Polmic - FB

wykonawcy (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Wiktor Łyjak, organista, rzeczoznawca i autor publikacji z zakresu organistyki; ur. 1 czerwca 1954, Skierniewice. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha.
Koncertował w kraju (m.in. podczas festiwali organowych we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Gdańsku-Oliwie) oraz za granicą: w Austrii, Belgii, Białorusi, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej, na Litwie, w Norwegii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie i we Włoszech. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia (m. in. dzieł Johannesa Brahmsa, Augusta Freyera, utworów z tabulatur polskich XVI - XVIII wieku). Utrwalił swe interpretacje na kilkunastu płytach kompaktowych wydanych w Anglii, Belgii, Korei Południowej i w Polsce. Jako jedyny polski organista posiada Złotą (1999) i Platynową Płytę (2000). We wrześniu 2004 roku jego nagranie utworów Augusta Freyera uznane zostało przez miesięcznik "Muzyka 21" za płytę miesiąca.
W swoim repertuarze ma wszystkie dzieła organowe Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Cesara Francka, Feliksa Mendelssohna i Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także wszystkie koncerty organowe Josepha Friedricha Händla.
Obok działalności artystycznej zajmuje się pracą naukową. Jest doktorem nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk. Publikuje prace z zakresu dziejów budownictwa organowego i historii muzyki polskiej. Jest autorem hasła o polskich organach w znanej niemieckiej encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Jako rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych organów oraz rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w tej specjalności, bierze udział w pracach związanych z rekonstrukcjami zabytkowych organów, konsultuje projekty powstających współcześnie instrumentów. Jako ekspert powoływany przez Wspólnotę Polską działa także na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Jest członkiem Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, gdzie zajmuje się sprawami inwentaryzacji polskich organów. Dla Telewizji Polonia zrealizował cykl programów Ars Organi o dawnych organach w Polsce.
Od wielu lat czynnie udziela się w warszawskich kościołach. Był organizatorem letnich koncertów organowych w kościele Świętego Krzyża, a w latach 1976 - 1983 pełnił tam obowiązki organisty. Od ponad dwudziestu lat, jako tytularny organista, gra w Kościele Prokatedralnym (Seminaryjnym). Kieruje również Międzynarodowym Festiwalem Organowym "Johann Sebastian Bach", organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne.
Ponadto jest wykładowcą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
(grudzień 2006)