim W 80 dni dookoła świata, tournée Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Poznania po północnej Francji pod dyrekcją pedagoga, kompozytora i dyrygenta Jacquesa Peloisa. W okresie studiów współpracowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej.

Od 2000 do 2002 roku na zaproszenie The Czech and Slovak Music Society brała udział w międzynarodowym projekcie Relacje czesko-niemieckie i ich odzwierciedlenie w muzyce oraz w koncertach i kursach mistrzowskich na terenie Niemiec i Czech. Następnie została zaproszona przez Jeunesses Musicales Deutschland do udziału w projekcie Zakazana Muzyka: Historia, Muzyka i Pamięć, który był kontynuacją projektu realizowanego w Czechach. Na zaproszenie Davida Selli, dyrektora muzycznego „Open Museum” w Galilei i Ambasady Polskiej w Izraelu współpracowała i koncertowała z muzykami w Izraelu pod kierunkiem prof. Allana Sternfielda, wykonując dzieła, które powstały w czasie II wojny światowej.

W roku 2004 brała udział w koncertach, nad którymi opiekę merytoryczną i muzyczną objął Cord Garben, znany niemiecki pianista, dyrygent i producent płytowy. Były to koncerty charytatywne organizowane przez Rotary Deutschland na rzecz ośrodka dla niedosłyszących dzieci w Myrgorod na Ukrainie.

W ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, w programie kulturalnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaprogramowała i zorganizowała wraz z Anke Zimmermann projekt po nazwą Grajmy razem - Spielen wir zusammen. Był to cykl koncertów, w którym młodzi polscy artyści, laureaci międzynarodowych konkursów, na różnorodnych instrumentach, w nietypowym repertuarze promowali polską muzykę klasyczną w północnych landach Niemiec.

Jako kameralistka współpracuje ze śpiewakami, instrumentalistami oraz aktorami.

Pianistka prowadzi również działalność pedagogiczną: od 2007 prowadzi zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu oraz od 2008 wykłada w poznańskiej Akademii Muzycznej.

Jest współtwórcą Stowarzyszenia Multi.Art, które od 2007 roku organizowało Multi Art Festival – Festiwal Sztuki Młodych w Kaliszu, oraz firmy Piano-Art, w ramach której od 2019 roku organizuje koncerty charytatywne i projekty artystyczne, m.in. promujące kulturę polską za granicą.

Milena Antoniewicz została laureatką Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania sztuki muzycznej oraz promocję najstarszego z polskich miast w latach 1999/2000, 2001/2002, 2005/2006. Była nominowana do nagrody Eurotalent’2003 Telewizji Polskiej. W 2012 roku otrzymała wyróżnienie "Srebrny Mikrofon" Radia Merkury "za pomysłowość i fantazję w tworzeniu przestrzeni dla aktywności kulturalnej i artystycznej". Za troskę o spuściznę kompozytorską Mieczysława Wajnberga i jej prezentację polskiej publiczności przyznano jej Odznakę 15-lecia Fundacji Judaika (2013).

aktualizacja: 2007 (Zespół POLMIC), 2024 (Wiktoria Antonczyk)